گزارش عملکرد انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

گزارش‌های عملکرد انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران را میتوانید از لینک‌های زیر دریافت کنید

گزارش‌های عملکرد

1402-04-27

گزارش عملکرد سال 1401

گزارش‌های حسابرس

1402-04-22

گزارش حسابرس سال 1401

1401-03-18

گزارش حسابرس سال 1400

1400-06-21

گزارش حسابرس سال 1399

1399-02-11

گزارش حسابرس سال 1398

1398-02-15

گزارش حسابرس سال 1397

1397-03-30

گزارش حسابرس سال 1396

تجارت
بین المللی
راهکار شما

 مطالب مربوط به توضیح محصولات، نقد و بررسی‌ها و عکاسی از کالاها آنجا تهیه می‌شود
سرمایه شرکت

150 میلیارد دلار

3,71%+

همایش ملی تجارت الکترونیکی

پارس به سرمایه‌گذاران خارجی به ارزش ۶ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۹۱۷ یورو اقدام کرده‌است