R1
relations with Iranian organizations
r2
Market development
R3
Market Research
R6
Circulars
R5
training center
R4
Legal Department

راهکارهای بیمه‌ای

برای کسب‌و‌کار شما 

در تجارت و ترانزیت نیاز به یک بیمه حرفه‌ای دارید.
افزایش درآمد

 145 میلیارد

3,71%+

1402-08-10

Secretary-General Of Iran’s Shipping Association, Discusses Chabahar Port Development And Iran-India Agreement

Masoud Polmeh, the Secretary-General of the Shipping and Related Services Association of Iran, emphasized the government’s commitment to addressing issues with the Iran-India agreement at Chabahar […]

فرآیند عضویت در انجمن: (یا حتی داوری)

مرحله اول ایکس 
شناخت مرحله
مرحله دوم ایکس 
شناخت مرحله
مرحله سوم ایکس 
شناخت مرحله
مرحله چهارم ایکس 
شناخت مرحله

مرکز آموزش انجمن

کارکنان هر صنعتی به شکل مداوم نیاز به یادگیری آخرین دانش‌ها و تکنولوژی‌های جدید صنعت هستند. مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به عنوان یکی شناخته‌شده‌ترین مراکز آموزشی تخصصی دریایی و بندری در ایران برگزار کننده دوره‌های این صنعت است.

مرکز آموزش

کارکنان هر صنعتی به شکل مداوم نیاز به یادگیری آخرین دانش‌ها و تکنولوژی‌های جدید صنعت هستند. مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به عنوان یکی شناخته‌شده‌ترین مراکز آموزشی تخصصی دریایی و بندری در ایران برگزار کننده دوره‌های این صنعت است.

خدمات ما بر پایه
اعضا ما


آیا شما تمایل زیادی برای شروع بیزینس دارید، اما نمیتوانید بفهمید که چه باید دنبال کنید و چگونه این کار را انجام دهید؟


با وجود یک رویای مداوم برای شروع یک بیزینس، بسیاری از مردم هرگز فرصتی را برای دیدن آن از فانتزی به واقعیت نگرفتند. چه چیزی آنها را متوقف می کند؟ فقدان منابع ملموس مانند زمان و پول، بلوک های کلیدی در بازی کارآفرینی است . اما برای اکثریت قریب به اتفاق، این ترس ناخوشایند است که راه اندازی یک بیزینس تنها یک پروژه بزرگ است. ترس نیست در دنیای پیشرفته تکنولوژیکی پیشرفته، هرگز آسان تر از شروع کسب و کار خود و رشد آن نیست. و بسیاری حتی می توانند در سرعت رعد و برق شروع شوند .

توانایی

استانداردها

بیشتر بخوانید
بورس لندن

سهامداران

بیشتر بخوانید

مدل کسب و کار ما