1403-04-27

كارگاه آموزشی ” فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری- مقدماتی” به صورت آنلاين

احتراماً، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” فن آوري اطلاعات و ارتباطات بندري- مقدماتي “ به صورت آنلاین را طبق […]
1403-04-18

ثبت نام برخی دوره های آنلاين لجستيك بندری

احتراما نظر به امكان برگزاري آنلاين برخي دوره ها منتهي به پايان مرداد ماه سال جاري، به اطلاع مي رساند ثبت نام دوره هاي آنلاين به شرح ذيل آغاز و مهلت ثبت نام تا […]
1403-04-09

امكان برگزاری برخی دوره های لجستيك بندری به صورت آنلاين

احتراما نظر به امكان برگزاري آنلاين برخي دوره ها منتهي به تاريخ مرداد ماه سال جاري، از متقاضيان شركت در دوره هاي آموزشي ذيل خواهشمند است […]
1403-03-30

كارگاه آموزشی «عمليات پايان سال مالی» به صورت حضوری و آنلاين (دوره سوم)

انجمن كشتيرانی و خدمات وابسته ايران در نظر دارد كارگاه آموزشی”  عملیات پایان سال مالی ” را به صورت حضوری و آنلاین برگزار نمايد. دامنه كاربرد […]
1403-03-23

كارگاه آموزشی «كانتينر يخچالی و كالاهای فسادپذير»

احتراما، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” کانتینر یخچالی و کالاهای فسادپذیر” را برگزار نماید. دامنه کاربرد دوره مذکور علاوه […]
1403-03-21

پکیج دوره های لجستیک بندری (دوره 73)

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد دوره هاي لجستيك بندري را در قالب پكيج ارائه نمايد. طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دريانوردي دوره […]
1403-02-24

دوره آموزشی « آشنايی با قانون مبارزه با پولشویی » (دوره ششم)

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد با توجه به الزامات مراجع نظارتی و مالی در تاکید به رعایت و اجراء مقررات پولشویی توسط […]
1403-02-23

برگزاري دوره آموزشی كالای خطرناك پيشرفته به صورت آنلاين

احتراماً، به پيوست تاريخ برگزاري دوره آموزشي كالاي خطرناك پيشرفته كه مقرر است توسط سازمان بنادر و دريانوردي برگزار گردد جهت اطلاع ارسال مي گردد.
1403-02-23

كارگاه آموزشی «قوانين تأمين اجتماعی برای كارفرمايان»

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی” قوانین تأمین اجتماعی برای کارفرمایان ” را برگزار نماید. دامنه کاربرد دوره مذکور شامل مدیران […]
1403-02-18

كارگاه آموزشی « اجاره سفری »

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد كارگاه آموزشي « چارترینگ سفری » را برگزار نمايد. دامنه كاربرد دوره مذكور علاوه بر شمول كاركنان […]
1403-02-18

كارگاه آموزشی « اجاره زمانی »

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد كارگاه آموزشي « اجاره زمانی » را برگزار نمايد. دامنه كاربرد دوره مذكور علاوه بر شمول كاركنان […]
1403-02-08

پکیج دوره های لجستیک بندری (دوره 72)

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد دوره هاي لجستيك بندري را در قالب پكيج ارائه نمايد. طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دريانوردي دوره […]
1403-01-26

پکیج دوره های لجستیک بندری (دوره 71)

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد دوره هاي لجستيك بندري را در قالب پكيج به شرح ذيل ارائه نمايد. طبق دستورالعمل سازمان بنادر […]
1403-01-26

كارگاه آموزشی « آشنايی با اصول و مبانی بازاريابی و فروش در حمل و نقل دريایی (دوره هشتم) »

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنایی با اصول و مبانی بازاریابی و فروش در حمل و نقل دریایی” را […]
1403-01-16

كارگاه آموزشی « اينكوترمز ٢٠٢٠ »

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” اینکوترمز 2020 ”  را برگزار نماید. دامنه کاربرد دوره مذکور علاوه بر شمول کارکنان […]
1403-01-15

پکیج دوره های لجستیک بندری (دوره 70)

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد دوره های لجستيك بندری را در قالب پكيج به شرح ذيل ارائه نمايد. طبق دستورالعمل سازمان بنادر […]
1403-01-14

تقويم آموزشی نيمسال اول ١٤٠٣ مركز آموزش انجمن كشتيرانی و خدمات وابسته ايران

احتراماً، مركز آموزش انجمن كشتيرانی و خدمات وابسته ايران تقويم آموزشی نيمسال اول 1403 را به پيوست تقديم می دارد. به اطلاع می رساند اين مركز […]
1402-12-09

كارگاه آموزشی « مبانی لجستیک و زنجیره تامین » به صورت آنلاين

احتراماً، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی “مباني لجستيك و زنجيره تأمين” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان بنادر […]
1402-12-09

كارگاه آموزشی « حقوق دریایی(بازرگانی) » به صورت آنلاين

احتراماً، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” حقوق دریایی (بازرگانی) ” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان بنادر […]
1402-12-09

كارگاه آموزشی «اجاره کشتی» به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” اجاره کشتی” را به صورت آنلاین طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1402-11-09

كارگاه آموزشی « اسناد، قوانين و سازمانها » به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی “اسناد، قوانین و سازمانها” را به صورت آنلاین طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی […]
1402-11-02

پکیج دوره های لجستیک بندری (دوره 1-69)

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد دوره هاي لجستيك بندري را در قالب پكيج به شرح ذيل ارائه نمايد. طبق دستورالعمل سازمان بنادر […]
1402-11-01

كارگاه آموزشی «بارنامه سراسری و حمل و نقل چند وجهی»

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” بارنامه سراسری و حمل و نقل چند وجهی ” را طبق جدول زمانبندی ذیل […]
1402-10-23

كارگاه آموزشی «فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری- تکمیلی» به صورت آنلاين

احتراماً، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” فن آوري اطلاعات و ارتباطات بندري- تکمیلی ” به صورت آنلاین را طبق […]
1402-10-18

كارگاه آموزشی «عملیات بندری» به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” عملیات بندری ” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی […]
1402-10-10

كارگاه آموزشی « آشنايی با كشتيرانی، نمايندگی و بندر» به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان […]
1402-10-10

تاريخ برگزاری آزمون مرحله اول (مجدد) و آزمون مرحله دوم (مجدد) كالای خطرناك پيشرفته

احتراما؛ به پيوست نامه سازمان بنادر و دريانوردي با موضوع « تاريخ برگزاري آزمون مرحله اول (مجدد) و آزمون مرحله دوم (مجدد) كالاي خطرناك پیشرفته » […]
1402-10-10

كارگاه آموزشی « فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری- مقدماتی » به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” فن آوري اطلاعات و ارتباطات بندري- مقدماتي ” به صورت آنلاین را طبق دستور […]
1402-10-07

الزام به طی دوره آموزشی کالای خطرناک (دوره پنجم )

احتراماً، به استناد نامه شماره 22012/ص/1402 مورخ 16/05/1402 سازمان بنادر و دریانوردی، ( پیوست ) سازمان اقدام به ابلاغ و اجرای الزامات مندرج در کد حمل […]
1402-09-22

الزام به طی دوره آموزشی كالای خطرناك ( دوره چهارم)

احتراماً، به استناد نامه شماره 22012/ص/1402 مورخ 16/05/1402 سازمان بنادر و دریانوردی، ( پیوست ) سازمان اقدام به ابلاغ و اجرای الزامات مندرج در کد حمل […]
1402-09-18

كارگاه آموزشی «صادرات، واردات و صادرات مجدد» به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” صادرات، واردات و صادرات مجدد” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان بنادر […]
1402-09-14

كارگاه آموزشی «اينكوترمز 2020 (دوره 13)»

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” اینکوترمز 2020 ” را برگزار نماید.دامنه کاربرد دوره مذکور علاوه بر شمول کارکنان برای […]
1402-09-13

كارگاه آموزشی «مدیریت عمليات پايانه مسافر دريايی» به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” مديريت عمليات پايانه مسافر دريايي ” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان […]
1402-09-02

پکیج دوره های لجستیک بندری (دوره 68)

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد دوره هاي لجستيك بندري را در قالب پكيج به شرح ذيل ارائه نمايد. طبق دستورالعمل سازمان بنادر […]
1402-09-01

كارگاه آموزشی « مبانی كار با كالای فله خشك »

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” مبانی کار با کالای فله خشک ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و […]
1402-08-17

كارگاه آموزشی « حقوق دريایی (بازرگانی) » به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” حقوق دریایی (بازرگانی) ” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان بنادر و […]
1402-08-13

كارگاه آموزشی «عمليات پايانه مسافری دريايی» به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” عمليات پايانه مسافري دريايي” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان بنادر و […]
1402-08-10

پکیج دوره های لجستیک بندری (دوره 67)

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد دوره هاي لجستيك بندري را در قالب پكيج به شرح ذيل ارائه نمايد. طبق دستورالعمل سازمان بنادر […]
1402-08-10

كارگاه آموزشی «ايمنی، بهداشت و محيط زيست (HSE)» به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)” را به صورت آنلاین طبق دستور العمل سازمان […]
1402-08-06

كارگاه آموزشی « فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری- مقدماتی » به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” فن آوري اطلاعات و ارتباطات بندري- مقدماتي ” به صورت آنلاین را طبق دستور […]
1402-07-29

كارگاه آموزشی «توقيف كشتی» به صورت آنلاين

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” توقیف کشتی” به صورت آنلاین را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1402-07-12

كارگاه آموزشی « چارترينگ سفری »

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” چارترینگ سفری” را برگزار نماید. دامنه کاربرد دوره مذکور علاوه بر شمول کارکنان برای […]
1402-07-12

كارگاه آموزشی « چارترينگ زمانی »

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد كارگاه آموزشي ” چارترينگ زماني” را برگزار نمايد. دامنه كاربرد دوره مذكور علاوه بر شمول كاركنان براي […]
1402-07-08

امكان برگزاری برخی دوره های لجستيك بندری به صورت آنلاين

پیرو نامه ارسالی سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص امکان برگزاری برخی دوره ها به صورت آنلاین تا آذرماه 1402 بدینوسیله مرکزآموزش انجمن کشتیرانی و خدمات […]
1402-07-04

كارگاه آموزشی «كانتينر يخچالی و كالاهای فسادپذير»

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” کانتینر یخچالی و کالاهای فسادپذیر ” را برگزار نماید. دامنه کاربرد دوره مذکور علاوه […]
1402-06-27

شركت در آزمون های بين المللی موسسه آی سی اس

احتراما،ً استحضار دارند انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران با اخذ نمايندگي انحصاري از موسسه آی سی اس جهت برگزاري آزمونهاي بين المللي اين موسسه مي […]