1402-12-09

كارگاه آموزشی « مبانی لجستیک و زنجیره تامین » به صورت آنلاين

احتراماً، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی “مباني لجستيك و زنجيره تأمين” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان بنادر […]
1402-12-09

كارگاه آموزشی « حقوق دریایی(بازرگانی) » به صورت آنلاين

احتراماً، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” حقوق دریایی (بازرگانی) ” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان بنادر […]
1402-12-09

كارگاه آموزشی «اجاره کشتی» به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” اجاره کشتی” را به صورت آنلاین طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1402-11-09

كارگاه آموزشی « اسناد، قوانين و سازمانها » به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی “اسناد، قوانین و سازمانها” را به صورت آنلاین طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی […]
1402-11-02

پکیج دوره های لجستیک بندری (دوره 69)

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد دوره هاي لجستيك بندري را در قالب پكيج به شرح ذيل ارائه نمايد. طبق دستورالعمل سازمان بنادر […]
1402-11-01

كارگاه آموزشی «بارنامه سراسری و حمل و نقل چند وجهی»

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” بارنامه سراسری و حمل و نقل چند وجهی ” را طبق جدول زمانبندی ذیل […]
1402-10-23

كارگاه آموزشی «فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری- تکمیلی» به صورت آنلاين

احتراماً، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” فن آوري اطلاعات و ارتباطات بندري- تکمیلی ” به صورت آنلاین را طبق […]
1402-10-18

كارگاه آموزشی «عملیات بندری» به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” عملیات بندری ” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی […]
1402-10-10

كارگاه آموزشی « آشنايی با كشتيرانی، نمايندگی و بندر» به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان […]
1402-10-10

تاريخ برگزاری آزمون مرحله اول (مجدد) و آزمون مرحله دوم (مجدد) كالای خطرناك پيشرفته

احتراما؛ به پيوست نامه سازمان بنادر و دريانوردي با موضوع « تاريخ برگزاري آزمون مرحله اول (مجدد) و آزمون مرحله دوم (مجدد) كالاي خطرناك پیشرفته » […]
1402-10-10

كارگاه آموزشی « فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری- مقدماتی » به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” فن آوري اطلاعات و ارتباطات بندري- مقدماتي ” به صورت آنلاین را طبق دستور […]
1402-10-07

الزام به طی دوره آموزشی کالای خطرناک (دوره پنجم )

احتراماً، به استناد نامه شماره 22012/ص/1402 مورخ 16/05/1402 سازمان بنادر و دریانوردی، ( پیوست ) سازمان اقدام به ابلاغ و اجرای الزامات مندرج در کد حمل […]
1402-09-22

الزام به طی دوره آموزشی كالای خطرناك ( دوره چهارم)

احتراماً، به استناد نامه شماره 22012/ص/1402 مورخ 16/05/1402 سازمان بنادر و دریانوردی، ( پیوست ) سازمان اقدام به ابلاغ و اجرای الزامات مندرج در کد حمل […]
1402-09-18

كارگاه آموزشی «صادرات، واردات و صادرات مجدد» به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” صادرات، واردات و صادرات مجدد” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان بنادر […]
1402-09-14

كارگاه آموزشی «اينكوترمز 2020 (دوره 13)»

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” اینکوترمز 2020 ” را برگزار نماید.دامنه کاربرد دوره مذکور علاوه بر شمول کارکنان برای […]
1402-09-13

كارگاه آموزشی «مدیریت عمليات پايانه مسافر دريايی» به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” مديريت عمليات پايانه مسافر دريايي ” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان […]
1402-09-02

پکیج دوره های لجستیک بندری (دوره 68)

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد دوره هاي لجستيك بندري را در قالب پكيج به شرح ذيل ارائه نمايد. طبق دستورالعمل سازمان بنادر […]
1402-09-01

كارگاه آموزشی « مبانی كار با كالای فله خشك »

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” مبانی کار با کالای فله خشک ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و […]
1402-08-17

كارگاه آموزشی « حقوق دريایی (بازرگانی) » به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” حقوق دریایی (بازرگانی) ” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان بنادر و […]
1402-08-13

كارگاه آموزشی «عمليات پايانه مسافری دريايی» به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” عمليات پايانه مسافري دريايي” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان بنادر و […]
1402-08-10

پکیج دوره های لجستیک بندری (دوره 67)

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد دوره هاي لجستيك بندري را در قالب پكيج به شرح ذيل ارائه نمايد. طبق دستورالعمل سازمان بنادر […]
1402-08-10

كارگاه آموزشی «ايمنی، بهداشت و محيط زيست (HSE)» به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)” را به صورت آنلاین طبق دستور العمل سازمان […]
1402-08-06

كارگاه آموزشی « فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری- مقدماتی » به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” فن آوري اطلاعات و ارتباطات بندري- مقدماتي ” به صورت آنلاین را طبق دستور […]
1402-07-29

كارگاه آموزشی «توقيف كشتی» به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” توقیف کشتی” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1402-07-12

كارگاه آموزشی « چارترينگ سفری »

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” چارترینگ سفری” را برگزار نماید. دامنه کاربرد دوره مذکور علاوه بر شمول کارکنان برای […]
1402-07-12

كارگاه آموزشی « چارترينگ زمانی »

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد كارگاه آموزشي ” چارترينگ زماني” را برگزار نمايد. دامنه كاربرد دوره مذكور علاوه بر شمول كاركنان براي […]
1402-07-08

امكان برگزاری برخی دوره های لجستيك بندری به صورت آنلاين

پیرو نامه ارسالی سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص امکان برگزاری برخی دوره ها به صورت آنلاین تا آذرماه 1402 بدینوسیله مرکزآموزش انجمن کشتیرانی و خدمات […]
1402-07-04

كارگاه آموزشی «كانتينر يخچالی و كالاهای فسادپذير»

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” کانتینر یخچالی و کالاهای فسادپذیر ” را برگزار نماید. دامنه کاربرد دوره مذکور علاوه […]
1402-06-27

شركت در آزمون های بين المللی موسسه آی سی اس

احتراما،ً استحضار دارند انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران با اخذ نمايندگي انحصاري از موسسه آی سی اس جهت برگزاري آزمونهاي بين المللي اين موسسه مي […]
1402-06-27

پكيج آموزشی دوره های لجستيك بندری (دوره 66)

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد دوره های لجستیک بندری را در قالب پکیج ارائه نماید. طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی دوره […]
1402-06-27

پكيج آموزشی دوره های لجستيك بندری (دوره 65)

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد دوره های لجستیک بندری را در قالب پکیج ارائه نماید. طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی دوره […]
1402-06-26

الزام به طی دوره آموزشی كالای خطرناك ( دوره سوم)

احتراماً، به استناد نامه شماره 22012/ص/1402 مورخ 16/05/1402 سازمان بنادر و دریانوردی، ( پیوست ) سازمان اقدام به ابلاغ و اجرای الزامات مندرج در کد حمل […]
1402-06-12

تقويم آموزشي نيمسال دوم ١٤٠٢مركز آموزش انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران

احتراما،ً مركز آموزش انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران تقويم آموزشي نيمسال دوم 1402را به پيوست تقديم مي دارد. به اطلاع مي رساند اين مركز با […]
1402-05-29

كارگاه آموزشی« مبارزه با پولشوئی و جرائم مالی و ابزارهای تامين مالی تجاری »

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد كارگاه آموزشي” مبارزه با پولشوئی و جرائم مالی و ابزارهای تامین مالی تجاری ” را برگزار نمايد. […]
1402-05-28

الزام به طی دوره آموزشی كالای خطرناك (دوره دوم)

احتراماً، به استناد نامه شماره 22012/ص/1402 مورخ 16/05/1402 سازمان بنادر و دریانوردی، ( پیوست ) سازمان اقدام به ابلاغ و اجرای الزامات مندرج در کد حمل […]
1402-05-17

الزام به طی دوره آموزشی كالای خطرناك

احتراماً، به استناد نامه شماره 22012/ص/1402 مورخ 16/05/1402 سازمان بنادر و دریانوردی، ( پیوست ) سازمان اقدام به ابلاغ و اجرای الزامات مندرج در کد حمل […]
1402-04-19

پكيج آموزشی دوره های لجستيك بندری (دوره 64)

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد دوره های لجستیک بندری را در قالب پکیج ارائه نماید. طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی دوره […]
1402-04-13

كارگاه آموزشی « عمليات پايان سال مالی »

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد كارگاه آموزشی ” عملیات پایان سال مالی ” را برگزار نمايد. دامنه كاربرد دوره مذكور شامل مديران […]
1402-03-31

كارگاه آموزشی « عمليات پايان سال مالی »

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد كارگاه آموزشي” عملیات پایان سال مالی ” را برگزار نمايد. دامنه كاربرد دوره مذكور شامل مديران مالي […]
1402-03-30

كارگاه آموزشی «پذيرش انواع كانتينر» ثبت نام مخصوص آقايان

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اخذ مجوز آموزشگاههای آزاد از سازمان فنی و حرفه ای کشور ، در نظر دارد کارگاه آموزشی ” پذیرش […]
1402-03-29

كارگاه آموزشی « پذيرش انواع كانتينر» ثبت نام فقط مخصوص خانم ها

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اخذ مجوز آموزشگاههای آزاد از سازمان فنی و حرفه ای کشور ، در نظر دارد کارگاه آموزشی ” پذیرش […]
1402-03-16

كارگاه آموزشی ” Lay time و دموراژ كشتی ها “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” Lay time و دموراژ کشتی ها ” را برگزار نماید. دامنه کاربرد دوره مذکور […]
1402-03-16

كارگاه آموزشی « آشنايی با مقررات پولشويی »

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنایی با مقررات پولشویی ” را برگزار نماید. دامنه کاربرد دوره مذکور علاوه بر […]
1402-03-16

كارگاه آموزشی ” عمليات بندری “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” عملیات بندری ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1402/4/6 […]
1402-03-06

برگزاری پكيج آموزشی دوره های لجستيك بندری (دوره 63)

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد دوره های لجستیک بندری را در قالب پکیج به شرح ذیل ارائه نماید. طبق دستورالعمل سازمان بنادر […]
1402-03-06

كارگاه آموزشی ” آشنايی با كشتيرانی، نمايندگی و بندر”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی […]