1401-11-30

همایش توجیهی سامانه مودیان مالیاتی و صدور صورتحساب الکترونیکی برگزار شد

همایش توجیهی سامانه مودیان مالیاتی و صدور صورتحساب الکترونیکی با حضور مدیران عامل، روسای هیات مدیره و مدیران مالی شرکت‌های عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته […]
1401-10-11

كميته مشورتي تخصصي امور كانتينري برگزار شد

1401-09-14

جلسه کمیته مالیات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران جلسه کمیته مالیات این انجمن عصر روز دوشنبه 14 آذرماه 1401  با حضور اعضای این کمیته […]