ردیفنام شرکتCompany Nameمدیرعاملوضعیتلینک پروفایل شرکت
1 آباد اختر آریامن محمدرضا پل مهفعالکلیک کنید
2 آبادانابوالفضل بختیاریفعالکلیک کنید
3 آبتین راه خاورمیانه ابوالفضل صفاریفعال
4 آبدیس مارین سعید همبری امیرآبادیفعالکلیک کنید
5 آبران جنوب اکبر لطافتیفعالکلیک کنید
6 آبنوس خارگ هادی بخشیفعالکلیک کنید
7آتا پارس دریا -لغو عضویت
8 آتشپا بیژن صانعیفعالکلیک کنید
9 آداک آرام آریا مهرداد امینیانفعالکلیک کنید
10 آداک دریا بار پارسین کیش امیر حسین زارعیفعال
11آرا باختر -لغو عضویت
12 آراد راه دریا لیلا مهابادیفعال
13 آراد مهر دریا شاهرخ همت شایانفعالکلیک کنید
14 آرامش آبی محمد رضا شجاعیفعال
15 آرکا فناور سیمین کیش مهدی قدمیفعال
16 آرمان دریا زمین سید مهدی میر حسینفعالکلیک کنید
17 آریا آرش پیشگرفعالکلیک کنید
18آریا بنادر ایرانیان-تعلیق عضویت
19 آریا ترابر البرز علی ابوالحسنیفعالکلیک کنید
20آریا ترابر ایرانیان -تعلیق عضویت
21آریا دیزل ایرانیان -تعلیق عضویت
22 آریا فرین جام مژگان عیاری شیرجینفعالکلیک کنید
23آریا مارین راد-تعلیق عضویت
24 آرین حمل خلیج فارس بیژن لاهوتیفعال
25 آریو مارین روزبه بیاتفعالکلیک کنید
26 آسام تدبیر دانش روزبه مختاریفعال
27 آسمان دریا رها سمیه حسینیان مبصرفعالکلیک کنید
28 آسیا تیر بهرام دردی طقان پورفعال
29آل شیپز -تعلیق عضویت
30آنیل دریامژده زربخشیانفعالکلیک کنید
31 آهنگ دریا سید میرزا علی قربانپورفعال
32 آوش دریا کیا جلال خادمی الحسینیفعال
33آوین آریا دریانیوشا سلیمانی آریافعالکلیک کنید
34 آیاز دریا نصرت ا... عیاریفعال
35آیریک دنیزغزاله یزدانیانفعال
36 اتحاد دریای دوستی محمد غلامرضا پور آقا ملکیفعال
37 اذرخش شهبازی عضو انفرادیفعال
38 اردیبهشت بندر حسین پل مهفعال
39 ارفع اژدر خلیج فارس فرهاد بیانیفعال
40 اسپاد دریا پایا مهرسا اسکندریانفعالکلیک کنید
41 اسپندان ترابر آتیه محسن بهرامیفعالکلیک کنید
42 اسکوسیر عبدالحمید شکوری اصلفعال
43 اطلس اینسپکشن سرویسزکیش-فعال
44افق دریا-تعلیق عضویت
45اقیانوس آبی آرناسپهر کاشانی منصورفعال
46اقیانوس آبی سارینا-تعلیق عضویت
47 اقیانوس عمیق آبی احمد شجاعیفعالکلیک کنید
48اقیانوس گستر پهناور-تعلیق عضویت
49 اکسون کامران غلامیفعالکلیک کنید
50البرز ناوگان پارسی -تعلیق عضویت
51الماس دریایی شرق آسیا -تعلیق عضویت
52 الماس سپید دریا غزاله عموییفعالکلیک کنید
53 امن آور تاک آزاده صادقیفعال
54 امواج دریا محمدرضا خشوعیفعالکلیک کنید
55 امواج زرین دریا محمد بیونقیفعال
56 امواج سفید دریا لطف اله متقیفعال
57 امواج طلایی کاسپین رضا صابرفعال
58 امیدان ساحل پارسیان امید مرادیفعال
59 امیر آروین صدرا سلیمان کوهیفعال
60 امیر صدرا آریا سید رضا حسینیفعال
61انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایرانمهدی آل ابراهیمفعال
62اندیشه خلاق بندرسید محسن هاشمی شمس آبادیفعال
63ایران آبراه-تعلیق عضویت
64 ایران باب سید علی حسن موسویفعال
65ایران بازدید -تعلیق عضویت
66 ایران ترابر سید حسین میر محمد علیفعالکلیک کنید
67 ایران ترکمن لیلا فاضلفعالکلیک کنید
68 ایران مارین سرویسز محمدحمید کمالفعال
69ایران و هند-لغو عضویت
70ایرسا دریا لجستیکبهمن ندریفعال
71 ایرسا مارین سمیرا زمانیانفعال
72 ایلیا دریای پارس امیر محمد رحیمی آشتیانیفعالکلیک کنید
73ایمن دریا زمین -تعلیق عضویت
74 بار آوران ایران داریوش بضاعت پورفعال
75باران دریا آریاحسین پور موسی کنفیفعال
76باربران ایران-تعلیق عضویت
77باربری بین المللی ایرانیان -تعلیق عضویت
78بارفرابری پارسیان زمین دریاداود احدی نویدهفعال
79 بارکاو لجستیک رضا اورتیسفعالکلیک کنید
80 بارمان ساحل اروند سید داود حسین زاده نودهیفعال
81بارویلانج-تعلیق عضویت
82بازرسی ایده کالای تابان-لغو عضویت
83بازرگانی و خدمات بندری ایرانعلی داود ترکمانفعال
84 باشه پارسه مریم بهلولیفعالکلیک کنید
85 بتاء فواد جلیلیانفعالکلیک کنید
86 بر و بحر ایران لیدا حفاریفعالکلیک کنید
87بروسان آریا -تعلیق عضویت
88 بلوگا فرابر سیاوش ناجی پورفعالکلیک کنید
89بنا گستر کرانه -تعلیق عضویت
90 بندر جنوب علی علیزادهفعال
91بنیاد -تعلیق عضویت
92 بهارمد محمد جمشیدیفعال
93بویه قرمز-لغو عضویت
94 بیکران قشم سیروس ظریف رادفعالکلیک کنید
95 پارت نیک کامران اصغرزادهفعالکلیک کنید
96 پارس پارینه قاسم آشوریفعال
97 پارس پیوند دریا نازنین راحت طلبفعال
98 پارس ترابر فرهاد گیویان کرمانیفعالکلیک کنید
99 پارس دریا سریع کریم خمیسیفعالکلیک کنید
100 پارس مارین فرح بوستانیفعال
101پارسیان سفیر دریا -تعلیق عضویت
102پاسارگاداعظم نوریفعال
103 پاسارگاد بندر گناوه علیرضا عبدالهی فردفعال
104 پاشا دریای شرق مجید صالحفعالکلیک کنید
105پاکارمحمد پاکارفعالکلیک کنید
106پاکان ترابر -لغو عضویت
107پایانه ترابر تهران فهیمه رضا زاده کسمائیفعال
108 پایانه ها و مخازن پتروشیمیعزیز اکبریفعال
109 پترو آسیا فرداد فیروز پورفعال
110پتروآسیا فراساحل متینمهدی رود افشانیفعال
111 پدید آوران امید ساحل کامبیز یحیی زادهفعال
112 پردیس اقیانوس سیراف مرتضی یزدان پناهفعال
113 پرس امیر حسین پاکفعال
114پرستو امواج اقیانوس علی حیدری فرغیر فعال
115 پرنده دریا هرمز احمد خواجهفعال
116پشتیبان اقیانوس آبیمجیدرضا نریمان مرادیفعال
117 پیام مارین محمد علی یامیفعال
118پیشتاز بندر سماء -تعلیق عضویت
119پیشگامان اقیانوس آرام -تعلیق عضویت
120پیوند دریا-تعلیق عضویت
121پیوند ناو دریای آبی -تعلیق عضویت
122 تاجران دریا کالا شروین علیقلی زادهفعال
123 تارا دریا قشم نیما روشنائیفعال
124 تاو ساحل اروند مجتبی احمد آبادیفعالکلیک کنید
125 تاید واتر خاورمیانه مهدی قائم مقامیفعالکلیک کنید
126 تجارت دریای آبی حسن علی شیدمندفعال
127تجارت دریای آترینالهام جعفریفعال
128 ترابر بار شرق آیدین شکوریفعال
129ترمینال ترانزیتی توانا قشم -تعلیق عضویت
130 ترنگ دریا محمود رضا عیاریفعالکلیک کنید
131 تعاونی بندر سازان گناوه عبدالحسین خدریفعال
132 تندیس خلیج فارس محمد آبخوفعال
133 توسعه تجارت روبینامحمد روشنیفعالکلیک کنید
134 توسعه خدمات دریایی و بندری سیناسعید جعفریفعال
135 توسعه خدمات دریایی وبندری ساحل شمال سعید محمودی اصلفعال
136توسن بار فرابران تهراننادر تیموریفعال
137 توشه بر محمد نیک پیفعالکلیک کنید
138 تیام دریا محمد نجاتیفعال
139تیتان مارتین کیشامین ملکفعال
140تیر ناو ساتراپمهسا خسرویفعالکلیک کنید
141تیراسامیررضا ملک زادگانفعال
142جاده رانان جهان -لغو عضویت
143جاده رانان جوان -لغو عضویت
144 جاده نقره ای امیر مشکبوفعال
145جت مارین سرویسز -تعلیق عضویت
146 جنوب دریا بندر سعیده منبریفعالکلیک کنید
147 جهان امواج علی فکور مطلقفعالکلیک کنید
148جهان امواج خاورمیانهاسماعیل قاطع البحرفعال
149 جهان دریا زمین اقدس درونهفعالکلیک کنید
150 جهان دنیز کالا رامتین حسن زاده سلماسیفعالکلیک کنید
151جهان گردان خراسان -لغو عضویت
152جهان مورا -لغو عضویت
153 جواد اصغری عضو انفرادیفعال
154 حافظ دریای آریا کاپیتان مجید سجدهفعال
155حامد بارحسن شفیعیفعال
156 حامل علی محمودی سرایفعال
157حسین پل مهعضو حقیقی(اصلی)
158حمل دریایی ایران -تعلیق عضویت
159 حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی ج.ا.ا علیرضا ابراهیمی زادهفعال
160حمل واردات ایران -تعلیق عضویت
161 خاور زمین طوس معین صباغیفعال
162خدری جهان دریا-تعلیق عضویت
163 خدمات دریائی ستاره محمد مهدی عسگریفعالکلیک کنید
164سی دلف-تعلیق عضویت
165خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم-تعلیق عضویت
166 خدمات ساحلی ایران نادیا درسارهفعال
167خط آبی بیتا-تعلیق عضویت
168 خط دریا بندر آی هان رهبر سعادتفعال
169 خط طلائی اقیانوسمحمد رضا پیرهادیفعالکلیک کنید
170 خط کرانه دریایی مجتبی یوزباشیفعال
171 خلیج آبی شجاع ا... اکبریفعالکلیک کنید
172 خلیج ایران ابوالقاسم قماشچیفعال
173 خلیج پژم علی حمیدیفعال
174 خلیج فارس خط کیش علی حاجی اسمعیلیفعال
175 خورشید دریای آبی علی حکاکفعال
176 خیام ترابر رسول رضا زادهفعال
177 داتام دریای اروند میلاد قائم مقامیفعالکلیک کنید
178دادبان تجارت دریاساناز علی سرلکفعال
179 داده پردازان هومان پویان امیر دباغیفعال
180دروازه طلایی ایرانیان -تعلیق عضویت
181 دریا بار مسعود عطریفعال
182دریا پارس -تعلیق عضویت
183 دریا پرتوی گیتا ابراهیم واعظ تیرانیفعال
184 دریا پیمای اتحاد آزاده محمودی رادفعال
185 دریا پیمای امین پارس الهه سادات صفویفعال
186 دریا دار تابان عبدالهادی جابری پورفعال
187دریا داران طوسالهام هادی زادهفعال
188 دریا درخش حامد کاوهفعال
189 دریا سرعت سید جمال میریفعال
190دریا طلای هرمز-تعلیق عضویت
191 دریا گستران ققنوس محسن غلامیفعال
192دریا محور تیراژه-تعلیق عضویت
193دریا منظر مروارید -تعلیق عضویت
194دریا وحدت جنوب -تعلیق عضویت
195 دریای آرام طلایی فاطمه چراغیفعالکلیک کنید
196 دریای خزرکامبیز جهانبانیفعال
197دریای سرخ -لغو عضویت
198دریای متحد امیران -تعلیق عضویت
199 دریای متحد پاسارگادمعصومه کاشانیفعال
200 دریای مواج قشم علیرضا مکین ناصریفعال
201دریای نیلگون ایرانیان محمد رضا شادمندتعلیق عضویت
202 دلتا علیرضا پیرنیافعالکلیک کنید
203 دنیا بار بشیر فرجی جوبنیفعال
204دنیز دریا پیما-لغو عضویت
205 دورقی محمود دورقی زادهفعال
206دیبا اورنگ دریاتارا احمدیفعال
207 دیبا هوا دریا لیلا جعفریفعالکلیک کنید
208 رابین مارین نگین دیده بانفعال
209 رادیان دریای ماهانشیرین احمدیفعال
210 راسا لجستیک سعید قائیدیفعال
211راشا تجارت شایگانمریم لطفی شاه آبادیفعال
212راشین اقیانوس شرق محمد رضا برزگری خانقاهغیر فعال
213 راه آهن حمل ونقل عباداله فروزشفعال
214 راه سبز سید غلامرضا موسویفعال
215 راه طلائی دریا گوپال شرمافعال
216 راهیان تجارت مارین گگن دیپ سینگفعالکلیک کنید
217 راهیان دریای سعادت رسول جعفری امینه اصفهانیفعال
218 رایکا دریا تجارت ایرانیان مریم اقوام زادهفعال
219 رایکا سپهر پارسآنیتا بغاسیان رضائیهفعال
220 رنگین کمان اطلس اوشان حمیدرضا مکاری کاشیفعال
221روشا راه جهان-تعلیق عضویت
222 روشاک دریا نسرین بیونقیفعال
223 روشن دریای پارس فرید احمدیفعال
224روشنا ترابر پارس -تعلیق عضویت
225 ریونیز آکام انرژی مسعود عابدینیفعال
226زلال دریا کارون -تعلیق عضویت
227 زنجیره امیر صارمی تبریزیفعال
228زنجیره جهانی تامین -تعلیق عضویت
229 زیما سپهر دریا مهسا اکبرزاده ماکوییفعالکلیک کنید
230 ساحل بیکران آریامژگان سنکیفعالکلیک کنید
231ساحل زیبا فرتاکعلی بضاعت پورفعال
232ساحل سنگی خلیج فارسمرضیه مسعودیفعال
233 ساعی ترابر آرشام گلاره سادات میرزادهفعالکلیک کنید
234 سپهران ترابر پژمان نیک صفتفعالکلیک کنید
235 ستاره آبی دریای خروشان شکوفه حمیدیفعالکلیک کنید
236 ستاره اقیانوس بدیع خاطره مومنی زادهفعال
237 ستاره تدارک دریامحمد احمدآبادیفعالکلیک کنید
238ستاره درخشان راشاوحید بایرام بنفشه ورقفعال
239 ستاره دریا وحید مشکبوفعال
240 ستاره دریای آرام مهدی حاجی آبادیفعال
241 ستاره دریای نیوشا مصطفی شاهسونفعال
242 ستی روبرت خان باباییفعال
243 سرور ترابر بهروز عابدیفعال
244سفیر اقیانوسحمید رضا رضائی هنجنیفعال
245 سفیر دریا ساحل جواد احمدزاده سبزوارفعال
246 سفیر دریا ساحل آرمانی افسون خردفعال
247 سفینه دریا فرهنگ رازقپورفعال
248 سکان پارس غلامعباس حافظی بیرگانیفعال
249 سلیس رود اروند مهشید عربی نژاد مقدمفعال
250 سلین دنیز امین میزانیفعالکلیک کنید
251سند باد بحری-تعلیق عضویت
252سورامعصومه حسینی زنجیرآبادیفعال
253 سی بار و دریا جلال تبریزیفعال
254سی دلف قشم-تعلیق عضویت
255سیراف دریا لیان-تعلیق عضویت
256سیروان ترابر ماد-تعلیق عضویت
257 سیزارک منصور عسکری بهبهانیفعال
258 سیما مارین رضا فرشافعال
259 سیمای دریای گناوه غلامحسین امیریفعالکلیک کنید
260 سیمرغ طلائی آبهای جنوب فاطمه پور موسی کنفیفعال
261 سیمین پارس سعید جعفریفعال
262 سینا صدر سیدصدرا باغبانیفعال
263 سیوند دریا فریدون قره باغیفعال
264 شاخص صدف دریا شهرام نادریفعال
265 شاهین پارس دریا حمید رضا شادکامفعالکلیک کنید
266 شبکه راه دریا زینت نیکو بیان رضاییفعال
267شجاع الله اکبریعضو حقیقی (اصلی)
268 شمیم دریای آریافعال
269شمیم دریای آریا منطقه آزاد انزلیعبدالامیر افیونیفعال
270شنلحسن صدیقیفعالکلیک کنید
271 شهاب ثاقب وحید نباتیفعال
272شیب-تعلیق عضویت
273صبا دریاعلیرضا بهنامی نسبفعال
274 صحرا ترابر داریوش تیموریفعال
275طلوع صبح نیلگون -لغو عضویت
276 عقاب دریای بیکران سمیرا حاج صمدیفعالکلیک کنید
277 غلامرضا متدین اعتمادی عضو انفرادیفعال
278فانوس ساحل -تعلیق عضویت
279 فانوس طلائی جزیره فرهاد آل معززفعالکلیک کنید
280 فراحمل دریا سلیم ناجی پورفعالکلیک کنید
281 فراسوبار فرزاد صفارزادهفعال
282 فرتاک دریای آرامآرش فرحدلفعال
283 فرشته اقیانوس آبی مریم بیت زایافعال
284 فرشته دریای آسیا احسان فاتحی آرخلوفعال
285 فرمانروای دریای پارس محسن صاحب جمعیفعالکلیک کنید
286 فرمد فرهاد توتونچیفعال
287فرناد دریای آیریاکتایون باصریفعالکلیک کنید
288 فرهنگ آبهای آرام فرهنگ قاسمی‌نژاد رائینیفعال
289 فروغ دریا مرتضی وهاب پورفعال
290 فروهر دریای پارس حمید رسولیفعالکلیک کنید
291فرین ساحل اروند مرجان ظفرجوفعال
292 فناوران ناب افزار ایرانیان کورش جلالی فراهانیفعال
293 کالا بر محمد شمس یکتافعال
294 کالا ناوگان شرق پیمان نبوی فرهمندفعالکلیک کنید
295 کالاداران ناو دریا فرزام شهرامیفعال
296 کالای سریع مهرزاد معین انصاریفعال
297 کاوه هادی کریمیفعال
298 کران سبز بندر حمید غلامی تازیانیفعال
299 کشتی و کالا محمد بینشفعالکلیک کنید
300 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران محمدرضا مدرس خیابانیفعال
301کلوپ اسلامی پی اند آی امیر حسین مصدقیلغو عضویت
302 کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم بهرام زند پازندیفعال
303کنسرسیوم مدیریت لجستیک ایرانیانروزبه مختاریفعالکلیک کنید
304 کیا دریا کالا مجتبی اشراقیفعال
305 کیان دریا آریا حامد ارجمند منشفعال
306کیان راه ساحلسمیرا فروتن منجیلیفعال
307کیمیا دریای طوس -تعلیق عضویت
308 کیهان شیران زرین ایرج فقیریفعال
309 گذرگاه خلیج فارس آبی محمد مشیر سیناییفعال
310 گذرگاه دریای پارس سینا سفیریفعال
311 گراش دریا حمید مختاریفعالکلیک کنید
312گروه سرمایه گذاران کیش-لغو عضویت
313 گل رویا حجتیفعال
314 گلف اجنسی ایران ظفر محمدیفعالکلیک کنید
315 لتکا آبی کیش الهام شکریفعالکلیک کنید
316 لتکا رایا پارس نیلوفر سمنانیفعال
317لنگر آبی پیشروسهیلا سالاری پناه فیروز آبادیفعال
318 لوتوس دریا بندر رضا مختاریفعال
319 لوتوس مارین-فعالکلیک کنید
320لیان ویسمننوید احمدیفعال
321 لین مکران زهرا پناهندهفعالکلیک کنید
322 ماروس ترابر محمد تقی روشناییفعال
323 مارین بار سید محمود علویانفعال
324 مارین ثمین پارس بابک جداری الوارفعال
325مازند دریا -لغو عضویت
326 ماورای چشم انداز مزروق بدریفعال
327 مدیریت بار و دریا محمد ذکاییفعالکلیک کنید
328 مرسک ایران صدیقه تفرشیفعال
329 مروارید اقیانوس اطلس محمد موسی پور قلعه قاضیفعال
330 مروارید دریای آرام محسن عبدالشاهفعال
331 مژده ترابر اکبر تقی زاده ارجمندفعال
332مسعود پل مهعضو حقیقی (اصلی)فعال
333 مشکین بابک داعی قزوینیفعال
334 ملکه دریاها خلیل هوشوشیان زادهفعال
335 ملی نفتکش ایران حسین شیوافعال
336مهان تندر بارغزال جودیفعال
337 مهر راد ناوگان حامد محمدیفعال
338 مهر کاران تهران سروش جوان خوشدلفعال
339 مهربندر رضا مهربانفعال
340 مهردریا ناوگان ناجی مالکیفعال
341 موج مد هنگامه ربیعیفعال
342 موسسه رده بندی ایرانیان حسن رضا صفریفعال
343میرزا علی قربانپورعضو حقیقی (اصلی)فعال
344 میزان بار سیامک رحیمی طاریفعالکلیک کنید
345 نارین شرق کالاسهیل ساعدیفعال
346نامداران اقیانوس امنسیما سمواتیفعال
347نامداران ترابر -لغو عضویت
348ناوبان دریا لیانشهاب امامیفعال
349 نسیم اطلس اقیانوس مژگان باب الحوائجیفعالکلیک کنید
350 نسیم دریای آریاسهیلا افیونیفعال
351 نمایندگیهای کشتیرانی بنیاد رضا ایلاتیفعال
352 نورسا دریا گل شاهیفعال
353نوین ترابر گلدیرانرضا حسینیفعال
354نیروانا ققنوس پارسپریسا ساغری دوز خراسانیفعالکلیک کنید
355 نیک آریا سیما ایرانیان قشم غلامرضا طهماسبیفعال
356نیک بین الملل آرتا-تعلیق عضویت
357 نیک تک علی آقا شریفیفعال
358 نیک ونداد غلامرضا صبافعال
359نیکان ترابر -لغو عضویت
360 نیل سوی سگال سروش صحرادیفعال
361نیل گستر بندر آبی-تعلیق عضویت
362 نیلگون پارسای کاسپین مجید خالقی نیافعال
363هادی کریمیعضو حقیقی (اصلی)فعال
364 هاگ بار محمد سعادتیفعال
365 هدایت کشتی خلیج فارس حسین صاحبیفعال
366 هدف مارین کامران حسین زاده بختوریفعال
367 هرمز مارین حسین ناجی پورفعالکلیک کنید
368 هفت دریا مجید ورشوسازفعالکلیک کنید
369 هلال دریا ایرانیان امیر مظفریفعالکلیک کنید
370 همادیس فرابر محمدرضا هاشم زاده همایونیفعالکلیک کنید
371 هماهنگ بار پارس امیر حسن فتوتی خواهفعال
372 هماهنگ دریای پارس سعیده السادات صفویفعال
373 همراه جاده ریل دریا محسن نادریفعالکلیک کنید
374 هنزا ناو دریا (هانزا) شهرام شهرامیفعالکلیک کنید
375 هوپاد دریا علیرضا آفرینشفعالکلیک کنید
376 هویار ترابرمحمد زارعی شجاعیفعالکلیک کنید
377 هیوا امید دریا بهاء الدین شه بخشفعالکلیک کنید
378 والفجر سید محمد رضا احمدی زادهفعال
379 ونوس دریا مجتبی رضاییفعال
380 ویرا سما ترابر علی برات زاده برزلیفعال
381 یکتا مارین هوتن محمدیفعال