انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


فهرست اعضا

دریافت لیست اعضاانتخاب نمایید
 
ردیف نام شرکت مدیر عامل تلفن فکس
1  آباد اختر آریامن  محمدرضا پل مه 76-33561212 76-33561515
2  آبادان  محمد جعفر شیخ علیا لواسانی 66808724 66808718
3  آبدیس مارین  سعید همبری امیرآبادی 88930401-2 88890136
4  آبران جنوب  اکبر لطافتی 88888239 88882341
5  آتا پارس دریا  فرناز فرهادیان 52325209 -61 52325209 -61
6  آتشپا  بیژن صانعی 22025130 22025130
7  آذرپاد قشم  شاهرخ افشاری 23805411 22050081
8  آرا باختر  سید محمود کمالی 88480530 88719514
9  آرام نگین بنادر  مهدی میرمحمد علی 88867438 89779662
10  آرامش آبی  محمد رضا شجاعی 22258319 22258325
11  آریا  علیرضا خوشرو 88376401 88089133
12  آریا بنادر ایرانیان  ابراهیم یاسری 88190682 88190688
13  آریا ترابر ایرانیان  بتول منتظری نجف آبادی 44227087 44227087
14  آریا دیزل اروند  علیرضا یعقوبی 26415812 26415918
15  آرین حمل خلیج فارس  بیژن لاهوتی 88003731 88003220
16  آل شیپز  مجید عزیزی 88736700 88738111
17  آهنگ دریا  سید میرزا علی قربانپور 88677081 88665235
18  اردیبهشت بندر  حسین پل مه 33560959 33563946
19  ارژن بین الملل  میر محمود نبوی 77538474 77524247
20  اسپندان ترابر آتیه  محسن بهرامی 88942918 88803321
21  اسکو سیر  عبدالحمید شکوری اصل 88655320 88655326
22  اطلس اینسپکشن سرویسز  آیدین کاظم سلطانی 22019292 22059070
23  افق دریا  شهرام معصومی آلاقا 88778040 88796034
24  البرز ناوگان پارسی  آرتمیس صفاری زاده 88585071 88584075
25  الماس دریایی شرق آسیا  سیاوش میر شکرایی 88533550 88531801