انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


اپراتور بندری

نمایندگی NVOCC

نمایندگی تانکر

نمایندگی فله

خط کانتینری

نماینده خط کانتینری

اسم شرکت

ردیف

نوع کانتینر

حوزه تحت پوشش

حوزه تحت پوشش

اسم خط

حوزه تحت پوشش

اسم خط

---

تمامی انواع کانتینر

خلیج فارس +هند +چین + مالزی + آفریقای شرقی (دارالسلام)

---

---

---

---

---

---

آبدیس مارین

1         

---

تمامی انواع کانتینر

خلیج فارس + دریای عمان + هند

---

---

---

---

----

---

ایران ترابر

2         

---

---

---

---

---

---

---

شرق و غرب آفریقا + مدیترانه + دریای سرخ + خلیج فارس+اروپا

Messina

بارآوران ایران

3         

---

تمامی انواع کانتینر

خلیج فارس + دریای عمان + پاکستان + هند + جنوب شرق آسیا + چین + اروپا

---

---

---

---

بنادر جنوبی کشور خلیج فارس دریای عمان-جنوب و جنوب شرق آسیا

MCL

توشه بر

4         

---

----

-----

---

---

بنادر خلیج فارس و دریای عمان + هند و پاکستان

TDS

---

---

ترنگ دریا

5         

---

---

---

بله

بله

---

---

---

---

پترو آسیا

6         

---

---

---

---

---

بنادر خلیج فارس و دریای عمان

PASARGAD

---

---

پاسارگاد بندر گناوه

7         

---

---

---

---

---

بنادر جنوبی کشور ، اروپا، شرق آفریقا، جنوب و جنوب شرق آسیا ، شرق آفریقا، اروپا ، خلیج فارس و دریای عمان

HDAS

---

---

حافظ دریای آریا

8         

 

تمامی انواع کانتینر

خلیج فارس + دریای عمان + پاکستان + هند + جنوب شرق آسیا + چین + اروپا

---

---

---

---

---

---

دریا پیمای امین پارس

9         

---

---

---

---

---

بنادر جنوب کشور ، قطر

DPGS

---

---

دریا پرتوی گیتا

10      

---

تمامی انواع کانتینر

خلیج فارس + دریای عمان + پاکستان + هند + جنوب شرق آسیا + چین

---

---

---

---

---

---

خدمات دریایی ستاره

11      

---

تمامی انواع کانتینر

خلیج فارس + دریای عمان + پاکستان + هند + جنوب شرق آسیا + چین + اروپا

--

---

---

---

---

---

فراحمل دریا

12      

---

تمامی انواع کانتینر

خلیج فارس + هند

---

---

---

---

---

---

لتکا سپهر پارس

13      

---

یخچالی

خلیج فارس + هند

---

---

---

---

---

---

لتکا آبی کیش

14      

---

20 & 40 استاندارد

خلیج فارس

---

---

---

---

---

---

نسیم اطلس اقیانوس

15      

---

تمامی انواع کانتینر

 

---

---

---

---

---

---

هفت دریا

16      

---

تمامی انواع کانتینر

خلیج فارس + دریای عمان + پاکستان + هند + جنوب شرق آسیا + چین + اروپا

---

---

---

---

---

---

هماهنگ دریای پارس

17      

---

20 & 40 استاندارد

خلیج فارس + دریای عمان + پاکستان + هند + جنوب شرق آسیا + چین + اروپا

---

---

---

---

---

---

هرمز مارین

18