سرفصل پکیج لجستیک بندری

 • شناخت انواع خطوط کشتیرانی
 • شناخت کلیات اجاره کشتی
 • انواع اجاره کشتی
 • اجاره سفری
 • تقسیم هزینه ها در اجاره سفری
 • مسئولیت های مالک و اجاره کننده در اجاره سفری
 • مفاد کلیدی در قراردادهای اجاره سفری
 • اجاره زمانی
 • تقسیم هزینه ها در اجاره زمانی
 • مسئولیت های مالک و اجاره کننده در اجاره زمانی
 • مفاد کلیدی در قراردادهای اجاره زمانی
 • اجاره دربست
 • تقسیم هزینه ها در اجاره دربست
 • مسئولیت های مالک و اجاره کننده در اجاره دربست
 • مفاد کلیدی در قرادادهای اجاره دربست
 • قرارداد حمل کلی کالا
 • نقش نمایندگی و حدود وظایف آنها
 • و…
 1. تعاریف اولیه و مفاهیم اسنادی
 2. شناخت فرآیند عملیات ترمینالی (THC) و تعرفه های مربوطه
 3. شناخت مفهوم و فرآیند LCL
 4. شناخت مفهوم فیدرینگ
 5. شناخت حق توقف
 6. فرآیند واردات در شرکتهای نمایندگی کشتیرانی
 7. فرآیند صادرات در شرکت های نمایندگی کشتیرانی
 8. فرآیند صدور ترخیصیه
 9. فرآیند سوییچ
 10. انواع تعهد نامه های صادراتی
 11. و…
 • بررسی آماری صنعت کشتیرانی
 • انواع کشتی ها
 • تعریف بندر
 • بندر به عنوان محیط کار نمایندگی
 • تعمیر و نگهداری کشتی در بندر
 • انواع بازرسی از کشتی در بندر
 • خطوط کشتیرانی و کرایه حمل
 • اجاره کشتی
 • تدارکات کشتی
 • کارکنان دریایی
 • مدیریت فنی کشتی
 • هزینه های جاری و سفری
 • تعریف نمایندگی کشتیرانی
 • و…
 • بارفرابر به عنوان یک MTO
 • قرارداد حمل و نقل چند وجهی و بارفرابری
 • حداکثر مسئولیت و موارد رافع مسئولیت یک MTO در برابر مشتری
 • مقررات ظهر سند حمل و نقل چندوجهی و بارفرابری
 • اسناد حمل فیاتا
 • بیمه مسئولیت سند حمل چندوجهی و بارفرابری
 • موارد تشابه و تفاوت TBL و MTBL
 • دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ناشی از حمل و نقل چند وجهی
 • داوری در اسناد حمل چند وجهی و مطالعه موردی
 • و…
 1. مفاهیم اولیه و کلیات و مشترکات در بیمه های دریایی
 2. انواع بیمه های دریایی
 3. Total loss (مشترکات بیمه های دریایی)
 4. آشنایی با انواع بیمه های بدنه و ماشین آلات (مرتبط با کشتی)
 5. بیمه کرایه حمل دریایی (منافع)
 6. پوشش ریسک بنادر
 7. پوشش ریسک سازندگان شناورها
 8. حمایت و غرامت (P&I)
 9. پوشش های مرتبط با کنوانسیون های دریایی
 10. و…
 1. دلایل توقیف کشتی
 2. آثار توقیف کشتی
 3. رفع توقیف کشتی
 4. مقاوله نامه بین المللی توقیف کشتی 1952-1999
 5. حقوق ممتاز
 6. تحریم های بین المللی و توقیف کشتی
 7. و…
 1. قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا
 2. اعتبارات اسنادی
 3. قوانین اینکوترمز
 4. رابطه قرارداد خرید و فروش با قرارداد حمل
 5. مقاوله نامه های نافذ بر بارنامه های دریایی
 6. قانون مصوب حمل کالا از دریا در ایران
 7. صدور بارنامه و قانون حاکم بر آن
 8. صفات حقوقی بارنامه
 9. انواع بارنامه
 10. حمل چند وجهی
 11. و…
 1. کلیات مقررات صادرات و واردات
 2. واردات قطعی
 3. صادرات
 4. صادرات خدمات
 5. انواع اظهارنامه و سایر رویه های گمرکی
 6. کنوانسیون های گمرکی و حمل و نقل مرتبط
 7. و…
 1. آمار تجارت جهانی و حمل و نقل اقلام اساسی
 2. موارد استفاده بندر
 3. عملیات ورود کشتی و پهلو گیری
 4. قبل از ورود کشتی
 5. اسناد مرتبط با ورود کشتی
 6. قبل از خروج کشتی
 7. اسناد تحویل کالا
 8. عملیات تخلیه و بارگیری
 9. انبارداری کالا در بندر
 10. خسارت به کالا
 11. خسارت به کشتی
 12. خسارت به بندر
 13. و…
 1. کشتی مسافربری
 2. ساختار پایانه مسافربری
 3. فرآیندهای پایانه مسافربری
 4. مقررات بین المللی پایانه مسافربری
 5. تشریفات ورود و خروج مسافر دریایی
 6. ایمنی در پایانه مسافربری
 7. امنیت در پایانه مسافربری
 8. اقلام ممنوعه
 9. سنجش میزان کارایی پایانه مسافربری
 10. و…
 1. خط زمان توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات
 2. نقاط عطف در سیر تحولات فن آوری اطلاعات
 3. سیر تحولات اینترنت
 4. آشنایی با زیرساخت فن آوری اطلاعات
 5. رایانش ابری
 6. معرفی و نکات طلایی نرم افزارهای مایکروسافت آفیس
 7. مقدمه ای بر زنجیره تامین و سامانه جامعه بندری
 8. و…
 1. فن آوری اطلاعات و تسهیل در تجارت
 2. فناوری اطلاعات در بنادر
 3. سامانه های نرم افزاری
 4. و…
 1. آشنایی کلی با مفاهیم زنجیره تأمین، لجستیک و حمل و نقل
 2. شناخت 1PL,2PL,3PL,4PL,5PL ؛
 3. آشنایی با سهم حمل و نقل دریایی در زنجیره تأمین و تجارت بین المللی؛
 4. شناخت دلایل استقبال از حمل و نقل دریایی برای انجام مبادلات تجاری بین المللی؛
 5. آگاهی از رابطه تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی با مقدار تجارت بین المللی از طریق دریا؛
 6. آشنایی با انواع کشتیها و شناورهایی که در مبادلات تجاری بین المللی برای حمل کالا به کار گرفته میشوند؛
 7. شناخت انواع مختلف بنادر؛
 8. آگاهی از درصد سهم حمل و نقل کانتینری در تجارت دریاپایه جهانی؛
 9. تاریخچه شکل گیری حمل و نقل کانتینری؛
 10. آگاهی از دلایل استقبال صاحبان کالا از حمل و نقل کانتینری در مبادلات تجاری بین المللی؛
 11. تعریف کانتینر استاندارد؛
 12. تعریف تجاری کانتینر استاندارد؛
 13. آشنایی با انواع و اندازه های مختلف کانتینرها
 14. آشنایی با واحد شمارش کانتینرها؛
 15. آشنایی با اسکلت‌بندی، بدنه و اجزاء کانتینرها؛
 16. معرفی کنوانسیون‌های مرتبط با حمل و نقل کانتینری؛
 17. آشنایی با پلاک CSC و ACEP و نحوه معاینه فنی کانتینرها؛
 18. آشنایی با نحوه تعیین علامت و شماره کانتینرها؛
 19. شناخت انواع کدهای استاندارد کانتینرها؛
 20. آگاهی از انواع خساراتی که می‌تواند به ساختار و بدنه و اجزاء کانتینرها وارد شوند؛
 21. نحوه بارچینی و مهار انواع کالاها در درون کانیتنرها؛
 22. آشنایی با پاورپک(Power Pack) و جن ست(Gen Set
 23. شناخت نحوه آمادهسازی و بارچینی در کانتینرهای یخچالی؛
 24. آشنایی با انواع پلمپ؛
 25. شناخت دسته‌بندی انواع کالاهای خطرناک که با کانتینرها در حمل و نقل بین‌المللی جا بهجا می‌شوند؛
 26. شناخت نحوه آماده‌سازی و بارچینی کالاهای خطرناک در کانتینرها؛
 27. مروری بر حوادث ناشی از حمل کالاهای خطرناک بر روی کشتی‌ها یا داخل بنادر؛
 28. آشنایی با ساختار، اندازه و ظرفیت کشتی‌های کانتینری؛
 29. نگاهی بر روند افزایش اندازه و ظرفیت کشتی‌های کانتینربر؛
 30. معرفی بزرگترین کشتی‌های کانتینربر جهان و کاربردهای آن؛
 31. مقایسه کاربردی کشتی‌های عظیم الجثه، بزرگ و کوچک کانتینربر؛
 32. معرفی خطوط و شرکت‌های کشتیرانیِ کانتینربر جهان و تشریح مسائل رقابتی بین آنان؛
 33. مروری بر ادغام‌ها و اعتلاف‌های بزرگ انجام شده بین خطوط و شرکت‌های بزرگ کشتیرانی؛
 34. آشنایی با عملکرد لاینری و فیدری خطوط کشتیرانی؛
 35. آشنایی با بنادر کانونی (جهانی، منطقه‌ای Hub)، بنادر دروازه‌ای، فیدری و بنادر کوچک؛
 36. مروری بر آخرین تحولات زنجیره تأمین جهانی؛
 37. شناخت اقدامات خطوط و شرکت‌های کشتیرانی برای حفاظت از محیط زیست و کاهش آلاینده‌ها؛
 38. آشنایی با کشتی‌های کانتینربر بدون کرو (اتوماتیک)؛
 39. آگاهی از مفاهیم عملکرد و ظرفیت سالانه بنادر کانتینری؛
 40. شناخت اجزاء زمانی حضور کشتی‌های کانتینربر در بنادر(از لنگرگاه تا لنگرگاه)؛
 41. آشنایی با ساختار بنادر کانتینری؛
 42. آگاهی از عملکرد لایروب‌ها، راهنمابرها و یدک‌کش‌ها در بنادر؛
 43. مروری بر نحوه پهلودهی، بستن، بازکردن و جداسازی کشتی‌های کانتینربر در اسکله‌های بنادر؛
 44. شناخت بُلارد(Bollard)، فندر(Fender) و سیستم مورمستر(More Master) دربنادری که به کشتی‌های کانتینری سرویس می‌دهند؛
 45. آشنایی با موضوع مهار و بازگشایی مهار کانتینرها بر روی کشتی‌ها و قطارهای کانتینربر و لوازم لاشینگ؛
 46. مروری بر حوادث کشتی‌های کانتینربر و نقش مهار صحیح کانتینرها جهت جلوگیری از دامنه حوادث؛
 47. آشنایی با تجهیزات اصلی پایانه‌های کانتینری
 48. آشنایی با نقش و کاربرد اسپریدر (Spreader) و اُور های فریم(Over High Frame
 49. شناخت نحوه کارکرد تجهیزات اصلی پایانه‌های کانتینری برای ارائه خدمات به کشتی‌ها و کانتینرها در بنادر؛
 50. شناخت کاربردی مفاهیم واردات، صادرات، ترانزیت و ترانشیپ در پایانه‌های کانتینری؛
 51. آشنایی با ساختاربدنه و اجزاء مهم کشتی‌های کانتینربر؛
 52. شناخت اهمیت موضوع تعادل در کشتی‌ها و نقشه بارچینی آن‌ها؛
 53. آگاهی از اجزاء نقشه بارچینی و نقشه‌خوانی محل استقرار کانتینرها بر روی کشتی‌ها؛
 54. مروری بر مشخصه‌های مهم در نقشه‌های بارچینی کشتی؛
 55. معرفی وی جی ام(VGM) و شناخت اهمیت آن؛
 56. آشنایی با آب توازن و بالاست تانک(Ballast Tank) در کشتی‌ها و مسائل زیست‌محیطی مربوطه؛
 57. مروری بر حوادث ناشی از بهم‌ریختگی تعادل کشتی‌ها؛
 58. شناخت اجزاء کاربردی سامانه‌های رایانه‌ای بنادر کانتینری؛
 59. شناخت تجهیزات ثبت آنلاین اطلاعات مانند هند هِلد (Hand Held) و وی ام تی (VMT
 60. آشنایی با عملکرد مراکز کنترل عملیات در پایانه‌های کانتینری؛
 61. آشنایی با CFS و مفاهیم Strip، Stuffing، Cross Stuffing، LCL و FCL؛
 62. مروری بر مفهوم پالتایز شدن محمولات کانتینری و کاربرد لیفتِراک و جک‌پالت‌های دستی و برقی؛
 63. آشنایی با Intermediate Bulk Container (IBC)؛
 64. شناخت فکسی‌تانک‌ها(Flexi Tank
 65. آشنایی با اصول ایمنی در بنادر و پایانه‌های کانتینری؛
 66. آشنایی با مفاهیم COC ،NVOCC ، Box Operator، Vessel Operator و SOC؛
 67. مروری بر گردش عملیاتی و اسنادی کانتینرها در بنادر کانتینری؛
 68. آشنایی با نسل‌های بنادر؛
 69. مروری بر عملکرد بنادر خشک و آی سی دی ها(ICD
 70. اصطلاحات کاربردی در حمل و نقل کانتینری و لجستیک کالا.
 71. نمایش ویدئوها و کلیپ های مرتبط با موضوعات تدریس شده.
 72. و…
 1. مفاهیم تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیک
 2. حقوق تجارت الکترونیکی
 3. مبادله الکترونیکی اطلاعات
 4. پرداخت وجه در تجارت الکترونیک
 5. تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل و لجستیک
 6. و…

 

 • مراحل شکل گیری لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین
 • لجستیک
 • کانال های بازاریابی
 • مؤلفه های لجستیک
 • مشتریان بنادر
 • کانال ها و روش های توزیع محصول در بازار
 • نقش حمل و نقل در زنجیره تأمین
 • حمل و نقل دریایی و بنادر
 • و…
 1. تشکیلات و ساختار پایانه
 2. فرآیندهای پایانه مسافربری
 3. مقررات بین المللی ورود و خروج مسافر به بنادر
 4. مدیریت خدمات مشتری
 5. مدیریت امنیت و ایمنی در پایانه مسافربری
 6. مدیریت خدمات ویژه
 7. مدیریت وضعیت های اضطراری
 8. مدیریت هزینه های پایانه مسافربری
 9. سنجش میزان کارایی پایانه مسافربری
 10. و…

سرفصل سایر دوره‌های لجستیک بندری

 •  

  • انبار و انواع آن
  • روش های انبارداری
  • آدرس دهی کالا در انبار(کد گذاری)
  • تجهیزات و وسایل مورد استفاده در انبار داری
  • بسته بندی و انواع آن
  • استانداردهای انبار و انبارداری
  • طراحی انبار
  • ایمنی و بهداشت انبار و عملیات انباردرای
  • وضعیت های اضطراری عملیات انبارداری
  • انبارداری کالای خطرناک
  • و…
 1. شرح کلی ساختار سازمانی بندر، تشکیلات ایمنی و بهداشت بندر، مسئولیتها و وظایف
 2. معرفی HSE و الزامات آن
 3. خطرات خاص و اقدامات احتیاطی در محیط بندر
 4. آشنایی با الزامات، دستور العملهای ایمنی و بهداشت بنادر
 5. حفاظت از محیط زیست بندر
 6. انداع تجهیزات ایمنی و روشهای صحیح استفاده PPE
 7. ارزیابی و مدیریت ریسک
 8. و…
 1. تعریف کالای خطرناک و انواع آن
 2. شرح قوانین بین المللی حمل و نقل کالای خطرناک
 3. آشنایی با دستورالعمل کالای خطرناک، سازمان بنادر و دریانوردی
 4. آشنایی با آیین نامه حمل و نقل دریایی کالای خطرناک IMDG Code
 5. شرح اهداف آیین نامه IMDG Code
 6. تعاریف و اصطلاحات مرتبط با حمل کالای خطرناک
 7. مقررات عمومی و اختصاصی کالای خطرناک
 8. طبقه بندی کالای خطرناک، شناسایی طبقه بندی های 9 گانه کالای خطرناک
 9. شرح ویژگی های کلی هر یک از گونه های کالای خطرناک
 10. آشنایی با انواع بسته بندی کالای خطرناک و کد گذاری آنها
 11. علائم، برچسبها و پلاکاردهای شناسایی گروه های مختلف کالای خطرناک
 12. اسناد حمل و نقل کالای خطرناک
 13. روشهای مختلف صفافی، چیدمان و جداسازی انواع کالاهای خطرناک
 14. روش های ایمن حمل و نقل جابجایی و نگهداری کالای خطرناک
 15. مقررات اختصاصی مربوط به نگهداری گونه های متفاوت کالاهای خطرناک
 16. وظایف شرکت های کشتیرانی و نمایندگیها در خصوص کالاهای خطرناک
 17. مقابله با وضعیتهای اضطراری کالای خطرناک، تجهیزات مورد نیاز
 18. کالای خطرناک و وضعیت های اضطراری و منابع مورد نیاز
 19. روش های ایمنی و اطفاء حریق کالاهای خطرناک
 20. آشنایی با EMS و MFAG
 21. و…
 • مقدمه و معرفی دوره
 • تعاریف و اصطلاحات رایج
 • انواع تهدیدات امنیتی
 • کنوانسیون ها، قوانین و آیین نامه های امنیتی کشتی و بندر
 • تدابیر امنیتی، اقدامات پیشگیرانه
 • الزامات آیین نامه ISPS Code
 • مسئولیت ها و وظایف امنیتی
 • بازرسی امنیتی کشتی و بندر
 • و…
 1. شناخت انواع کالای فله مایع
 2. اصطلاحات مرتبط با کالای فله مایع و خطرات مواد نفتی
 3. انواع کشتی های تانکر و مشخصات عمومی آنها
 4. الزامات زیست محیطی مرتبط با کشتی های تانکر
 5. ساختار و تجهیزات پایانه کالای فله مایع
 6. عملیات تخلیه و بارگیری در پایانه
 7. روشهای محاسبه میزان کالای بارگیری و تخلیه شده
 8. الزامات ایمنی و امنیتی
 9. و…
 1. شناخت انواع کالای فله مایع(غیر نفتی)
 2. حمل و نقل کالای فله مایع غیر نفتی
 3. عملیات تخلیه و بارگیری
 4. نگهداری روغن های خوراکی و اسناد و گواهینامه ها
 5. و…
 1. سیستم های گاز خنثی
 2. انواع پمپ ها
 3. مخازن پایانه مواد نفتی و سیستم کنترل نشت گازهای خطرناک
 4. تجهیزات انتقال مواد نفتی
 5. عملیات تخلیه و بارگیری در پایانه و حمل و نقل جاده ای
 6. بازرسی، اندازه گیری و نمونه برداری کالای فله مایع
 7. الزامات زیست محیطی پایانه نفتی و اسناد و گواهینامه ها
 8. و…
 • کالای فله خشک و انواع آن
 • زبان تخصصی
 • خطرات کالای فله خشک
 • نکات ایمنی کار با کالای فله خشک
 • شناخت انواع کشتی های فله بر
 • روش های انبار و دپوی کالای فله خشک
 • تخلیه و بارگیری کالای فله خشک
 • و…
 • شناخت ریسک و انواع آن
 • اصطلاحات ریسک
 • ارزیابی ریسک
 • اقدامات پس از ارزیابی ریسک
 • تکنیک های مدیریت ریسک
 • تقسیم بندی انواع بیمه
 • اصول حاکم بر قراردادهای بیمه
 • و…
 1. قوانین و ساختار پایانه نفتی
 2. شاخص های پایانه نفتی و مستندات پایانه
 3. مدیریت ایمنی و امنیتی
 4. استاندارد های API و شیوه نامه های عملیاتی
 5. عملیات پاکسازی نشت مواد نفتی و مراقبت های عملیاتی ویژه
 6. زبان تخصصی
 7. قرارداها و قوانین بین المللی
 8. و…
 1. دسته بندی کالای فله خشک
 2. مواد معدنی
 3. پایانه فله خشک
 4. سنجش کارایی پایانه کالای فله خشک
 5. اجاره کشتی و تجارت حملو نقل کالای فله خشک
 6. شناخت اسناد حمل و نقل کالای فله خشک
 7. آشنایی با مفاد آئین نامه های بین المللی کالای فله خشک
 8. اثرات مخرب حمل و نقل، نگهداری و جابجایی کالای فله خشک
 9. روشهای توزین بار در پایانه کالای فله خشک
 10. الزامات ایمنی و امنیتی پایانه
 11. و…

سرفصل دوره‌های کاربردی انجمن

  • قرارداد فروش و اهمیت موضوع تحویل در معاملات بین المللی
  • اینکوترمز 2020 و حمل و نقل کالا، تحویل، ریسک و هزینه ها همراه Case study
  • چگونه مبنای اینکوترمز درستی را انتخاب کنیم؟
  • عوامل تأثیر گذار
  • مبانی مناسب برای حمل دریایی اینکوترمز 2020
  • مبانی مناسب برای حمل جاده ای، قطار، هوایی یا حمل ترکیبی اینکوترمز 2020
  • هر نوع روش حمل
  • روش حمل دریایی
  • حمل و نقل و اینکوترمز 2020
  • اینکوترمز و اسناد حمل
  • تأثیر قواعد اینکوترمز 2020 بر قرارداد فروش و ارتباط آن با سایر قراردادها
  • گزیده چند ماده از قانون تجارت و قانون بیمه
  • و…
  •  
 1. آمادگی لازم قبل از آغاز فروش
 2. توانایی ها ، ضعفا ها، موقعیت ها، ریسک ها
 3. مشتری ترجیح می دهد با چه کسی ادامه همکاری دهد
 4. مطلق گرایی
 5. مهندسی حمل چیست؟
 6. مذاکره
 7. از قبل آماده باشید و سوالات احتمالی را بررسی کنید
 8. با اشتیاق وارد مذاکره شوید
 9. شکاندن یخ جلسه
 10. و…
 11.  
 1. تعاریف و اصطلاحات رایج
 2. انواع کشتی های مسافربری   Types of Passenger vessels
 3. ساختمان کشتی مسافربری Passenger Ship Construction
 4. فرآیندهای حمل و نقل مسافر دریایی
 5. ایمنی در پایانه مسافر دریایی
 6. تسهیلات ویژه حمل و نقل دریایی مسافران سالخورده/ناتوان/بیمار
 7. ساختار پایانه مسافر دریایی
 8. و…
 • آشنایی با حوزه ها و میادین نفتی و گازی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر
 • انواع خدمات دریایی در حوزه فراساحلی
 • انواع کشتی های فراساحلی و کاربرد آنها
 • انواع سکوهای تولید و استخراج نفتی
 • آشنایی با قراردادهای استاندارد اجاره زمانی BIMCO برای کشتی های فراساحلی
 • و…
 1. تاریخچه و مفهوم پولشویی و نکات مرتبط
 2. عناصر جرم پولشویی
 3. اقسام و مراحل پولشویی
 4. مراجع ذی صلاح در مبارزه با پولشویی
 5. شیوه های پولشویی در سیستم بانکی و پیشگیری از آن
 6. اثرات منفی پولشویی
 7. شناسایی و احراز هویت مشتری
 8. عملیات و معاملات مشکوک و مصادیق آن
 9. نگهداری سوابق و اطلاعات از منظر مقررات پولشویی
 10. و…

 

 • چرا خطوط کشتیرانی کانتینری ترجیح به ارائه سرویس منظم هفتگی کانتینری (Fixed Day Weekly) دارند؟
 • تفاوت عملیات کشتی های کانتینر بر در مقایسه با کشتی های کالای عمومی، فله بر و غیره
 • نحوه انتخاب بنادر مورد تردد (Ports of call selection)
 • نحوه تنظیم جدول برنامه سفر (Scheduling)
 • نحوه اجرای سرویس های منظم کانتینری و حفظ بلند مدت آن
 • نقش مرکز عملیات و بارچینی ( Planning Centre) در افزایش بهره وری و حفظ برنامه های منظم هفتگی
 • نقش کشتی های فیدر در اجرای سرویس منظم هفتگی
 • نقش دفاتر و شرکت های منطقه ای در اجرای بهینه سرویس منظم هفتگی کانتینری
 • نقش و وظایف شبکه نمایندگیها در اجرای سرویس منظم هفتگی کانتینری (Role of agency network in performing container services)
 • مدیریت مالی اجرای سرویسهای کانتینری
 • و…
 1. آشنایی با انواع کشتیها
 2. آشنایی با مشخصات کانتینر یخچالی
 3. آشنایی با درج شماره کانتینر ها
 4. کنترل دمای کانتینر یخچالی
 5. انواع گواهینامه ها
 6. حمل و نقل کانتینر یخچالی
 7. پلمپ کانتینر
 8. و…

سرفصل دوره‌های فنی و حرفه‌ای

  • آشنایی کلی با مفاهیم زنجیره تأمین، لجستیک و حمل و نقل
  • شناخت 1PL,2PL,3PL,4PL,5PL ؛
  • آشنایی با سهم حمل و نقل دریایی در زنجیره تأمین و تجارت بین المللی؛
  • شناخت دلایل استقبال از حمل و نقل دریایی برای انجام مبادلات تجاری بین المللی؛
  • آگاهی از رابطه تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی با مقدار تجارت بین المللی از طریق دریا؛
  • آشنایی با انواع کشتیها و شناورهایی که در مبادلات تجاری بین المللی برای حمل کالا به کار گرفته میشوند؛
  • شناخت انواع مختلف بنادر؛
  • آگاهی از درصد سهم حمل و نقل کانتینری در تجارت دریاپایه جهانی؛
  • تاریخچه شکل گیری حمل و نقل کانتینری؛
  • آگاهی از دلایل استقبال صاحبان کالا از حمل و نقل کانتینری در مبادلات تجاری بین المللی؛
  • تعریف کانتینر استاندارد؛
  • تعریف تجاری کانتینر استاندارد؛
  • آشنایی با انواع و اندازه های مختلف کانتینرها
  • آشنایی با واحد شمارش کانتینرها؛
  • آشنایی با اسکلت‌بندی، بدنه و اجزاء کانتینرها؛
  • معرفی کنوانسیون‌های مرتبط با حمل و نقل کانتینری؛
  • آشنایی با پلاک CSC و ACEP و نحوه معاینه فنی کانتینرها؛
  • آشنایی با نحوه تعیین علامت و شماره کانتینرها؛
  • شناخت انواع کدهای استاندارد کانتینرها؛
  • آگاهی از انواع خساراتی که می‌تواند به ساختار و بدنه و اجزاء کانتینرها وارد شوند؛
  • نحوه بارچینی و مهار انواع کالاها در درون کانیتنرها؛
  • آشنایی با پاورپک(Power Pack) و جن ست(Gen Set
  • شناخت نحوه آمادهسازی و بارچینی در کانتینرهای یخچالی؛
  • آشنایی با انواع پلمپ؛
  • شناخت دسته‌بندی انواع کالاهای خطرناک که با کانتینرها در حمل و نقل بین‌المللی جا بهجا می‌شوند؛
  • شناخت نحوه آماده‌سازی و بارچینی کالاهای خطرناک در کانتینرها؛
  • مروری بر حوادث ناشی از حمل کالاهای خطرناک بر روی کشتی‌ها یا داخل بنادر؛
  • آشنایی با ساختار، اندازه و ظرفیت کشتی‌های کانتینری؛
  • نگاهی بر روند افزایش اندازه و ظرفیت کشتی‌های کانتینربر؛
  • معرفی بزرگترین کشتی‌های کانتینربر جهان و کاربردهای آن؛
  • مقایسه کاربردی کشتی‌های عظیم الجثه، بزرگ و کوچک کانتینربر؛
  • معرفی خطوط و شرکت‌های کشتیرانیِ کانتینربر جهان و تشریح مسائل رقابتی بین آنان؛
  • مروری بر ادغام‌ها و اعتلاف‌های بزرگ انجام شده بین خطوط و شرکت‌های بزرگ کشتیرانی؛
  • آشنایی با عملکرد لاینری و فیدری خطوط کشتیرانی؛
  • آشنایی با بنادر کانونی (جهانی، منطقه‌ای Hub)، بنادر دروازه‌ای، فیدری و بنادر کوچک؛
  • مروری بر آخرین تحولات زنجیره تأمین جهانی؛
  • شناخت اقدامات خطوط و شرکت‌های کشتیرانی برای حفاظت از محیط زیست و کاهش آلاینده‌ها؛
  • آشنایی با کشتی‌های کانتینربر بدون کرو (اتوماتیک)؛
  • آگاهی از مفاهیم عملکرد و ظرفیت سالانه بنادر کانتینری؛
  • شناخت اجزاء زمانی حضور کشتی‌های کانتینربر در بنادر(از لنگرگاه تا لنگرگاه)؛
  • آشنایی با ساختار بنادر کانتینری؛
  • آگاهی از عملکرد لایروب‌ها، راهنمابرها و یدک‌کش‌ها در بنادر؛
  • مروری بر نحوه پهلودهی، بستن، بازکردن و جداسازی کشتی‌های کانتینربر در اسکله‌های بنادر؛
  • شناخت بُلارد(Bollard)، فندر(Fender) و سیستم مورمستر(More Master) دربنادری که به کشتی‌های کانتینری سرویس می‌دهند؛
  • آشنایی با موضوع مهار و بازگشایی مهار کانتینرها بر روی کشتی‌ها و قطارهای کانتینربر و لوازم لاشینگ؛
  • مروری بر حوادث کشتی‌های کانتینربر و نقش مهار صحیح کانتینرها جهت جلوگیری از دامنه حوادث؛
  • آشنایی با تجهیزات اصلی پایانه‌های کانتینری
  • آشنایی با نقش و کاربرد اسپریدر (Spreader) و اُور های فریم(Over High Frame
  • شناخت نحوه کارکرد تجهیزات اصلی پایانه‌های کانتینری برای ارائه خدمات به کشتی‌ها و کانتینرها در بنادر؛
  • شناخت کاربردی مفاهیم واردات، صادرات، ترانزیت و ترانشیپ در پایانه‌های کانتینری؛
  • آشنایی با ساختاربدنه و اجزاء مهم کشتی‌های کانتینربر؛
  • شناخت اهمیت موضوع تعادل در کشتی‌ها و نقشه بارچینی آن‌ها؛
  • آگاهی از اجزاء نقشه بارچینی و نقشه‌خوانی محل استقرار کانتینرها بر روی کشتی‌ها؛
  • مروری بر مشخصه‌های مهم در نقشه‌های بارچینی کشتی؛
  • معرفی وی جی ام(VGM) و شناخت اهمیت آن؛
  • آشنایی با آب توازن و بالاست تانک(Ballast Tank) در کشتی‌ها و مسائل زیست‌محیطی مربوطه؛
  • مروری بر حوادث ناشی از بهم‌ریختگی تعادل کشتی‌ها؛
  • شناخت اجزاء کاربردی سامانه‌های رایانه‌ای بنادر کانتینری؛
  • شناخت تجهیزات ثبت آنلاین اطلاعات مانند هند هِلد (Hand Held) و وی ام تی (VMT
  • آشنایی با عملکرد مراکز کنترل عملیات در پایانه‌های کانتینری؛
  • آشنایی با CFS و مفاهیم Strip، Stuffing، Cross Stuffing، LCL و FCL؛
  • مروری بر مفهوم پالتایز شدن محمولات کانتینری و کاربرد لیفتِراک و جک‌پالت‌های دستی و برقی؛
  • آشنایی با Intermediate Bulk Container (IBC)؛
  • شناخت فکسی‌تانک‌ها(Flexi Tank
  • آشنایی با اصول ایمنی در بنادر و پایانه‌های کانتینری؛
  • آشنایی با مفاهیم COC ،NVOCC ، Box Operator، Vessel Operator و SOC؛
  • مروری بر گردش عملیاتی و اسنادی کانتینرها در بنادر کانتینری؛
  • آشنایی با نسل‌های بنادر؛
  • مروری بر عملکرد بنادر خشک و آی سی دی ها(ICD
  • اصطلاحات کاربردی در حمل و نقل کانتینری و لجستیک کالا.
  • نمایش ویدئوها و کلیپ های مرتبط با موضوعات تدریس شده.
  • و…
  •  

لیست تمام دوره‌های مرکز را میخواهید؟