مشاوره حقوقی

مخاطبین محترم؛ با تکمیل فرم ذیل می‌توانید از خدمات مشاوره‌ای انجمن در حوزه‌های بندری و دریایی بهره مند شوید. 

 مشاوره

مخاطبین محترم؛ با تکمیل فرم ذیل می‌توانید از خدمات مشاوره‌ای انجمن در حوزه‌های امور بندری و دریایی، مشاوره مالیات و تامین اجتماعی، مشاوره حقوقی و حل اختلاف و مشاوره آموزشی بهره مند شوید. 
1402-01-09

اعلام قطع همكاری سه نفر از پرسنل شركت باشه پارسه

احتراما، به پیوست تصویر نامه مورخ 07/01/1402 مدیرعامل محترم شرکت نمایندگی کشتیرانی باشه پارسه با موضوع ” اعلام قطع همکاری سه نفر از پرسنل “ جهت […]
1402-01-08

الزام شركت ها در خصوص اجرای قانون پايانه های فروشگاهی و سامانه موديان از ابتدا سال ١٤٠٢

  احتراماً استحضار دارند اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و نيز ارسال الكترونيكي صورتحساب هاي فروش از ابتداي سال جاري اعمال و الزام گرديده […]
1402-01-06

اعلام قطع همكاری دو نفر از پرسنل شركت آبتين راه خاورميانه

 احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره الف/401-65 مورخ 06/01/1402 مدیرعامل محترم شرکت نمایندگی کشتیرانی آبتین راه خاورمیانه با موضوع ” اعلام قطع همكاري دو نفر از […]