R1
طرح بیمه تضمین برگشت سالم کانتینر
r2
دوره های آموزشی لجستیک بندری
R3
نشریه تخصصی دریایی و بندری بایندر
R6
آیین نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها
R5
سامانه معرفی نیروی آماده به کار
R4
داوری و حل‌وفصل اختلافات تخصصی

راهکارهای بیمه‌ای

برای کسب‌و‌کار شما 

در تجارت و ترانزیت نیاز به یک بیمه حرفه‌ای دارید.
افزایش درآمد

 145 میلیارد

3,71%+

فرآیند عضویت در انجمن: (یا حتی داوری)

مرحله اول ایکس 
شناخت مرحله
مرحله دوم ایکس 
شناخت مرحله
مرحله سوم ایکس 
شناخت مرحله
مرحله چهارم ایکس 
شناخت مرحله

مرکز آموزش انجمن

کارکنان هر صنعتی به شکل مداوم نیاز به یادگیری آخرین دانش‌ها و تکنولوژی‌های جدید صنعت هستند. مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به عنوان یکی شناخته‌شده‌ترین مراکز آموزشی تخصصی دریایی و بندری در ایران برگزار کننده دوره‌های این صنعت است.

مرکز آموزش

کارکنان هر صنعتی به شکل مداوم نیاز به یادگیری آخرین دانش‌ها و تکنولوژی‌های جدید صنعت هستند. مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به عنوان یکی شناخته‌شده‌ترین مراکز آموزشی تخصصی دریایی و بندری در ایران برگزار کننده دوره‌های این صنعت است.

خدمات ما بر پایه
اعضا ما


آیا شما تمایل زیادی برای شروع بیزینس دارید، اما نمیتوانید بفهمید که چه باید دنبال کنید و چگونه این کار را انجام دهید؟


با وجود یک رویای مداوم برای شروع یک بیزینس، بسیاری از مردم هرگز فرصتی را برای دیدن آن از فانتزی به واقعیت نگرفتند. چه چیزی آنها را متوقف می کند؟ فقدان منابع ملموس مانند زمان و پول، بلوک های کلیدی در بازی کارآفرینی است . اما برای اکثریت قریب به اتفاق، این ترس ناخوشایند است که راه اندازی یک بیزینس تنها یک پروژه بزرگ است. ترس نیست در دنیای پیشرفته تکنولوژیکی پیشرفته، هرگز آسان تر از شروع کسب و کار خود و رشد آن نیست. و بسیاری حتی می توانند در سرعت رعد و برق شروع شوند .

توانایی

استانداردها

بیشتر بخوانید
بورس لندن

سهامداران

بیشتر بخوانید

مدل کسب و کار ما