انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


دوره های لجستیک

دریافت دوره های لجستیک


تقویم آموزشی نیمسال دوم 1398 انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
ردیف کد دوره عنوان کارگاه آموزشی / سمینار طول دوره (ساعت) روز برگزاری تاریخ ساعت شهریه(ریال) روز آزمون نام مدرس محل برگزاری
1 36 بیمه های دریایی 12 ساعت یکشنبه
دوشنبه
1398/07/07
1398/07/08
13-19
13-19
2.800.000 شنبه مورخ 98/07/13 ساعت 10- 8 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
2 33 اجاره کشتی 18 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
1398/07/09
1398/07/10
1398/07/11
13-20
13-20
8-12
2.800.000 سه شنبه مورخ 98/07/16 ساعت 10- 8 آقای آرمان جهان بیگلری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
3 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) 40 ساعت یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
شنبه
یکشنبه
1398/07/14
1398/07/15
1398/07/16
1398/07/17
1398/07/18
1398/07/20
1398/07/21
8-13
8-13
8-13
8-13
8-13
8-13
8-13
2.800.000 دوشنبه مورخ 98/07/22ساعت 10:30- 8:30 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
4 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 32 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1398/07/16
1398/07/17
1398/07/18
1398/07/20
1398/07/21
1398/07/22
13-18
13-18
13-18
13-18
13-18
13-18
2.800.000 چهارشنبه مورخ 98/07/24ساعت 10:30- 8:30 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
5 39 توقیف کشتی 12 ساعت دوشنبه
سه شنبه
1398/07/22
1398/07/23
13-19
13-19
2.800.000 دوشنبه مورخ 98/07/29ساعت 10:30- 8:30 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
6 13 اسناد، قوانین و سازمانها 32 ساعت یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
پنجشنبه
شنبه
یکشنبه
1398/08/12
1398/08/13
1398/08/14
1398/08/16
1398/08/18
1398/08/19
8-13
8-13
8-13
8-13
8-13
8-13
2.800.000 دوشنبه مورخ 98/08/20ساعت 10:30- 8:30 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


1- این کارگاههای آموزشی در قالب تقویم آموزشی هر ساله از نیمه اردیبهشت ماه تا نیمه اسفند ماه هر سال برگزار میگردد.
2- برای آگاهی از زمان دقیق برگزاری هریک از کارگاههای آموزشی لطفاً با شماره تلفن های 88937482 تماس حاصل فرمائید
3- کارگاههای آموزشی فوق الذکر با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی برگزار می شوند و گواهینامه های صادره نیز به تأیید سازمان مذکور می رسد.
4- به غیر از موارد خاص حدنصاب تشکیل هریک از کارگاههای آموزشی 15 نفر می باشد.
5- محل برگزاری کلیه دوره های فوق، مرکز آموزش دبیرخانه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته می باشد.
6- پرداخت شهریه هر دوره می بایست از طریق شماره حساب جام 1702228017 نزد بانک ملت شعبه بهجت آباد کد 8/6319 به نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته صورت گرفته و اصل فیش تحویل دبیرخانه انجمن گردد.
7- دوره ها برای معرفی شدگان از سوی شرکتهای غیر عضو این انجمن نیز امکان پذیر می باشد .
8- شرکتهایی که بیش از 3 نفر را برای حضور در دوره ها معرفی نمایند، برای هریک از شرکت کنندگان 10درصد تخفیف منظور خواهد شد.
9- فهرست مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان به شرح ذیل میباشد :
الف ) ارائه معرفی نامه از طرف شرکت جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی
ب ) ارائه اصل فیش بانکی
ج) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
د) یک قطعه عکس 4*3
ه) ارائه آخرین مدرک تجصیلی
10- مدارک و فیش واریزی مربوطه می بایست حداکثر 10 روز پیش از شروع کارگاه آموزشی به مرکز آموزش انجمن ارسال گردد.
11- امکان برگزاری کارگاههای آموزشی فوق الذکر به صورت اختصاصی برای مدیران ، مسئولین و کارکنان سازمانها و شرکتهای متقاضی در محل سازمان ها و شرکتهای مذکور پس از انجام هماهنگیهای لازم و عقد قرارداد مقدور می باشد

* تذکر:
با توجه به ضرورت ارائه پیوسته مطالب و پوشش کلیه محورهای اساسی ثبت نام کلیه دوره های هر پکیج به شرح ذیل ضروری می باشد .
1- مدیریت عملیات کانتینر- عملیات پایانه کانتینری- کار با کانتینر
2- مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی- عملیات پایانه مسافری دریایی
3- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری( مقدماتی )- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی )