طرح تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر

موضوع بازگشت سالم و به هنگام کانتینر پس از تحویل به تحویل‌گیرندگان کانتینر (شرکت‌های فورواردری، کارگزاران گمرکی و صاحبان کالا) از سوی خطوط کانتینری و روابط مالی فی‌ما‌بین ایشان به کلافی سردرگم در حمل و نقل کانتینری تبدیل شده است.

از یک سو نمایندگان خطوط کانتینری تمایل دارند در محوطه بنادر کشور، کانتینرهای وارداتی در اسرع وقت تخلیه و به چرخه حمل کانتینری ایشان بازگردد و از سوی دیگر تحویل‌گیرندگان (شرکت‌های فورواردری عمدتاً در فرآیند ترانزیت، کارگزاران گمرکی و صاحبان کالا عمدتاً در واردات کالا) تمایل دارند کالای خود را همراه با کانتینر تحویل گرفته و پس از انجام حمل زمینی و رسیدن کالا به مقصد نهایی، به خط کانتینری بازگردانند.

از کل کانتینرهای پر وارده به کشور بخش کوچکی در محوطه بندری استریپ می‌شوند و عمده کانتینرها به تحویل‌گیرنده تحویل داده شده و کانتینر از محوطه بندر خارج می‌شود. تحویل‌گیرنده کانتینر موظف است کانتینر را در همان وضعیت تحویل گرفته شده به دپوی قید شده در شناسنامه تحویل دهد و در صورتی که خسارتی به کانتینر وارد شده باشد، هزینه تعمیر آن را پرداخت نماید و هم‌چنین اگر زمان برگشت کانتینر پس از مدت زمان معافیت آن باشد، هزینه دیرکرد برگشت کانتینر را طبق تعرفه مصوب پرداخت نماید.

نمایندگان خطوط کانتینری بابت بازگشت سالم و به موقع کانتینرهای خود انواع تضامین را امتحان کرده‌اند، از تعهدنامه گرفته تا چک و سفته و در چند سال اخیر وجه نقد. برخی از این تضامین مانند چک با مرور زمان و تغییر قانون چک کارکرد خود را از دست داده و نیاز نمایندگان خطوط را تامین نمی‌کنند و برخی دیگر مانند وجه نقد هزینه‌های بالایی به تحویل‌گیرندگان کانتینر تحمیل کرده و اعتراض شدید ایشان را در پی داشته‌‌ است.

در روزهای اخیر و با اجرایی شدن قانون جدید چک عملاً هم تحویل‌گیرندگان کانتینر در ارایه چک‌های جدید و هم خطوط کانتینری در دریافت این چک‌ها با مشکلاتی روبرو شده‌اند که لزوم یافتن راه‌حل جایگزین را دوچندان کرده است.

از سال‌ها قبل بیمه‌نامه به عنوان راه‌حلی منطقی برای این مشکل مطرح بوده‌است اما به دلایل مختلف، هیچ‌گاه این راه حل به صورت جدی اجرایی نشد و تجربه کوتاه ارایه بیمه‌نامه در این خصوص در سال 1386 با شکست مواجه شد، تا این که در تاریخ 30/11/1390 شورای هماهنگی ترابری در مصوبه شماره 167 خود به استفاده از بیمه‌نامه برای حل مشکل شرح داده شده، وجاهت قانونی داد.

پس از آن اجرای این مصوبه بر عهده انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران قرارگرفت، این انجمن نیز طرح “تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر” را با همراهی شرکت بیمه پاسارگاد طراحی و پس از دریافت مجوز از بیمه مرکزی ج. ا. ایران با مشارکت 17 خط کانتینری، به صورت آزمایشی از آبان ماه 1394 اجرایی نمود.

بر اساس این طرح تحویل‌گیرندگان کانتینر (شرکت‌های فورواردری، کارگزاران گمرکی و صاحبان کالا) پس از طی مراحل شرح داده شده در آیین‌نامه‌های مرتبط، ارایه یک تعهد محضری به انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و تایید الکترونیکی تعهدنامه‌های متحدالشکل به ازای هر بار دریافت کانتینر، می‌توانند بدون پرداخت سپرده نقدی و چک، کانتینر(های) مشخص شده در بارنامه را تحویل گیرند.

بدیهی است ایشان بر اساس تایید الکترونیکی تعهدنامه مسئول پرداخت خسارات احتمالی جزیی و کلی وارده به کانتینر و پرداخت حق توقف احتمالی به دارندگان کانتینر هستند. با این حال در صورت عدم پرداخت صورتحساب خط کانتینری در این خصوص، موسسه ضامن (انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران) و یا بیمه‌گر وی، صورتحساب خط را پرداخت کرده و برای بازیافت رقم پرداختی به تحویل‌گیرنده کانتینر و یا مقصر نهایی مراجعه می‌کند.

طرح تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتینر در قبال مالکان کانتینر توسط انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با همکاری بیمه پاسارگاد و در راستای اجرای مصوبات شورایعالی هماهنگی ترابری کشور با هدف ساده سازی و سهولت در مکانیزم‌های کسب و کاری حوزه دریایی و بندری کشور و با محوریت تشکلی از سال 1394 تدوین و اجرا گردیده است.

تسهیلات طرح عبارت است از :

”در حال حاضر بیش از 70 شرکت کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی بعنوان تحویل دهندگان کانتینر و بیش از 1000 شرکت حمل و نقل و بازرگانی و کارگزار گمرکی ، تولیدکنندگان و تجار از مزایای طرح بهره مند هستند.“


شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی عضو طرح

شرایط ثبت نام خطوط ارائه‌دهنده کانتینر

لطفا فایل قرارداد نمایندگان خطوط را دانلود نموده و در سه نسخه پرینت گرفته شود و تمامی صفحات آن مهر و امضا گشته و به انجمن ارسال گردد . پس از امضا توسط انجمن 1 نسخه به شرکت بازگردانده خواهد شد .


دانلود فایل قرارداد نمایندگان خطوط

شرایط ثبت نام تحویل گیرندگان کانتینر

سه مدل ثبت نام در این بخش وجود دارد :

الف : ثبت نام شرکتهای فورواردری

ب: ثبت نام کارگزاران کمرکی و ترخیص کاران

ج: ثبت نام صاحبان کالا

در هر سه مورد نیازمند احراز شرایط و تکمیل اطلاعات در سامانه ذیل و برای موارد ب و ج تکمیل پرسشنامه ورود به طرح میباشد .


پرسشنامه متقاضیان ورود به طرح


سامانه ثبت‌نام طرح