1401-11-05

فعاليت امور كارنه تير اتاق بازرگاني بندرعباس

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 568 / 29 /ص مورخ 04 / 11 / 1401 مدیر محترم حمل و نقل بین المللی، کارنه تیر و […]
1401-11-05

معطلي كشتي ها در بنادر روسيه

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 51016 /ص/ 1401 مورخ 1401/11/04 مدیرکل محترم ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها سازمان بنادر و دریانوردی با موضوع ” معطلي […]
1401-11-05

توصيه به استفاده از بيمه ترانزيت بيمه پاسارگاد

احتراماً استحضار دارند انجمن در راستای حمایت از شاکله مدیریتی و کسب و کار اعضاء ، تسهیالت ویژه ای در بهره مندی از بیمه تضمین ترانزیت […]
1401-11-05

امكان سنجي ايجاد پاويون در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و لجستيك مسكو 2023

” اصلاحیه “ احتراما، نظر به تجربه موفق پاویون انجمن در نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک تهران 1401 و با عنایت به تصمیم هییت مدیره […]
1401-11-03

گزارش مشكلات بندری و دریایی بندر شهید رجایی

احتراما، نظر به دریافت گزارشات غیر رسمی، پیرامون توافقات شناورهای وارده به بندر شهید رجایی حاصل از عدم اعزام یا تخیر در اعزام شناور پایلوت ، […]
1401-11-03

تسلیت به جناب آقای ابوعلی رییس محترم هییت مدیره شرکت رایکا دریا تجارت ایران

احتراما، ضایعه تاسف بار درگذشت پدر گرامیتان را به حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم.   ضمن ابراز همدردی ، از درگاه خداوند منان برای […]
1401-11-02

مرز جديد تير بين افغانستان و پاكستان

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 538/29/ص مورخ 01/11/1401 مدیر محترم حمل و نقل بین المللی، کارنه تیر و آ.ت.آ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی […]
1401-11-02

اعلام قطع همكاري يكي از پرسنل شركت ميزان بار تهران

 احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 735-1401 مورخ 02/11/1401 مدیرعامل و عضو محترم هییت مدیره شرکت نمایندگی کشتیرانی میزان بار تهران با موضوع “ اعلام قطع […]
1401-11-02

معرفي اعضاء جديد انجمن در ديماه ١٤٠١

احتراماً به استحضار میرساند شرکت معزز مندرج در جدول ذیل ، در دیماه سال جاری به عضویت انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در آمده اند […]
1401-11-02

تغيير آدرس شركت آداك آرام آريا

احتراما، به پیوست نامه شماره 00352/1401 مورخ 18/10/1401 شرکت آداک آرام آریا با موضوع ” تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت ” جهت استحضار ارسال میگردد . […]
1401-11-01

نرخ اجاره زماني شناورهاي كانتينر بر در تاريخ ٢٠٢٣.٠١.١٩

احتراماً به پیوست تصویر گزارش فدراسیون انجمن های ملی کشتیرانی و عوامل آن (فوناسبا) با موضوع ” نرخ اجاره زماني شناورهاي كانتينر بر در تاريخ ٢٠٢٣.٠١.١٩ […]
1401-11-01

گزارش هفته ٣ سال ٢٠٢٣ بازار حمل و نقل بالتيك

احتراماً به پیوست تصویر گزارش فدراسیون انجمن های ملی کشتیرانی و عوامل آن (فوناسبا) با موضوع “گزارش هفته ٣ سال ٢٠٢٣ بازار حمل و نقل بالتيك” […]
1401-06-20

اعلام قطع همكاري يكي از پرسنل شركت خدمات دريايي ستاره

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 140106201 مورخ 20/06/1401 مدیرعامل محترم شرکت خدمات دریایی ستاره با موضوع اعالم قطع همكاري یكی از پرسنل شرکت خدمات دریایی […]
1401-06-16

اعلام قطع همكاري دو نفر از پرسنل شركت سفينه دريا

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 1051/06 مورخ 15/06/1401 مدیرعامل محترم شرکت نمایندگی کشتیرانی سفینه دریا با موضوع ” اعالم قطع همكاري دو نفر از پرسنل […]
1401-06-16

دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاري و خدمات بانكي مرتبط با آن

احتراما، به پیوست بخشنامه شماره 148841/01 مورخ 14/06/1401 مدیریت کل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم […]
1401-06-16

ابالغ مصوبات جلسه شماره ١٣٤ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز

احتراما، به پیوست نامه شماره 5078/14/ص مورخ 14/06/1401 معاون محترم استان ها و تشکل ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوع ” ابالغ […]
1401-06-15

اطلاع رساني در خصوص استفاده از شماره اقتصادي جديد

حتراما، به پیوست نامه شماره 10774/230/ص مورخ 26/05/1401 معاون محترم درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ” اطالع رساني در خصوص استفاده از شماره […]
1401-06-15

كنسرسيوم كانتينري در شرف تاسيس

حسب تقاضاهای وارده م بنی بر تشکیل کنسرسیوم کانتینری ، مراتب امکان سنجی تحقق چنین خواسته ای مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت . نتیجه بررسی […]
1401-06-12

سرويس حمل كانتينري شركت والفجر در مسير چابهار به بنادر هند و جبل علي

احتراما، به پیوست نامه شماره 2010/19100 مورخ 09/06/1401 مدیر محترم پروژه بندر چابهار شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با موضوع ” سرويس حمل كانتينري شركت والفجر […]
1401-06-12

راه اندازي سرويس منظم فيدري شركت هفت دريا از بندرعباس به بندر جبل علي و بالعكس

حتراما، به پیوست نامه شماره 140100238/م/ف مورخ 10/06/1401 شرکت نمایندگی کشتیرانی هفت دریا با موضوع ” راه اندازي سرويس منظم فيدري از بندرعباس به بندر جبل […]
1401-06-12

اعلاميه دريايي بنادر جنوبي شماره 15/2022

احتراما، به پیوست نامه شماره 24146/ص/1401 مورخ 09/06/1401 مدیرکل محترم ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با موضوع ” اعالميه دريايي بنادر جنوبي شماره […]
1401-06-08

اعلام قطع همكاري يكي از پرسنل شركت فروهر درياي پارس

حتراما، به پیوست نامه شماره 0905/1401 مورخ 08/06/1401 مدیرکل محترم منابع انسانی و حقوقی شرکت نمایندگی کشتیرانی فروهر دریای پارس با موضوع ” اعالم قطع همكاري […]
1401-06-07

جشنواره ملي توليدكنندگان و مديران جوان و معرفي چهره هاي ماندگار صنعت، معدن و تجارت ايران

احتراما، به پیوست نامه شماره 104564-ج-01 مورخ 06/06/1401 دبير محترم اجرايي چهاردهمين جشنواره ملي توليدكنندگان و مديران جوان و معرفي چهره هاي ماندگار صنعت، معدن و […]
1401-06-07

اعلام قطع همكاري دو نفر از پرسنل شركت فروهر درياي پارس

حتراما، به پیوست نامه شماره 0805/1401 مورخ 07/06/1401 مدیرکل محترم منابع انسانی و حقوقی شرکت نمایندگی کشتیرانی فروهر دریای پارس با موضوع ” اعالم قطع همكاري […]
1401-06-06

اعلام قطع همكاري يكي از پرسنل شركت توشه بر

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 1401-MNG-809 مورخ 06/06/1401 مدیرعامل محترم شرکت نمایندگی کشتیرانی توشه بر با موضوع ” اعالم قطع همكاري يكي از پرسنل ” […]
1401-06-05

نرخ اجاره زماني شناورهاي كانتينر بر در تاريخ 2022.08.25

احتراماً به پیوست تصویر گزارش فدراسیون انجمن های ملی کشتیرانی و عوامل آن )فوناسبا( با موضوع ” نرخ اجاره زماني شناورهاي كانتينر بر در تاريخ ٢٥.٠٨.٢٠٢٢ […]
1401-06-05

گزارش هفته 34 سال 2022 بازار حمل و نقل بالتيك

احتراماً به پیوست تصویر گزارش فدراسیون انجمن های ملی کشتیرانی و عوامل آن )فوناسبا( با موضوع “گزارش هفته ٣٤ سال ٢٠٢٢ بازار حمل و نقل بالتيك […]
1401-06-02

اعلام تاريخ عملياتي سازي ماژول صورتحساب خدمات اسنادي

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 10778/ص18 /1401 مورخ 02/06/1401 مدیرکل محترم منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر با موضوع ” اعالم تاريخ عملياتي سازي ماژول صورتحساب […]
1401-06-02

دستور العمل جديد ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 4614/14/ص مورخ 02/06/1401 معاون محترم استان ها و تشکل ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوع دستور […]
1401-06-02

آزمون كنوانسيون كانتينرهاي ايمن CSC

حتراما، به پیوست نامه شماره 16398/12ص/1401 مورخ 01/06/1401 رییس محترم اداره امور کانتینر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با موضوع آزمون کنوانسیون کانتینرهای ایمن CSC […]
1401-06-02

شرايط معافيت براي الزامات سوخت IMO ٢٠٢٠

حتراما، به پیوست نامه شماره 2022/EXP/22678 مورخ 2022/08/23 عضو محترم هیات عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با موضوع ” شرايط معافيت براي […]
1401-06-02

خدمات جرثقيل ١٤٠ تن

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 16457/12ص/1401 مورخ 01/06/1401 رییس محترم اداره اموربندری منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با موضوع ” خدمات جرثقيل ١٤٠ تن […]
1401-06-01

تسلیت به جناب آقای روشنی رییس محترم هییت مدیره شرکت تیام دریا

تسلیت به جناب آقای روشنی رییس محترم هییت مدیره شرکت تیام دریا
1401-05-31

همايش معرفي مراكز تجاري جمهوري اسالمي ايران در كشور عراق

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 21001/460/1401 مورخ 30/05/1401 سرپرست محترم دفتر ارتقاکسب و کارهای دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران […]
1401-05-31

قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز

حتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 14011039/14/29 مورخ 31/05/1401 مدیر محترم حمل و نقل بینالمللی، کارنه تیر و آ.ت.آ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران […]
1401-05-31

تغيير ساعات كاري شركت فرشته اقيانوس آبي

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 1401122 مورخ 31/05/1401 مدیرعامل محترم شرکت فرشته اقیانوسآبی با موضوع ” تغيير ساعات كاري شركت” جهت استحضار بحضورتان ارسال میگردد […]
1401-05-30

خبرنامه شماره 55 فوناسبا

احتراماً به پیوست تصویر گزارش فدراسیون انجمن های ملی کشتیرانی و عوامل آن )فوناسبا( با موضوع“خبرنامه شماره ٥٥ فوناسبا ” جهت استحضار ارسال میگردد.
1401-05-30

صورتجلسه بهترين عملكردهاي انجمن- نشست سالانه آنتورپ 2022

احتراماً به پیوست تصویر گزارش فدراسیون انجمن های ملی کشتیرانی و عوامل آن )فوناسبا( با موضوع“صورتجلسه بهترين عملكردهاي انجمن- نشست ساالنه آنتورپ ٢٠٢٢ ” جهت استحضار […]
1401-05-30

تبليغات در فضاي مجازي

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 4499/14/ص مورخ 30/05/1401 معاون محترم استان ها و تشکل هااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوع ” تبليغات […]
1401-05-30

معرفي شركتهاي نمونه خدمات دريائي و بندري

احتراماً بدینوسیله معروض میدارد در نظر میباشد از شرکتهای نمونه حوزه خدمات دریائی و بندری کشور درمراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی ، تقدیر بعمل آید . […]
1401-05-30

اطالع رساني تغيير آدرس و شماره تماس شركت امواج دريا

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 247/ص/شاد مورخ 26/05/1401 مدیرعامل محترم شرکت امواج دریا باموضوع ” اطالع رساني تغيير آدرس و شماره تماس شركت ” جهت […]
1401-05-30

نرخ اجاره زماني شناورهاي كانتينر بر در تاريخ ١٨.٠٨.٢٠٢٢

احتراماً به پیوست تصویر گزارش فدراسیون انجمن های ملی کشتیرانی و عوامل آن )فوناسبا( با موضوع ” نرخاجاره زماني شناورهاي كانتينر بر در تاريخ ١٨.٠٨.٢٠٢٢ ” […]
1401-05-30

شروع بكار مديريت اشتغال يابی حرفه ای

حتراماً، در استمرار وظایف تشکلی، و حمایت از فعالین حوزه کسب و کار، اقدامات کاریابی حرفه ای انجمن از روز جاری شروعبکار خواهد نمود.