کمیته‌های تخصصی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

شکل گیری کمیته های تخصصی در اجرای تبصره 4 ماده 21 اساسنامه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته مصوبه 25/04/1372 و آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیته های تخصصی انجمن براساس مصوبه هیات مدیره محترم بشرح ذیل صورت گرفته است . کمیته های تخصصی انجمن برای بررسی مسائل تخصصی و ارائه راهکار برای تسریع در عملیات و حل موانع موجود در بنادر کشور و سایر ارگانها و صاحبان کالا و همچنین بررسی کارشناسی و ارائه تعرفه های پیشنهادی برای سال آینده به هیات مدیره انجمن ، بصورت ماهانه  جلسه برگزار مینمایند .  

کمیته های تخصصی انجمن هر ساله با برگزاری انتخابات عضو گیری جدید انجام داده و کلیه شرکتها میتوانند با معرفی نماینده های متخصص خود و مطالعه آئین نامه کمیته های تخصصی عضوی در کمیته های انجمن داشته باشند.

لیست کمیته‌های مشورتی – تخصصی و اعضای آن‌ها

اعضاء کمیته‌های مشورتی-تخصصی هیچ‌گونه رابطه مالی و استخدامی با انجمن نداشته‌اند و فاقد هرگونه سمت رسمی و اجرائی در انجمن هستند.

جناب آقاي فرهاد آل معزز                رئيس محترم كميته

جناب آقاي غلامرضا اعتمادي           نائب رئيس محترم كميته

جناب آقاي رضا موسوي                    نائب رئيس محترم كميته

سركار خانم بهناز اسدي مراغه         عضو محترم كميته          

جناب آقاي عليرضا عبدالهي فرد     عضو محترم كميته                              

جناب آقاي سعيد عسگري              عضو محترم كميته  

جناب آقاي سينا سفيري                 عضو محترم كميته  

جناب آقاي عليرضا آفرينش          عضو علي البدل محترم كميته

جناب آقاي فواد فرهمند               عضو علي البدل محترم كميته

 

نمایندگان هیات مدیره

آقای روزبه مختاری

خانم فاطمه جمشیدی

جناب آقاي مسعود عابديني                       رئيس محترم كميته

جناب آقاي اردوان اختري                         نائب رئيس محترم كميته

جناب آقاي كامران غلامي                        نائب رئيس محترم كميته

جناب آقاي ميرزا علي قربانپور                    عضو محترم كميته

  جناب آقاي علي اكبر دبيريان                    عضو محترم كميته

جناب آقاي امير محمد آشتياني                    عضو محترم كميته

جناب آقاي محمد مجد آرا                         عضو محترم كميته

سركار خانم نازنين خاكي راوندي                 عضو علی البدل کمیته

 سركار خانم راويه كناري                          عضو علی البدل کمیته

جناب آقاي مجتبي سيد زادگان                    عضو افتخاری کمیته

 

 نمایندگان هیات مدیره :

آقای فرداد فیروزپور

آقای مجید ورشوساز

خانمها و آقايان : 

آقاي محسن ايزدي پور      عضو محترم كميته 

آقاي فرشاد بستان            عضو محترم كميته 

آقاي باقر باقريان              عضو محترم كميته 

آقاي داريوش قاسمي         عضو محترم كميته 

 آقاي محمد مجد آرا         عضو محترم كميته 

آقاي رضا موسوي             عضو محترم كميته

نمایندگان هیات مدیره :

آقای پیمان نبوی فرهمند

آقای فرداد فیروزپور

جناب آقاي عليرضا چشم جهان                   رئيس محترم كميته

سركار خانم نيلوفر سمناني                           نائب رئيس  محترم كميته

جناب آقاي مهرداد اسماعيلي                       نائب رئيس محترم كميته

جناب آقاي كامران حسين زاده بختوري          عضو محترم كميته

سركار خانم  پريچهر خوش طلعت                 عضو محترم كميته

 

نمایندگان هیات مدیره :

آقای روزبه مختاری

آقای محمد نیک پی

آقايان و خانمها (به ترتيب الفبا):

محمد ذكايي             

فرزاد صفار زاده

محمد رضا شجاعي

محسن ايزدي پور

شهاب سليمي

مهدي ميري

سعيد عسگري

رضا موسوي  

 

نمایندگان هیات مدیره :

آقای حسین ناجی پور

آقای پیمان نبوی فرهمند

اعضاء اصلی خانمها و آقایان :

شرافت پیروی                     رئيس محترم كميته

صابر قنبری                        نائب رئيس محترم كميته

مهرداد اسماعیلی                 نائب رئيس محترم كميته

آرپی آبنوسی                      عضو محترم کمیته

رکسانا صیامی                     عضو محترم کمیته

علیرضا مرادی                      عضو محترم کمیته

مجید عزیزی                        عضو محترم کمیته

سعید خورانی                          عضو علی البدل کمیته

سعید محمد علی نژاد              عضو علی البدل کمیته

زهره ابوعلی                              عضو محترم کمیته

 

 

نمایندگان هیات مدیره :

آقای مجید ورشوساز

آقای محمد نیک پی

آذرخش شهبازي                   رئيس محترم كميته

مجيد ياري                            نائب رئيس محترم كميته

محمد اكبري ثاني                  نائب رئيس محترم كميته

بهداد منيعي                         عضو محترم كميته

امير علي برجي                     عضو محترم كميته

سعيد عسگري                     عضو محترم كميته

ماهور محمودي                   عضو محترم كميته

احمد رضا مشيري مظفر      عضو محترم كميته

صابر قنبري                        عضو محترم كميته

سعيد محمد علي نژاد        عضو محترم كميته

پرديس سادات ميري         عضو محترم كميته

علي شامي                         عضو محترم كميته

 

نمایندگان هیات مدیره :

آقای محمد نیک پی

آقای مجید ورشوساز

 آقايان و خانمها :

رضا موسوي           رئيس محترم كميته

گوپال شارما           نائب رئيس محترم كميته

سعيد عسكري       نائب رئيس محترم كميته

فاطمه رضواني        عضو محترم كميته

پويا غرقي              عضو محترم كميته      

ايرن موسوي          عضو محترم كميته     

محمد ملكي          عضو محترم كميته

 

نمایندگان هیات مدیره :

خانم فاطمه جمشیدی

آقای روزبه مختاری

اعضاء اصلی آقایان (به ترتیب الفبا):

  • شهبد اسد نیا هلال دریا ایرانیان
  • مجتبی سید زادگان پترو آسیا
  • امین شیاسی بتا
  • کیوان قدس هفت دریا
  • مهدی مختاری سینا
  • محسن نادری جاده ریل دریا

 

نمایندگان هیات مدیره :

آقای روزبه مختاری

آقای پیمان نبوی فرهمند