1401-11-03

كارگاه آموزشی ” اسناد، قوانين و سازمانها “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” اسناد، قوانین و سازمانها ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1401-11-02

كارگاه آموزشی ” حقوق دريايی ( بازرگانی )”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” حقوق دریایی ( بازرگانی )” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1401-11-02

كارگاه آموزشی ” مديريت عمليات پايانه مسافر دريايی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی […]
1401-11-01

كارگاه آموزشی ” مديريت ريسك و بيمه”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” مدیریت ریسک و بیمه ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1401-11-01

كارگاه آموزشی ” عمليات پايانه مسافری دريايی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” عملیات پایانه مسافری دریایی ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1401-10-25

كارگاه آموزشی ” آشنايی با كد امنيتی كشتی و بندر”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنایی با کد امنیتی کشتی و بندر” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و […]
1401-10-25

كارگاه آموزشی ” بيمه های دريايی “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” بیمه های دریایی ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ […]
1401-10-24

كارگاه آموزشي ” كشتيراني و تجارت الكترونيك “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” کشتیرانی و تجارت الکترونیک ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی در […]
1401-10-24

کارگاه آموزشی ” کار با کانتینر”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” کار با کانتینر” را طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی از مورخ 1401/11/1الی 1401/11/3برگزار […]
1401-10-20

كارگاه آموزشی ” آشنايی با كالای خطرناك “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنایی با کالای خطرناک” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1401/11/1الی […]
1401-10-19

كارگاه آموزشی ” اسناد، قوانين و سازمانها “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” اسناد، قوانین و سازمانها ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1401-10-19

كارگاه آموزشی” عمليات بندری “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” عملیات بندری ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1401/10/24الی […]
1401-10-19

كارگاه آموزشی “بارفرابری”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” بارفرابري” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1401/10/27و 1401/10/28برگزار نماید. […]
1401-10-19

كارگاه آموزشی ” فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری- تكميلی “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری – تکمیلی” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و […]
1401-10-14

كارگاه آموزشی ” توقيف كشتی”

نجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” توقیف کشتی” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1401/10/27الی 1401/10/28برگزار […]
1401-10-12

كارگاه آموزشی ” صادرات،واردات و صادرات مجدد “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی “صادرات، واردات و صادرات مجدد” را طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی از مورخ 1401/10/20الی […]
1401-10-12

كارگاه آموزشی ” اجاره كشتی “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” اجاره کشتی” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1401/10/20الی 1401/10/21برگزار […]
1401-10-12

كارگاه آموزشی” آشنايی با كشتيرانی ، نمايندگی و بندر”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنايي با كشتيراني، نمايندگي و بندر ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و […]
1401-10-12

كارگاه آموزشی “كشتيرانی و تجارت الكترونيك”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” کشتیرانی و تجارت الکترونیک ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی در […]
1401-10-12

برگزاری پكيج آموزشی دوره های لجستيك بندری

به اطلاع می رساند مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران دوره های لجستیک بندری را در قالب یک پکیج ارائه می نماید. آموزشي
1401-09-15

كارگاه آموزشی بازرسی های رده بندی و قانونی شناورها و… به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی “بازرسی های رده بندی و قانونی شناورها” را به صورت آنلاين برگزار نماید. از علاقمندان […]
1401-09-15

كارگاه آموزشی آشنايی با كشتيرانی ، نمايندگی و بندر

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنايي با كشتيراني، نمايندگي و بندر ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و […]
1401-09-15

كارگاه آموزشی حقوق دريايی (بازرگانی)

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” حقوق دریایی ( بازرگانی )” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1401-09-15

كارگاه آموزشي اجاره كشتي

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” اجاره کشتی” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1401/9/12الی 1401/9/13برگزار […]
1401-09-15

كارگاه آموزشي مباني لجستيك و زنجيره تأمين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی “مبانی لجستیک و زنجیره تأمین” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی در تاریخ […]
1401-09-15

كارگاه آموزشي صادرات،واردات و صادرات مجدد

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی “صادرات، واردات و صادرات مجدد” را طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی از مورخ 1401/9/15الی […]
1401-07-17

برگزاری پكيج آموزشی دوره های لجستيك بندری

به اطلاع می رساند مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران دوره های لجستیک بندری را در قالب یک پکیج ارائه می نماید پكيج آموزشي
1401-07-17

كارگاه آموزشی ” صادرات،واردات و صادرات مجدد “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی “صادرات، واردات و صادرات مجدد” را طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی از مورخ 22/6/1401 […]
1401-07-17

كارگاه آموزشی ” عمليات بندری “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” عملیات بندری ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1401/7/16الی […]
1401-07-16

تغييرتاريخ كارگاه آموزشی ” آشنايی با اصول و مبانی بازاريابی و فروش در حمل و نقل دريائی”

پیرو نامه شماره 5000/01/2078/ص مورخ ،1401/6/16 تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی ” آشنایی با اصول و مبانی بازاریابی و فروش در حمل و نقل دریائی“ تغییر یافت. […]
1401-07-16

كارگاه آموزشی ” آشنايی با كالای خطرناك “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنایی با کالای خطرناک” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1401/7/17الی […]
1401-07-16

كارگاه آموزشی ” توقيف كشتی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” توقیف کشتی” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1401/7/16الی 1401/7/17برگزار […]
1401-07-06

كارگاه آموزشی “بيمه های دريايی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” بیمه های دریایی ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ […]
1401-06-29

كارگاه آموزشی ” مبانی لجستيك و زنجيره تأمين”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی “مبانی لجستیک و زنجیره تأمین” را طبق دستور العمل 1401 برگزار نماید. دوره مذکور ازدوره […]
1401-06-28

كارگاه آموزشی” آشنايی با كشتيرانی ، نمايندگی و بندر”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنايي با كشتيراني، نمايندگي و بندر ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و […]
1401-06-28

كارگاه آموزشی ” مبانی لجستيك و زنجيره تأمين”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی “مبانی لجستیک و زنجیره تأمین” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی در تاریخ […]
1401-06-28

كارگاه آموزشی ” كشتيرانی و تجارت الكترونيك “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” کشتیرانی و تجارت الکترونیک ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی در […]
1401-06-21

كارگاه آموزشی ” فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری- تكميلی “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری – تکمیلی” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و […]
1401-06-21

كارگاه آموزشی ” حقوق دريايی ( بازرگانی )”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” حقوق دریایی ( بازرگانی )” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1401-06-21

كارگاه آموزشی” كار با كانتينر”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” کار با کانتینر” را طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی از مورخ 1401/6/28الی 1401/6/30برگزار […]
1401-06-21

برگزاری پكيج آموزشی دوره های لجستيك بندری

به اطلاع می رساند مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران دوره های لجستیک بندری را در قالب یک پکیج ارائه می نماید پكيج آموزشي
1401-06-16

تقويم آموزشی نيمسال دوم ١٤٠١مركز آموزش انجمن كشتيرانی و خدمات وابسته ايران

مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401را به پیوست تقدیم می دارد. به اطلاع می رساند این مرکز با همکاری […]
1401-06-16

كارگاه آموزشی ” آشنايی با اصول و مبانی بازاريابی و فروش در حمل و نقل دريائی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنایی با اصول و مبانی بازاریابی و فروش در حمل و نقل دریائی“ را […]
1401-06-15

سمینار اصلاحيه فصل ششم كنوانسيون سولاس در خصوص وزن تاييد شده كانتينر (VGM)

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد با توجه به الزامات فعالیتی و اصلاحيه فصل ششم كنوانسيون سولاس در خصوص وزن تاييد شده كانتينر(VGM) […]
1401-06-13

كارگاه آموزشی ” اجاره كشتی “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” اجاره کشتی” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1401/6/22الی 1401/6/23برگزار […]
1401-06-13

كارگاه آموزشی ” اسناد، قوانين و سازمانها “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” اسناد، قوانین و سازمانها ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]