1401-10-11

كميته مشورتي تخصصي امور كانتينري برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران كميته مشورتي تخصصي امور كانتينري با حضور نمايندگان محترم هيات مديره انجمن و اعضای این کمیته […]
1401-09-14

جلسه کمیته مالیات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران جلسه کمیته مالیات این انجمن عصر روز دوشنبه 14 آذرماه 1401  با حضور اعضای این کمیته […]