انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


بخشنامه های آموزشی
موضوع: كارگاه آموزشي : " ترانزي ...
تاریخ ارسال :1399/04/08

کارگاه آموزشی: بارنامه سراسری ...
تاریخ ارسال :1399/03/17

اعلام كنسلي برگزاري دوره " مبا ...
تاریخ ارسال :1399/03/11

اعلام كنسلي برگزاري دوره " فنا ...
تاریخ ارسال :1399/03/11

اعلام كنسلي برگزاري دوره " اسن ...
تاریخ ارسال :1399/03/11

كارگاه آموزشي : " آشنايي با اص ...
تاریخ ارسال :1399/03/07

اعلام كنسلي برگزاري دوره " صادرا ...
تاریخ ارسال :1399/03/03

اعلام كنسلي برگزاري دوره " مباني ...
تاریخ ارسال :1399/03/03

كارگاه آموزشي : " توقيف كشتي"
تاریخ ارسال :1399/02/28

كارگاه آموزشي : " فن آوري اطلاع ...
تاریخ ارسال :1399/02/22

كارگاه آموزشي : " اسناد، قوانين ...
تاریخ ارسال :1399/02/16

كارگاه آموزشي : " مباني لجستيك ...
تاریخ ارسال :1399/02/15

كارگاه آموزشي : " مباني لجستيك ...
تاریخ ارسال :1399/02/10

كارگاه آموزشي”صادرات،واردات و صا ...
تاریخ ارسال :1399/02/10

تقويم آموزشي نيمسال اول ١٣٩٩ مرك ...
تاریخ ارسال :1399/02/08

نظر سنجي
تاریخ ارسال :1399/01/28

نظر سنجي از اعضاء محترم
تاریخ ارسال :1398/12/21

اعلام كنسلي جلسه توجيهي شركت در ...
تاریخ ارسال :1398/12/05

كارگاه آموزشي : " اسناد، قوانين ...
تاریخ ارسال :1398/12/01

تغيير تاريخ برگزاري كارگاه آموزش ...
تاریخ ارسال :1398/11/28

اعلام تاريخ برگزاري جلسه توجيهي ...
تاریخ ارسال :1398/11/27

كارگاه آموزشي : " بيمه هاي دريا ...
تاریخ ارسال :1398/11/27

تشكيل " تالار دانش آموختگان "
تاریخ ارسال :1398/11/13

كارگاه آموزشي : " كار با كانت ...
تاریخ ارسال :1398/10/30

برگزاری جلسه توجیهی شرکت در آزمو ...
تاریخ ارسال :1398/10/29