1402-03-16

كارگاه آموزشی ” Lay time و دموراژ كشتی ها “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” Lay time و دموراژ کشتی ها ” را برگزار نماید. دامنه کاربرد دوره مذکور […]
1402-03-16

كارگاه آموزشی « آشنايی با مقررات پولشويی »

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنایی با مقررات پولشویی ” را برگزار نماید. دامنه کاربرد دوره مذکور علاوه بر […]
1402-03-16

كارگاه آموزشی ” عمليات بندری “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” عملیات بندری ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1402/4/6 […]
1402-03-06

برگزاری پكيج آموزشی دوره های لجستيك بندری (دوره 63)

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد دوره های لجستیک بندری را در قالب پکیج به شرح ذیل ارائه نماید. طبق دستورالعمل سازمان بنادر […]
1402-03-06

كارگاه آموزشی ” آشنايی با كشتيرانی، نمايندگی و بندر”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی […]
1402-03-01

« آشنايي با تكاليف مديران مالي و حسابداران (امور مالي، مالياتي و بيمه اي (1) »

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد كارگاه آموزشي” آشنايي با تكاليف مديران مالي و حسابداران صنعت دريايي و بندري (امور مالي، مالياتي و […]
1402-02-25

كارگاه آموزشي «اينكوترمز2020»

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” اینکوترمز ” 2020 را برگزار نماید. دامنه کاربرد دوره مذکور علاوه بر شمول کارکنان […]
1402-02-11

كارگاه آموزشی «اسناد، قوانين و سازمانها»

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی “اسناد، قوانین و سازمانها” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1402/2/16الی […]
1402-02-11

كارگاه آموزشی «مبانی كار با كالای فله خشك»

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” مبانی کار با کالای فله خشک” را طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1402-02-06

كارگاه آموزشی ” بارنامه سراسری و حمل و نقل چند وجهی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” بارنامه سراسری و حمل و نقل چند وجهی ” را برگزار نماید.
1402-02-06

برگزاری پكيج آموزشی دوره های لجستيك بندری( دوره 62)

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد دوره های لجستیک بندری را در قالب پکیج ارائه نماید. طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی دوره […]
1402-01-27

برگزاری پكيج آموزشی دوره های لجستيك بندری(دوره 61)

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد دوره های لجستیک بندری را در قالب پکیج ارائه نماید. طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی دوره […]
1402-01-27

كارگاه آموزشی «آشنايی با تكاليف مديران مالی و حسابداران (امور مالی، مالياتی و بيمه ای (1)»

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد كارگاه آموزشي « آشنايي با تكاليف مديران مالي و حسابداران صنعت دريايي و بندري (امور مالي، مالياتي […]
1402-01-27

كارگاه آموزشی ” حقوق دريايی (بازرگانی) “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” حقوق دریایی (بازرگانی)” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 4/2/1402 […]
1402-01-26

كارگاه آموزشی” آشنايی با كشتيرانی،نمايندگی و بندر”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی […]
1402-01-17

كارگاه آموزشی “چارترينگ پيشرفته”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” چارترینگ پیشرفته ” را برگزار نماید.
1402-01-17

كارگاه آموزشی ” بارنامه سراسری و حمل و نقل چند وجهی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” بارنامه سراسری و حمل و نقل چند وجهی ” را برگزار نماید.
1402-01-16

كارگاه آموزشی ” آشنايی با كالای خطرناك “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنایی با کالای خطرناک” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ […]
1402-01-16

كارگاه آموزشی ” اينكوترمز2020 “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” اینکوترمز 2020 ” را برگزار نماید.
1402-01-15

تقويم آموزشي نيمسال اول ١٤٠٢ مركز آموزش انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران

مركز آموزش انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران تقويم آموزشي نيمسال اول 1402 را به پيوست تقديم مي دارد. به اطلاع مي رساند اين مركز با […]
1401-12-20

“امکان برگزاری برخی از دوره های لجستيک بندری به صورت آنلاين”

به اطلاع مي رساند امكان برگزاري برخی از دوره هاي لجستيك بندري به صورت آنلاين فراهم گرديده است.
1401-12-14

كارگاه آموزشی ” مديريت عمليات پايانه مسافر دريايی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی […]
1401-12-14

كارگاه آموزشی ” عمليات پايانه مسافری دريايی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” عملیات پایانه مسافری دریایی ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1401-12-09

كارگاه آموزشی ” مديريت عمليات پايانه مسافر دريايی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی […]
1401-12-09

كارگاه آموزشی ” فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری- تكميلی “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری – تکمیلی” را طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی […]
1401-12-09

كارگاه آموزشی ” كشتيرانی و تجارت الكترونيك “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” کشتیرانی و تجارت الکترونیک ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی در […]
1401-12-09

كارگاه آموزشی ” عمليات پايانه مسافری دريايی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” عملیات پایانه مسافری دریایی ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1401-12-01

كارگاه آموزشی ” صادرات،واردات و صادرات مجدد “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی “صادرات، واردات و صادرات مجدد” را طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی از مورخ 1401/12/9الی […]
1401-12-01

كارگاه آموزشی ” فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری- تكميلی “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری – تکمیلی” را طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی […]
1401-12-01

كارگاه آموزشی ” بيمه های دريايی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” بیمه های دریایی ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ […]
1401-11-24

كارگاه آموزشی ” بارفرابری”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” بارفرابري” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1401/12/2و 1401/12/3 برگزار […]
1401-11-24

كارگاه آموزشی ” كشتيرانی و تجارت الكترونيك “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” کشتیرانی و تجارت الکترونیک ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی در […]
1401-11-24

كارگاه آموزشی ” توقيف كشتی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” توقیف کشتی” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1401/11/30الی 1401/12/1برگزار […]
1401-11-17

كارگاه آموزشی ” بيمه های دريايی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” بیمه های دریایی ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ […]
1401-11-17

كارگاه آموزشی ” مبانی لجستيك و زنجيره تأمين”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی “مبانی لجستیک و زنجیره تأمین” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی در تاریخ […]
1401-11-17

كارگاه آموزشی “صادرات،واردات و صادرات مجدد”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی “صادرات، واردات و صادرات مجدد” را طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی از مورخ 1401/11/24 […]
1401-11-17

كارگاه آموزشی ” اجاره كشتی “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” اجاره کشتی” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1401/11/23 الی […]
1401-11-09

كارگاه آموزشی ” مبانی لجستيك و زنجيره تأمين”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی “مبانی لجستیک و زنجیره تأمین” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی در تاریخ […]
1401-11-09

كارگاه آموزشی ” حقوق دريايی ( بازرگانی)”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” حقوق دریایی ( بازرگانی )” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1401-11-09

كارگاه آموزشی ” بيمه های دريايی “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” بیمه های دریایی ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ […]
1401-11-09

كارگاه آموزشی ” توقيف كشتی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” توقیف کشتی” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 1401/11/16الی 1401/11/17برگزار […]
1401-11-03

كارگاه آموزشی ” اسناد، قوانين و سازمانها “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” اسناد، قوانین و سازمانها ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1401-11-02

كارگاه آموزشی ” حقوق دريايی ( بازرگانی )”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” حقوق دریایی ( بازرگانی )” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1401-11-02

كارگاه آموزشی ” مديريت عمليات پايانه مسافر دريايی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی […]
1401-11-01

كارگاه آموزشی ” مديريت ريسك و بيمه”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” مدیریت ریسک و بیمه ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1401-11-01

كارگاه آموزشی ” عمليات پايانه مسافری دريايی”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” عملیات پایانه مسافری دریایی ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از […]
1401-10-25

كارگاه آموزشی ” آشنايی با كد امنيتی كشتی و بندر”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” آشنایی با کد امنیتی کشتی و بندر” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و […]
1401-10-25

كارگاه آموزشی ” بيمه های دريايی “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” بیمه های دریایی ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ […]
1401-10-24

كارگاه آموزشي ” كشتيراني و تجارت الكترونيك “

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” کشتیرانی و تجارت الکترونیک ” را طبق دستور العمل سازمان بنادر و دریانوردی در […]
1401-10-24

کارگاه آموزشی ” کار با کانتینر”

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی ” کار با کانتینر” را طبق دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی از مورخ 1401/11/1الی 1401/11/3برگزار […]