1401-10-13

بازدید هیات مدیره و دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران از بندر امیر آباد

روز سه شنبه ۱۳دیماه اعضاء هیات مدیره و دبير كل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران نشستی با جناب آقای انزان پور، مدیر کل محترم بندر […]