انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


بخشنامه های آموزشی
كارگاه آموزشي”حمل توسط كانتينر ي ...
تاریخ ارسال :1397/08/23

كارگاه آموزشي”كشتيراني و تجارت ا ...
تاریخ ارسال :1397/08/21

اعلام زمان ثبت نام در آزمون موسس ...
تاریخ ارسال :1397/08/21

كارگاه آموزشي”فن آوري اطلاعات و ...
تاریخ ارسال :1397/08/06

برگزاري كارگاه آموزشي " بيمه هاي ...
تاریخ ارسال :1397/08/02

کارگاه آموزشی "مبانی لجستیک و زن ...
تاریخ ارسال :1397/08/01

كارگاه آموزشي”اسناد، قوانين و سا ...
تاریخ ارسال :1397/07/15

برگزاري كارگاه آموزشي " بارفرابر ...
تاریخ ارسال :1397/07/12

كارگاه آموزشي”حقوق دريائي (بازرگ ...
تاریخ ارسال :1397/07/09

تقويم آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩ ...
تاریخ ارسال :1397/07/09

كارگاه آموزشي " مكاتبات بازرگاني “
تاریخ ارسال :1397/07/05

كارگاه آموزشي”اجاره کشتی "
تاریخ ارسال :1397/07/02

برگزاري دومين جلسه سمينار رايگان ...
تاریخ ارسال :1397/06/13

كارگاه آموزشي”آشنايي با كشتيراني ...
تاریخ ارسال :1397/06/07

كارگاه آموزشي”صادرات،واردات و صا ...
تاریخ ارسال :1397/06/07

كارگاه آموزشي”توقیف کشتی "
تاریخ ارسال :1397/06/07

كارگاه آموزشي”آشنايي با كشتيراني ...
تاریخ ارسال :1397/05/30

تطبيق دوره هاي آموزشي و اخذ گوا ...
تاریخ ارسال :1397/05/25

برگزاري سمينار رايگان توجيهي و ك ...
تاریخ ارسال :1397/05/24

برگزاری کارگاه آموزشی " بارفرابر ...
تاریخ ارسال :1397/05/14

برگزاري كارگاه آموزشي " بيمه هاي ...
تاریخ ارسال :1397/05/10

كارگاه آموزشي”فن آوري اطلاعات و ...
تاریخ ارسال :1397/05/08

كارگاه آموزشي”اسناد، قوانين و سا ...
تاریخ ارسال :1397/04/31

برگزاري دوره هاي لجستيك بندري در ...
تاریخ ارسال :1397/04/31

كارگاه آموزشي” عمليات بندري "
تاریخ ارسال :1397/04/25