لیست کدهای خدمات جهت دریافت شناسه ملی خدمات

با هدف یکسان سازی کدهای ارائه شده در صورتحساب های صادره، با همفکری و همکاری مدیران مالی محترم عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و همچنین با پیگیری مستمر با مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در خصوص ممیزی کدها نهایتاً کدها بررسی و به اعضا محترم به منظور استفاده جهت اخد شناسه کالا و خدمات تقدیم می گردد.

لذا خواهشمند است با توجه به فعالیت و خدمات ارائه شده توسط شرکت های محترم ، طبق نمونه ارائه شده نسبت به تکمیل فرم ها و اطلاعات درخواست شده اقدام فرمائید.

در پایان درخواست می گردد با توجه به اجرائی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین اطلاع رسانی های قبلی اعضای محترم با قید فوریت نسبت به انجام موارد فوق اقدام عاجل به عمل آورند