داوری

در هر کسب و کار و معامله‌ای ممکن است اختلافاتی وجود داشته باشند مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با هدف و ماموریت حل و فصل اختلافات تخصصی حوزه دریایی و بندری شکل گرفته است و تلاش دارد با حضور داوران تخصصی به رفع مشکلات میان فعالان صنعت و همچنین بازرگانان بپردازد. 

ویژگی‌های مهم مرکز داوری 

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

داوری تخصصی

پشتبانی

خدمات

خدمات داوری

آموزش داوری

کار حرفه ای داوری

تاریخچه شورای حل اختلاف انجمن کشتیرانی

 

بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف که در جلسه مورخ ۱۰ آبان ۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت سه سال به تأیید شورای نگهبان رسیده، صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در مبحث چهارم این قانون به قرار ذیل است

قوانین حل اختلاف داوری

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ متدین به دین مبین اسلام
ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران
پ ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
ت ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
ث ـ عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان

آمار

0
درخواست
0

داوری

0

درصد رضایت

0
درخواست آموزش

چگونه از امکان شورای حل اختلاف بهره مند شویم؟

قدم اول آنالیز کامل
قدم دو آنالیز کامل
قدم سوم آنالیز کامل
قدم چهارم آنالیز کامل