دریافت دوره های لجستیک


مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در راستای ارتقاء سطح علمی ذینفعان صنعت دریا و خدمات بندری از سال 1386 با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد . در حال حاضر دوره های آموزشی این مرکزدر تهران و سایر استانها و بنادر شمالی و ارائه خدمات مینماید .تقویم آموزشی نیمسال اول 1399 انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
ردیف کد دوره عنوان کارگاه آموزشی / سمینار طول دوره (ساعت) روز برگزاری تاریخ ساعت شهریه(ریال) روز آزمون نام مدرس محل برگزاری
1 36 بیمه های دریایی 8 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1399/04/24
1399/04/25
14-18
14-18
3.360.000 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
2 39 توقیف کشتی 10 سه شنبه
چهارشنبه
1399/04/31
1399/05/01
13-18
13-18
3.360.000 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
3 13 اسناد، قوانین و سازمانها 16 ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1399/05/04
1399/05/05
1399/05/06
8-13
8-13
8-13
4.320.000 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
4 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین 12 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1399/05/07
1399/05/08
15-21
15-21
2.200.000 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
5 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 20 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
یکشنبه
1399/05/14
1399/05/15
1399/05/19
8-14
8-14
8-14
4.320.000 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
6 20 عملیات پایانه مسافری دریائی 12 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1399/05/14
1399/05/15
1399/05/21
1399/05/22
15-21
15-21
15-21
15-21
3.360.000 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران


1- این کارگاههای آموزشی در قالب تقویم آموزشی هر ساله از نیمه اردیبهشت ماه تا نیمه اسفند ماه هر سال برگزار میگردد.
2- برای آگاهی از زمان دقیق برگزاری هریک از کارگاههای آموزشی لطفاً با شماره تلفن های 88937482 تماس حاصل فرمائید
3- کارگاههای آموزشی فوق الذکر با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی برگزار می شوند و گواهینامه های صادره نیز به تأیید سازمان مذکور می رسد.
4- به غیر از موارد خاص حدنصاب تشکیل هریک از کارگاههای آموزشی 15 نفر می باشد.
5- محل برگزاری کلیه دوره های فوق، مرکز آموزش دبیرخانه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته می باشد.
6- پرداخت شهریه هر دوره می بایست از طریق شماره حساب جام 1702228017 نزد بانک ملت شعبه بهجت آباد کد 8/6319 به نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته صورت گرفته و اصل فیش تحویل دبیرخانه انجمن گردد.
7- دوره ها برای معرفی شدگان از سوی شرکتهای غیر عضو این انجمن نیز امکان پذیر می باشد .
8- شرکتهایی که بیش از 3 نفر را برای حضور در دوره ها معرفی نمایند، برای هریک از شرکت کنندگان 10درصد تخفیف منظور خواهد شد.
9- فهرست مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان به شرح ذیل میباشد :
الف ) ارائه معرفی نامه از طرف شرکت جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی
ب ) ارائه اصل فیش بانکی
ج) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
د) یک قطعه عکس 4*3
ه) ارائه آخرین مدرک تجصیلی
10- مدارک و فیش واریزی مربوطه می بایست حداکثر 10 روز پیش از شروع کارگاه آموزشی به مرکز آموزش انجمن ارسال گردد.
11- امکان برگزاری کارگاههای آموزشی فوق الذکر به صورت اختصاصی برای مدیران ، مسئولین و کارکنان سازمانها و شرکتهای متقاضی در محل سازمان ها و شرکتهای مذکور پس از انجام هماهنگیهای لازم و عقد قرارداد مقدور می باشد

* تذکر:
با توجه به ضرورت ارائه پیوسته مطالب و پوشش کلیه محورهای اساسی ثبت نام کلیه دوره های هر پکیج به شرح ذیل ضروری می باشد .
1- مدیریت عملیات کانتینر- عملیات پایانه کانتینری- کار با کانتینر
2- مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی- عملیات پایانه مسافری دریایی
3- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری( مقدماتی )- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی )