انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


ثبت نام

 کاربر گرامی در صورت تمایل می توانید فرم زیر را دانلود نموده و پس از پر کردن  ارسال نمایید  دریافت فرم ثبت نام

نام و نام خانوادگی
نام پدر
تاریخ تولد
محل صدور
کد ملی
شماره شناسنامه
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی
نام شرکت
سمت سازمانی
میزان سابقه کاری
پست الکترونیک
تلفن
فکس
موبایل
آدرس
نام دوره