انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


پیوند های مفید


پایگاه اینترنتی سازمان/نهاد
www.imo.org سازمان بین المللی دریانوردان
www.iaphworldports.org اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاه ها
www.fiata.com انجمن فدراسیون های بین المللی حمل و نقل و فورواردری
www.mrt.ir وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران
www.pmo.ir سازمان بنادر و دریانوردی
www.tto-ir.org سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
www.cao.ir سازمان هواپیمایی کشوری
www.itair.ir انجمن صنفی حمل و نقل بین المللی ایران
www.rtcguild.com انجمن شرکتهای حمل و نقل ریلی ایران
www.irirw.org راه آهن جمهوری اسلامی ایران
www.irica.org گمرک ایران
www.iccim.ir اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
www.police.ir نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
www.aramex.com شرکت آرامکس
www.marineco.ir شرکت مارینکو
 www.iranmarinebook.com شرکت ایران مارین بوک
 www.iranqms.ir انجمن کیفیت ایران
 www.iranExpoTravl.com ایران اکسپو تراول