سامانه مدیریت گواهی‌های بیمه تامین تعهدات شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در قبال گمرک

شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در رویه‌های عبور (ترانزیت) داخلی و خارجی کالا، بر اساس قانون امور گمرکی موظفند تضامین لازم جهت اطمینان گمرک ج. ا. ایران از وصول کامل کالای ترانزیتی به گمرک مقصد و در صورت عدم وصول، پرداخت حقوق ورودی را به گمرک مبدا تودیع نمایند. این تضامین می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و یا بیمه‌نامه معتبر باشد.
بر اساس آیین‌نامه‌های شماره 86 و 89 مصوب شـورای عالی بیمه شرایط بیمه‌نامه معتبر تعریف شده و بر اساس آن قـرارداد سه‌ جـانبه میان گمرگ ج. ا. ایران (ذینفع)، شرکت بیمه پاسارگاد (بیمه‌گر) و یک تشکل اقتصادی (بیمه‌گذار) منعقد شده است.
سامانه پیش رو، سامانه مدیریت گواهی‌های بیمه تامین تعهدات شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در قبال گمرک در چارچوب قرارداد اشاره شده است.
براساس آیین‌نامه‌های شماره ٨٦ و ٨٩ شورای عالی بیمه، امکان ارائه بیمه‌نامه برای تامین تعهد پرداخت حقوق ورودی در رویه‌های عبور(ترانزیت) داخلی و خارجی کالا به جای تودیع ضمانت‌نامه فراهم شده است.

در چارچوب این آیین‌نامه‌ها، شرکت‌های حمل ‌و نقل بین‌‌المللی می‌توانند گواهی ‌بیمه مورد نیاز خود را از طریق این سامانه در چارچوب قرارداد سه‌جانبه‌ که در آن شرکت بیمه پاسارگاد به عنوان ”بیمه‌گر“، یک تشکل اقتصادی به عنوان ”بیمه‌گذار“ و گمرک ج.ا.ایران به عنوان ” ذینفع“ حضور دارند، تهیه نمایند.

قوانین و مقررات کلی استفاده از سامانه به شرح زیر است:
١- ارائه خدمات در اين سامانه بر مبناي رعايت کامل قوانين جمهوري اسلامي ايران و در تطابق با قانون تجارت الکترونيک، قوانين و آئين‌نامه‌هاي مرتبط بيمه مرکزي ج.ا.ايران و گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت مي‌پذيرد.
٢- مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده در حین ثبت‌نام و استفاده از خدمات سامانه به عهده نمایندگان و کاربران شرکت‌های‌ استفاده‌کننده است.
٣- کاربران موظفند تا در صورت تغيير اطلاعات شناسايي، نسبت به اطلاع آن به تشکل اقتصادی و کارگزاری حامیان پوشش فردا اقدام نمايند. مسئوليت هر گونه کاستي و زيان ناشي از عدم درج صحيح اطلاعات با کاربران است.
٤- مسئوليت حفظ کلمه عبور با کاربران است و تشکل مربوطه در قبال سهل‌انگاري کاربران و سوء استفاده.هاي احتمالي ناشي از آن، مسئوليتي ندارد.
٥- ابطال تعهد‌نامه‌هاي صادر شده فقط با درخواست کتبی شرکت حمل و نقل و در صورت امکان حذف گواهی مورد نظر از سامانه گمرک (یا ارائه نامه کتبی گمرک مبنی برعدم استفاده ازگواهی موردنظر) میسر خواهد بود. وجه حاصل از ابطال تعهدنامه معادل مبلغ صدور حق بیمه به حساب بانکی اعلام شده از جانب شرکت حمل، واریز خواهد شد.

فرم‌های ثبت‌نام