ردیف نام شرکت مدیر عامل تلفن فکس شماره پروانه تاریخ انقضا پروانه عضویت افتخاری وضعیت
1  آباد اختر آریامن  محمدرضا پل مه 07633561212-07633561313-07633561515-07633446565 داخلي 102 0 1399/11/03 --- فعال
2  آبادان  اصغر سلطانی 66808724 - 66806510و11 66808718 0 1399/11/03 --- فعال
3  آبدیس مارین  سعید همبری امیرآبادی 88930401 - 41685000 88890136 0 1399/11/03 --- فعال
4  آبران جنوب  اکبر لطافتی 88888239 - 88790900 الي 7 88882341 0 1399/11/03 --- فعال
5  آبنوس خارگ  هادی بخشی 07733825370 07733824748 0 1399/11/03 --- فعال
6  آتا پارس دریا  فرناز فرهادیان 66482336 66482336 0 1399/09/30 --- تعليق عضويت
7  آتشپا  بیژن صانعی 22025130 22025130 0 1399/11/03 --- فعال
8  آرا باختر  مرتضی جعفر بیگلو 0 1399/11/03 --- تعليق عضويت
9  آرامش آبی  محمد رضا شجاعی 22258319 الي 22 22258325 0 1399/11/03 --- فعال
10  آرمان دریا زمین  سید مهدی میر حسین 88765380 88748413 0 1399/11/03 --- فعال
11  آریا  علیرضا خوشرو 88376401 الي 3 88089133 0 1399/11/03 --- فعال
12  آریا بنادر ایرانیان  کاپیتان حسن جلیل زاده 88190682-88888328-88888329-88190683-88190687 88190688 0 1399/11/03 --- فعال
13  آریا ترابر ایرانیان  بتول منتظری نجف آبادی 0 1399/11/03 --- تعليق عضويت
14  آریا دیزل اروند  محمود نصیری 0 1399/11/03 --- تعليق عضويت
15  آریا فرین جام  مژگان عیاری شیرجین 42034000-88481520/31 88481532-88482815 0 1399/11/03 --- فعال
16  آریا مارین راد  علیرضا ریاحی دهکردی 88789605 - 88789750 88781736 0 1399/11/03 --- فعال
17  آرین حمل خلیج فارس  بیژن لاهوتی 79343-26356847-26356819-26356328-26356943 26356847 0 1399/11/03 --- فعال
18  آریو مارین  روزبه بیات 51-88722849 88722846 0 1399/11/03 --- فعال
19  آسام تدبیر دانش  روزبه مختاری 86124388-86114498 88533015 0 1399/11/03 --- فعال
20  آل شیپز  شهرام شوشتریان 0 1399/11/03 --- تعليق عضويت
21  آهنگ دریا  سید میرزا علی قربانپور 88677081 الي 3 88665235 0 1399/11/03 --- فعال
22  آیاز دریا  نصرت ا... عیاری 41479000 89778418 0 1399/11/03 --- فعال
23  اتحاد دریای دوستی  محمد غلامرضا پور آقا ملکی 44471267 89776793 0 1399/11/03 --- فعال
24  اذرخش شهبازی  عضو انفرادی 26136952 shahbazivakil@gmail.com 0 1399/11/03 --- فعال
25  اردیبهشت بندر  حسین پل مه 07633560959 07633563946 0 1399/11/03 --- فعال