اطلاعیه مهم:
لازم به ذکر است از تاریخ 1402/06/01 مشاهده و مطالعه تمامی بخش‌نامه‌ها، اطلاعیه‌ و پیام‌های انجمن به اعضا انجمن صرفا از طریق دسترسی شرکت‌ها در سامانه Bridge به آدرس panel.schb.ir فراهم است.

1403-01-20

شرط داوری انجمن كشتيرانی به زبان انگليسی جهت درج در مراودات تجاری بين المللی

مديران محترم شركتهای كشتيرانی نماينده كشتيرانی ، خدمات بندری و … عضو موضوع:شرط داوری انجمن كشتيرانی به زبان انگليسی جهت درج در مراودات تجاری بين المللی […]
1403-01-20

Forbiddance of applying GRI and surcharges in Ocean Freight Cost

Dear Managers of Member/Non-member Shipping Companies, Shipping Agency Companies, Port Services Companies, etc … Sub:Forbiddance of applying GRI and surcharges in Ocean Freight Cost Respectfully, regarding […]
1403-01-20

حذف دو رديف تعرفه هزينه های حمل دريایی كالاهای كانتينری

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران بخشنامه ای با عنوان حذف دو رديف تعرفه هزينه های حمل دريایی كالاهای كانتينری، صادرکرده و به شرکت های زیر […]
1402-12-14

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﻔﯽ در خدمت اعضاء

اﺣﺘﺮاﻣﺎً ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ […]
1402-07-05

قرارداد بيمه درمان تكميلي سال 1402

با سلام؛احتراماً بدینوسیله به استحضار میرساند ، نظر به اتمام تاریخ قرارداد بیمه درمان تکمیلی سال 1401 ، جداول بیمه درمان تکمیلی سال 1402 تقدیم حضور […]
1402-05-10

وضعيت فعاليت شركتها با توجه به اعلام تعطيلي

با سلام  احتراماً استحضار دارند دولت روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاري را بدليل افزايش دما تعطيل اعلام نموده است ، اين امر موجب گرديده  بسياري […]
1402-05-04

معرفي اعضاء جديد انجمن در تير ماه 1402

با سلام احتراماً به استحضار میرساند شرکت معزز مندرج در جدول ذیل ، در  تیر ماه سال جاری به عضویت انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران […]
1402-04-26

لزوم درج تمام مفاد شرط داوری در كليه توافقات و تعهدنامه های تجاری و مالی

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 5467/00/3000/ص مورخ 14/6/1400 مبنی بر لزوم درج شرط داوری در کلیه توافقات و تعهدنامه های تجاری و مالی، علی­رغم تاکید بر درج […]
1402-04-15

اصلاحات فصل ششم (هزينه ديركرد) آيين نامه بهره برداری از كانتينر

       احتراما، نظر به بررسی و اظهارنظر کمیته مشورتی تخصصی امور کانتینری و مصوبه نشست مورخ 22/03/1402 هییت مدیره محترم انجمن اصلاحات بعمل آمده وفق تبصره […]
1402-03-25

دعوت از تمامی شرکت‌های بندری برای حضور در همایش ارتقاء ایمنی و استانداردسازی خدمات بندری

به منظور تأکید بر اهمیت حفظ ایمنی و رعایت استانداردهای عملیاتی در ارائه خدمات به مشتریان در بنادر کشور، همایشی تخصصی با عنوان “ارتقاء ایمنی و […]
1402-02-09

معرفي اعضاء جديد انجمن در فروردين ماه 1402

احتراماً به استحضار میرساند شرکتهای معزز مندرج در جدول ذیل ، در فروردین ماه سال جاری به عضویت انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در آمده […]
1402-01-08

الزام شركت ها در خصوص اجرای قانون پايانه های فروشگاهی و سامانه موديان از ابتدا سال ١٤٠٢

  احتراماً استحضار دارند اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و نيز ارسال الكترونيكي صورتحساب هاي فروش از ابتداي سال جاري اعمال و الزام گرديده […]
1401-12-27

تشريفات دريافت ليست كد های خدمات جهت دريافت شناسه ملی خدمات

احتراماً به استحضار مي رساند با هدف يكسان سازي كدهاي ارائه شده در صورتحساب هاي صادره، با همفكري و همكاري جمع كثيري از مديران مالي محترم […]
1401-11-12

نشست بررسي عملكرد طرح تضمين تعهدات تحويل گيرندگان كانتينر در قبال مالكان كانتينر ، پرسش و پاسخ و ارائه مشاوره