ردیف نام شرکت مدیر عامل تلفن فکس شماره پروانه تاریخ انقضا پروانه عضویت افتخاری وضعیت
1  آباد اختر آریامن  محمدرضا پل مه 07633561212-07633561313-07633561515-07633446565 داخلي 102 0 1399/10/12 --- فعال
2  آبادان  اصغر سلطانی 66808724 - 66806510و11 66808718 0 1399/10/12 --- فعال
3  آبتین راه خاورمیانه  ابوالفضل صفاری 88559896 88708425 ص/6358/99 1399/12/30 --- فعال
4  آبدیس مارین  سعید همبری امیرآبادی 88930401 - 41685000 88890136 0 1399/10/12 --- فعال
5  آبران جنوب  اکبر لطافتی 88888239 - 88790900 الي 7 88882341 99/22081/ص 1402/06/30 --- فعال
6  آبنوس خارگ  هادی بخشی 77522195-77523856-77671872 77671206 97/11881/ص 1401/05/01 --- فعال
7  آتا پارس دریا  فرناز فرهادیان 0 1399/01/01 --- تعليق عضويت
8  آتشپا  بیژن صانعی 22025130 22025130 0 1399/10/12 --- فعال
9  آداک آرام آریا  مهرداد امینیان 88492297-8 88842526 - 1400/03/11 عضو افتخاري فعال
10  آرا باختر  مرتضی جعفر بیگلو 0 1399/10/12 --- تعليق عضويت
11  آراد راه دریا  لیلا مهابادی 88303442-88867073 88303442 - 1400/09/06 عضو افتخاري فعال
12  آراد مهر دریا  شاهرخ همت شایان 22657860-22657884 22657579 1400/26393/ص 1404/02/16 --- فعال
13  آرامش آبی  محمد رضا شجاعی 22258319 الي 22 22258325 0 1399/10/12 --- فعال
14  آرمان دریا زمین  سید مهدی میر حسین 88765380 88748413 11/11698 راهداری 1400/03/05 عضو افتخاري فعال
15  آریا  آرش پیشگر 88376401 الي 3 88089133 0 1399/10/12 --- فعال
16  آریا بنادر ایرانیان  کاپیتان حسن جلیل زاده 88190682-88888328-88888329-88190683-88190687 88190688 0 1399/10/12 --- فعال
17  آریا ترابر ایرانیان  بتول منتظری نجف آبادی 0 1399/10/12 --- تعليق عضويت
18  آریا دیزل اروند  محمود نصیری 0 1399/10/12 --- تعليق عضويت
19  آریا فرین جام  مژگان عیاری شیرجین 42034000-88481520/31 88481532-88482815 0 1399/10/12 --- فعال
20  آریا مارین راد  علیرضا ریاحی دهکردی 88789605 - 88789750 88781736 95/23261/ص 1399/12/30 --- فعال
21  آرین حمل خلیج فارس  بیژن لاهوتی 79343-26356847-26356819-26356328-26356943 26356847 0 1399/10/12 --- فعال
22  آریو مارین  روزبه بیات 51-88722849 88722846 97/47729/ص 1399/07/07 --- فعال
23  آسام تدبیر دانش  روزبه مختاری 86124388-86114498 88533015 0 1399/10/12 --- فعال
24  آل شیپز  شهرام شوشتریان 0 1399/10/12 --- تعليق عضويت
25  آهنگ دریا  سید میرزا علی قربانپور 88677081 الي 3 88665235 95/28298/ص 1399/12/30 --- فعال