1401-09-12

نرخ اجاره زمانی شناورهای كانتينر بر در تاريخ ٢٠٢٢.١٢.٠١

احتراماً به پیوست تصویر گزارش فدراسیون انجمن های ملی کشتیرانی و عوامل آن (فوناسبا) با موضوع ” نرخ اجاره زمانی شناورهای كانتينر بر در تاريخ ٢٠٢٢.١٢.٠١ […]
1401-02-12

هزينه های حمل دريايی کالاهاي غیر کانتینری (جنرال کارگو- فله- مايعات) سال 1401

هزينه های حمل دريايی کالاهاي غیر کانتینری (جنرال کارگو- فله- مايعات) سال 1401 دریافت کنید  
1401-02-12

اصلاحيه هزينه های حمل دريايي كالاهای كانتينری سال١٤٠١

اصلاحیه هزینه های حمل دریایی کالاهای کانتینری ، اجرائی از تاریخ 1401.02.20 دریافت کنید
1401-02-08

کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی شمال کشور

تعرفه های خدمات بندری و دریایی متشکل از دو بخش عمده تعرفه های مترتب بر کشتی و تعرفه‌های مترتب بر کالاست این تعرفه ها از ردیف […]
1401-02-08

کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور

تعرفه های خدمات بندری و دریایی متشکل از دو بخش عمده تعرفه های مترتب بر کشتی و تعرفه‌های مترتب بر کالاست. این تعرفه ها از ردیف […]
1401-02-07

ابلاغ کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر جنوبی سال 1401

میزان افزایش تعرفه های ریالی خدمات مترتب بر کالا، کانتینر و کشتی منوط به اخذ ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.   دریافت کنید […]
1401-02-07

ابلاغ کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر شمالی سال 1401

میزان افزایش تعرفه های ریالی خدمات مترتب بر کالا، کانتینر و کشتی منوط به اخذ ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.   دریافت کنید […]
1401-02-05

تمديد مهلت اعطای تخفيف حقوق، عوارض و هزينه های بندری و دريايی مترتب بر شناورهای ايراني، خارجی و خدمات THC

http://www.saoi.ir/Persian_Site/FileImges/Circulars/104660/48.pdf
1400-12-28

ابلاغ اصلاحى هزینه دیرکرد کانتینر و تضامین قابل اخذ

اصلاحیه ارزش محاسباتى کانتینر بشرح پیوست ابلاغ می گردد.   دریافت کنید
1400-12-28

اعمال ارزش گمركی كانتينرها در مراودات مالی و تجاری عمليات كانتينری

احتراما، بمنظور ایجاد وحدت رویه در ارزش گذاری کانتینرهای مورد استفاده در عملیات حمل و نقل دریایی با رویکرد اخذ تضامین واحد و جلوگیری از ارزش […]
1400-12-25

هزينه های حمل دريايی كالاهای غير كانتينری سال ١٤٠١

احتراماً بدینوسیله جدول هزینه های حمل دریایی عملیات فله و تانکر و جنرال کارگو سال 1401 مصوب گروه شرکتهای فله و تانکر و جنرال کارگو به […]
1400-12-15

هزينه های حمل دريايی كالاهای كانتينری سال ١٤٠١

احتراماً بدینوسیله جدول هزینه های حمل دریایی مرتبط با عملیات كانتينري سال ١٤٠١ ، مصوب گروه شرکتهای كانتينري به پیوست جهت استحضار تقدیم میگردد. بدیهی است […]
1400-08-10

بخشنامه تكميلی اعلام GRI كرايه حمل دريايی كانتينر

احتراماً به استناد اعلامیه های دریافتی از شرکتهای کشتیرانی خارجی (Feeder Operator) از تاریخ 8 نوامبر سال 2021 کرایه حمل دریایی کانتینری از / به بنادر […]
1400-08-08

اعلام GRI كرايه حمل دريايی كانتينر

احتراماً به استناد اعلامیه های دریافتی از شرکتهای کشتیرانی خارجی(Feeder Operator) از تاریخ 8 نوامبر سال 2021 کرایه حمل دریایی کانتینری از/ به بنادر جمهوری اسلامی […]
1400-08-04

Detention Tariff & Other Criteria

Detention Tariff & Other Criteria دریافت کنید  
1400-08-04

ابلاغ هزينه ديركرد كانتينر و تضامين قابل اخذ

احتراما، به پیوست تعرفه هزینه دیرکرد کانتینر و سایر متضمات با قابلیت اجراء از تاریخ 1400/08/15 بشرح پیوست ابلاغ میگردد.   دریافت کنید
1400-02-01

ابلاغ هزينه ديركرد كانتينر و تضامين قابل اخذ

احتراما، به استناد مصوبه نشست اول کمیسیون موضوع ماده 20 ضوابط استفاده از کانتینرهای وارده به کشور و ترانزیت مورخ 1400/1/31با شرح “سقف تعرفه دیرکرد کانتینر […]
1400-01-18

تمديد مهلت اعطای تخفيف حقوق، عوارض و هزينه های بندری و دريايی مترتب بر شناورهاي ايرانی، خارجي و خدمات THC

مهلت اعطای تخفیفات حقوق، عوارض و هزینه های بندری و دریایي مترتب بر شناورهای ایراني، خارجي و خدمات THC تا تاریخ 3/31 /1400 تمدید گردید.   […]
1400-01-16

اصلاحيه تعرفه خدمات فورواردری سال ١٤٠٠

اصلاحيه تعرفه خدمات فورواردری سال ١٤٠٠   دریافت کنید
1399-12-03

هزینه های محلی عملیات غیرکانتینری سال1400

جدول هزینه های محلی مرتبط با عملیات فله و نانکر و جنرال کارگو سال 1400 مصوب گروه شرکتهای فله و تانکر و جنرال کارگو   دریافت […]
1399-12-03

هزینه های محلی عملیات کانتینری سال 1400

جدول هزینه های محلی مرتبط با عملیات کانتینری سال 1400   دریافت کنید
1399-09-20

اصلاح بخشی از هزينه های محلی عمليات كانتينری سال 1399

تعدیل و اصلاحیه بخشی از ردیف های هزینه ای تعرفه محلی عملیات کانتینری   دریافت کنید  
1399-03-24

Container Detention Tariff In Rial (1399)

Container Detention Tariff In Rial (1399)   دریافت کنید
1399-03-24

تعرفه ريالی هزينه ديركرد كانتينر سال 1399

تعرفه ريالی هزينه ديركرد كانتينر سال 1399   دریافت کنید
1399-03-24

پيشنهادات اصلاحی كتابچه تعرفه سال 1399

این تشکل آمادگی دارد در موضوع یا موارد مشابه همکاری لازم را معمول و از توانمندیهای تجربی، تخصصی و منابع کارآمد انسانی خود برای برنامه ریزی […]
1399-02-14

هزينه ديركرد كانتينر

هزينه ديركرد كانتينر   دریافت کنید