دوره‌های مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 

آشنایی کلی با مفاهیم زنجیره تأمین، لجستیک و حمل و نقل

شناخت 1PL,2PL,3PL,4PL,5PL ؛
شناخت دلایل استقبال از حمل و نقل دریایی برای انجام مبادلات تجاری بین المللی؛
آگاهی از رابطه تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی با مقدار تجارت بین المللی از طریق دریا؛
تاریخچه شکل گیری حمل و نقل کانتینری؛
تعریف کانتینر استاندارد؛
تعریف تجاری کانتینر استاندارد؛
آشنایی با انواع و اندازه های مختلف کانتینرها
آشنایی با واحد شمارش کانتینرها؛ 
معرفی کنوانسیون‌های مرتبط با حمل و نقل کانتینری؛
آشنایی با نحوه تعیین علامت و شماره کانتینرها؛
نحوه بارچینی و مهار انواع کالاها در درون کانیتنرها؛ 
آشنایی با انواع پلمپ؛
آشنایی با ساختار، اندازه و ظرفیت کشتی‌های کانتینری؛
آشنایی با عملکرد لاینری و فیدری خطوط کشتیرانی؛
شناخت اجزاء زمانی حضور کشتی‌های کانتینربر در بنادر(از لنگرگاه تا لنگرگاه)؛
آشنایی با تجهیزات اصلی پایانه‌های کانتینری:
معرفی وی جی ام(VGM) و شناخت اهمیت آن؛
آشنایی با CFS و مفاهیم Strip، Stuffing، Cross Stuffing، LCL و FCL؛

 

آشنایی کلی با مفاهیم زنجیره تأمین، لجستیک و حمل و نقل

شناخت 1PL,2PL,3PL,4PL,5PL ؛

شناخت دلایل استقبال از حمل و نقل دریایی برای انجام مبادلات تجاری بین المللی؛

آگاهی از رابطه تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی با مقدار تجارت بین المللی از طریق دریا؛

تاریخچه شکل گیری حمل و نقل کانتینری؛

تعریف کانتینر استاندارد؛

تعریف تجاری کانتینر استاندارد؛

آشنایی با انواع و اندازه های مختلف کانتینرها

آشنایی با واحد شمارش کانتینرها؛ 

معرفی کنوانسیون‌های مرتبط با حمل و نقل کانتینری؛

آشنایی با نحوه تعیین علامت و شماره کانتینرها؛

نحوه بارچینی و مهار انواع کالاها در درون کانیتنرها؛ 

آشنایی با انواع پلمپ؛

آشنایی با ساختار، اندازه و ظرفیت کشتی‌های کانتینری؛

آشنایی با عملکرد لاینری و فیدری خطوط کشتیرانی؛

شناخت اجزاء زمانی حضور کشتی‌های کانتینربر در بنادر(از لنگرگاه تا لنگرگاه)؛

آشنایی با تجهیزات اصلی پایانه‌های کانتینری:

معرفی وی جی ام(VGM) و شناخت اهمیت آن؛

آشنایی با CFS و مفاهیم Strip، Stuffing، Cross Stuffing، LCL و FCL؛

 

لیست تمام دوره‌های مرکز را میخواهید؟

شناخت دلایل استقبال از حمل و نقل دریایی برای انجام مبادلات تجاری بین المللی؛

تاریخچه شکل گیری حمل و نقل کانتینری؛

تعریف کانتینر استاندارد؛

آشنایی با انواع و اندازه های مختلف کانتینرها

آشنایی با واحد شمارش کانتینرها؛

معرفی کنوانسیون‌های مرتبط با حمل و نقل کانتینری؛

آشنایی با نحوه تعیین علامت و شماره کانتینرها؛

نحوه بارچینی و مهار انواع کالاها در درون کانیتنرها؛

آشنایی با انواع پلمپ؛

آشنایی با ساختار، اندازه و ظرفیت کشتی‌های کانتینری؛

آشنایی با عملکرد لاینری و فیدری خطوط کشتیرانی؛

شناخت اجزاء زمانی حضور کشتی‌های کانتینربر در بنادر(از لنگرگاه تا لنگرگاه)؛

آشنایی با تجهیزات اصلی پایانه‌های کانتینری:

معرفی وی جی ام(VGM) و شناخت اهمیت آن؛

آشنایی با CFS و مفاهیم Strip، Stuffing، Cross Stuffing، LCL و FCL؛

– آشنایی با انواع کشتیها
– آشنایی با مشخصات کانتینر یخچالی
– آشنایی با درج شماره کانتینر ها
– کنترل دمای کانتینر یخچالی
– انواع گواهینامه ها
– حمل و نقل کانتینر یخچالی
– پلمپ کانتینر

تعاریف اولیه و مفاهیم اسنادی ، بارنامه ، شناخت فرآیند عملیات ترمینالی (THC) و تعرفه های مربوطه ، شناخت مفهوم و فرآیند LCL ،
شناخت مفهوم فیدرینگ ، شناخت حق توقف ، فرآیند واردات در شرکتهای نمایندگی کشتیرانی ، فرآیند صادرات در شرکت های نمایندگی کشتیرانی ، فرآیند صدور ترخیصیه ، فرآیند سوییچ ، انواع تعهد نامه های صادراتی

– آمادگی لازم قبل از آغاز فروش

– توانایی ها ، ضعفا ها، موقعیت ها، ریسک ها
– مشتری ترجیح می دهد با چه کسی ادامه همکاری دهد
– مطلق گرایی
– مهندسی حمل چیست؟
– مذاکره
– از قبل آماده باشید و سوالات احتمالی را بررسی کنید
– با اشتیاق وارد مذاکره شوید
– شکاندن یخ جلسه

برای اشنایی با اصول صنعت کشتیرانی ناگزیریم در ابتدا با تنوع و ویژه گی های کشتی تجاری در جهت اجرای ماموریتی که برای آن طراحی و ساخته شده اند اشنا شویم و در ادامه به مطالبی از قبیل ثبت کشتی و پرچم آن و موسسسات رده بندی و بیمه های کشتی و همچنین گواهینامه های تجاری کشتی بپردازیم . طبقه بندی هزینه های کشتی بهمراه اصول تعیین کننده کرایه حمل نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
برای اشنایی با ارکان بندر ابتدا حوزه استحفاظی آن مورد بحث قرار میگیرد و بعد چگونگی تعیین مرز دریایی تشریح میگردد . تنوع عملیاتی و جغرافیایی بنادر و اهمیت آنها در شکوفایی اقتصاد کشور ها نیز تشریح میشود.
برای آشنایی با نقش مهم نماینده محلی ابتدا باید تعریف صحیحی از تنوع نمایندگی و حدود اختیارات و مسئولیت های هر کدام از ان ها را برای فراگیران تشریح نمود
آشنایی کلی با مفاهیم زنجیره تأمین، لجستیک و حمل و نقل
شناخت 1PL,2PL,3PL,4PL,5PL ؛
شناخت دلایل استقبال از حمل و نقل دریایی برای انجام مبادلات تجاری بین المللی؛
آگاهی از رابطه تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی با مقدار تجارت بین المللی از طریق دریا؛
تاریخچه شکل گیری حمل و نقل کانتینری؛
تعریف کانتینر استاندارد؛
تعریف تجاری کانتینر استاندارد؛
آشنایی با انواع و اندازه های مختلف کانتینرها
آشنایی با واحد شمارش کانتینرها؛
معرفی کنوانسیون‌های مرتبط با حمل و نقل کانتینری؛
آشنایی با نحوه تعیین علامت و شماره کانتینرها؛
نحوه بارچینی و مهار انواع کالاها در درون کانیتنرها؛
آشنایی با انواع پلمپ؛
آشنایی با ساختار، اندازه و ظرفیت کشتی‌های کانتینری؛
آشنایی با عملکرد لاینری و فیدری خطوط کشتیرانی؛
شناخت اجزاء زمانی حضور کشتی‌های کانتینربر در بنادر(از لنگرگاه تا لنگرگاه)؛
آشنایی با تجهیزات اصلی پایانه‌های کانتینری:
معرفی وی جی ام(VGM) و شناخت اهمیت آن؛
آشنایی با CFS و مفاهیم Strip، Stuffing، Cross Stuffing، LCL و FCL؛

1- انبار و انواع آن

2- روش های انبارداری
3- آدرس دهی کالا در انبار(کد گذاری)
4- تجهیزات و وسایل مورد استفاده در انبار داری
5- بسته بندی و انواع آن
6- استانداردهای انبار و انبارداری
7- طراحی انبار
8- ایمنی و بهداشت انبار و عملیات انباردرای
9- وضعیت های اضطراری عملیات انبارداری
10- انبارداری کالای خطرناک

به مسیر اصلی تجارت جهانی و تناژ حمل شده و بعد به نقش سازنده و عملیاتی بنادر و تاثیر آن در اقتصاد کشور ها پرداخته میشود .
تنوع عملیات در بنادر با توجه به تنوع کشتی ها و بازیگران مختلف این حوزه و مسئولیت های آنها مورد بحث قرار میگیرد.
مباحثی از قبیل چگونگی یک عملیات ایمن و موثر با بکارگیری تجهیزات مرتبط و متنوع برای تخلیه و بارگیری محمولات مختلف و همچنین مهار اصولی آنها با بکارگیری و اجرای صحیح لوازم مورد نیاز برای فراگیران ئتشریح میشود .
انبار های بنادر از منظر ساختمان و عملیات و تجهیزات آنها نیز تشریح میگردد.
نقش نماینده محلی در ارتباط با فرمانده کشتی نیز بعد از بروز خسارت به ( کشتی و بندر وکالا ) بررسی میشود.

به باور و تصور غالب افراد ، حمل و نقل بین المللی (فارغ از شقوق مختلف آن) به سادگی ، جابجا کردن یک کالا از نقطه ای به نقطه دیگر تعریف میشود ولی در واقع با توجه به شکل گیری روشهای نوین تجارت بین المللی و همچنین تنوع کالاها و مسیرهای دسترسی و انتقال کالاها از مبدا تولید به مقصد مصرف و قوانین مختلف کشورهای مبدا/مسیر/مقصد ، روند تعامل کشورهای مختلف با هم ، قوانین و مقررات و کنوانسیونهای مختلف ناظر بر شیوه های مختلف حمل و نقل بین المللی و همچنین درگیر بودن سازمانه و شرکتهای مختلف در چرخه حمل از جمله فرستنده/گیرنده/بانک/بیمه/گمرک/شرکتهای متصدی حمل/بنادر/فرودگاهها و … لذا آموزش ارکان حرفه ای و مسئولیتهای متصدی حمل و نقل بین المللی تک و چند شیوه ای به پرسنل شرکتهای حمل و نقل بین المللی اعم از جاده ای / دریایی / ریلی / هوایی به نحوی که با اشراف کامل به حیطه های مسئولیتی و حرفه ای خود ، بهترین خدمات ممکن را به مشتریان خود ارایه نمایند ، الزامی به نظر میرسد.

یا تعاریف ذیل
1- بارفرابر به عنوان یک MTO
2- قرارداد حمل و نقل چند وجهی و بارفرابری
3- حداکثر مسئولیت و موارد رافع مسئولیت یک MTO در برابر مشتری
4- مقررات ظهر سند حمل و نقل چندوجهی و بارفرابری
5- اسناد حمل فیاتا
6- بیمه مسئولیت سند حمل چندوجهی و بارفرابری
7- موارد تشابه و تفاوت TBL و MTBL
8- دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ناشی از حمل و نقل چند وجهی
9- داوری در اسناد حمل چند وجهی و مطالعه موردی

مراحل شکل گیری لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین
لجستیک چیست؟
کانال های بازاریابی
مؤلفه های لجستیک
مشتریان بنادر
کانال ها و روش های توزیع محصول در بازار
نقش حمل و نقل در زنجیره تأمین
حمل و نقل دریایی و بنادر

دوره حقوق دریایی بازرگانی که به مدت 12 ساعت  برگزار میگردد به آشنا نمودن دانش پژوهان به مفاهیم ریشه ای ترمهای مورد استفاده در قراردادهای حمل دریایی کالاها و قوانین حاکم بر قراردادهای حمل دریایی در قالب قراردادهای اجاره کشتیها و یا بارنامه های دریایی و کنوانسیون هایی که در حمل کالا توسط کشتیها به دلیل بروز اختلاف بین طرفین مورد توجه قرار می گیرند می پردازد. در این خصوص قوانین دریاها حسب کنوانسیون UNCLOS 1982 نیز مورد مطالعه قرار گرفته و سازمانهای مرتبط و قانون گذار در ارتباط با حمل کالا توسط کشتیها شناسایی و در باره اهداف آن سازمانها و اهمیت وجودی آنها با دانش پژوهان گفتگو خواهد شد. در انتهای دوره نیز دانش پژوهان به صورت اجمالی با موضوع بیمه کشتیها و کالا آشنا خواهند شد. در غالب این دوره سعی خواهد شد که دانش پژوهان بتوانند در صورت بروز موارد اختلاف در حمل و نقل دریایی نسبت به جمع آوری مدارک و تحلیل موضوع با استفاده از مطالب آموخته شده و استناد به مفاهیم ترمها و واژگان به کار برده شده در قراردادها  قادر باشند موارد اختلاف را در کانال صحیح و با هدف حفظ منافع خود راهبری نمایند.

– اصطلاحات ( شرایط ) بازرگانی بین المللی
– سابقه اینکوترمز در تجارت بین المللی
– اینکوترمز چه مواردی را پوشش می دهد
تعهدات / وظایف قراردادی
– انتقال ریسک
– تشریفا صادرات/ واردات
– بررسی بسته بندی، علامت گذاری
– حمل و نقل و اینکوترمز 2020

آشنایی با خطوط کشتیرانی ، انواع کشتی ، نحوه اجاره کشتی ، انواع هزینه ها و تفکیک آن در هریک از انواع اجاره و بررسی مفاد قراردادهای اجاره شامل اجاره سفری ، زمانی و اجاره دربست بهمراه آشنایی با انواع فرمتهای چاپی قراردادهای اجاره بین المللی در هر یک از انواع اجاره.”

آشنایی با خطوط کشتیرانی ، انواع کشتی ، نحوه اجاره کشتی ، انواع هزینه ها و تفکیک آن در هریک از انواع اجاره و بررسی مفاد قراردادهای اجاره شامل اجاره سفری ، زمانی و اجاره دربست بهمراه آشنایی با انواع فرمتهای چاپی قراردادهای اجاره بین المللی در هر یک از انواع اجاره.”

کلیات مقررات صادرات و واردات

واردات قطعی
صادرات
صادرات خدمات
انواع اظهارنامه و سایر رویه های گمرکی
کنوانسیون های گمرکی و حمل و نقل مرتبط

  • تاریخچه و مفهوم پولشویی و نکات مرتبط

  • عناصر جرم پولشویی

  • اقسام و مراحل پولشویی

  • مراجع ذی صلاح در مبارزه با پولشویی

  • شیوه های پولشویی در سیستم بانکی و پیشگیری از آن

  • اثرات منفی پولشویی

  • شناسایی و احراز هویت مشتری

  • عملیات و معاملات مشکوک و مصادیق آن

  • نگهداری سوابق و اطلاعات از منظر مقررات پولشویی

تعریف کالای خطرناک و انواع آن، شرح قوانین بین المللی حمل و نقل کالای خطرناک:

آشنایی با دستورالعمل کالای خطرناک، سازمان بنادر و دریانوردی،
آشنایی با آیین نامه حمل و نقل دریایی کالای خطرناک IMDG Code
شرح اهداف آیین نامه IMDG Code
تعاریف و اصطلاحات مرتبط با حمل کالای خطرناک
مقررات عمومی و اختصاصی کالای خطرناک
طبقه بندی کالای خطرناک، شناسایی طبقه بندی های 9 گانه کالای خطرناک
شرح ویژگی های کلی هر یک از گونه های کالای خطرناک
آشنایی با انواع بسته بندی کالای خطرناک و کد گذاری آنها
علائم، برچسبها و پلاکاردهای شناسایی گروه های مختلف کالای خطرناک
اسناد حمل و نقل کالای خطرناک
روشهای مختلف صفافی، چیدمان و جداسازی انواع کالاهای خطرناک
روش های ایمن حمل و نقل جابجایی و نگهداری کالای خطرناک
مقررات اختصاصی مربوط به نگهداری گونه های متفاوت کالاهای خطرناک
وظایف شرکت های کشتیرانی و نمایندگیها در خصوص کالاهای خطرناک
مقابله با وضعیتهای اضطراری کالای خطرناک، تجهیزات مورد نیاز
کالای خطرناک و وضعیت های اضطراری و منابع مورد نیاز
روش های ایمنی و اطفاء حریق کالاهای خطرناک:
آشنایی با EMS و MFAG:

انواع کشتی های مسافربری Coasting cargo and passenger ship،
Cruise ship، Cutamaran type passenger، passenger ferry
ساختمان کشتی های مسافربری، Bridge,Engeine room, Passenger cabin…
ساختار پایانه مسافربری
ویژگی ها: موقعیت/ مکان پایانه Location، دسترسی Accessibility

فرآیندهای پایانه مسافربری
شناخت فرآیندهای مسافر ورودی، مسافر خروجی و خدمات بندری پایانه مسافر دریایی
فرآیند پذیرش/ترخیص مسافر/توشه همراه: بررسی مدارک – بلیط معتبر، کارت شناسایی عکس دار معتبر، پاسپورت برای سفرهای خارجی
مقررات بین المللی پایانه مسافربری
تشریفات ورود و خروج مسافر دریایی
ایمنی در پایانه مسافربری
امنیت در پایانه مسافربری
اقلام ممنوعه
سنجش میزان کارایی پایانه مسافربری

تشکیلات و ساختار پایانه

فرآیندهای پایانه مسافربری

مقررات بین المللی ورود و خروج مسافر به بنادر

مدیریت خدمات مشتری

مدیریت امنیت و ایمنی در پایانه مسافربری

مدیریت خدمات ویژه

مدیریت وضعیت های اضطراری

مدیریت هزینه های پایانه مسافربری

سنجش میزان کارایی پایانه مسافربری

شرح کلی ساختار سازمانی بندر، تشکیلات ایمنی و بهداشت بندر، مسئولیتها و وظایف
معرفی HSE و الزامات آن
خطرات خاص و اقدامات احتیاطی در محیط بندر
آشنایی با الزامات، دستور العملهای ایمنی و بهداشت بنادر
حفاظت از محیط زیست بندر
انداع تجهیزات ایمنی و روشهای صحیح استفاده PPE
ارزیابی و مدیریت ریسک

خط زمان توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات

نقاط عطف در سیر تحولات فن آوری اطلاعات
سیر تحولات اینترنت
آشنایی با زیرساخت فن آوری اطلاعات
رایانش ابری
معرفی و نکات طلایی نرم افزارهای مایکروسافت آفیس
مقدمه ای بر زنجیره تامین و سامانه جامعه بندری

فن آوری اطلاعات و تسهیل در تجارت
فناوری اطلاعات در بنادر
سامانه های نرم افزاری
سامانه های نرم افزاری مورد نیاز و تعامل آنها در سطح بندر،گمرک و شرکتهای کشتیرانی
سامانه مدیریت عملیات کالای کانتینری و کالای متفرقه
سامانه عملیات گمرکی
سامانه مدیریت عملیاتی نمایندگی کشتیرانی و فورواردری
بررسی وضعیت موجود بنادر ایران و تحلیل فاصله با بنادر روز دنیا

مفاهیم تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیک

حقوق تجارت الکترونیکی
مبادله الکترونیکی اطلاعات
پرداخت وجه در تجارت الکترونیک
تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل و لجستیک

اساس و پایه دوره مبنای کار با کالای فله خشک آشنایی با دانشجو با تعاریف پایه ای و ابتدایی، با مفاهیم کاربردی فله خشک، آشنایی با انواع کشتی (از نظر سایز و کاربرد) ، آشنایی با انواع کالاهای فله خشک، مفهوم کالای فله، بارگیری ونگهداری کالا در طول مسیر حمل، خطراتی که کشتی و کالا را تهدید می نماید و همچنین شناسایی و طبقه بندی و تعاریف کار با این نوع کالا می باشد.در این دوره دانشجو علاوه بر مطالب فوق با واقعیت های کالای فله بیشتر آشنا می گردد و با ارائه توضیحات و مثال ها دیدگاه جدیدی نسبت به حمل این نوع کالاها از طریق دریا پیدا می کند.

اقتصاد از پایه ای ترین علوم می باشد که در تمامی زوایای زندگی انسان به صورت پنهان و آشکار درگیر می باشد.هر فعال اقتصادی با توجه به نوع بنگاه خود بهتر است به مبنای این علم آگاه باشد.شرکت های کشتیرانی که در عرصه بین المللی فعالیت می نمایند لازم است با مبنای این علم آشنا باشند تا بتوانند نسبت به درک صحیح و برنامه ریزی مناسب اقدام نمایند

بیمه های دریایی شامل مجموعه از پوشش های بیمه ای است که مرتبط با فعالیت های دریاست این ریسک ها می تواند برای اشخاص ، اموال و یا منافع بیمه گذارات در دریا بوقوع بپیوندد تنوع ریسک و خطرات و منافع در دریا سبب می شود که پوشش های این رشته بیمه ای بسیار متنوع و منحصر به فرد باشد در این رشته بیمه ای انواع بیمه های کالا ، کشتی ، مسئولیتهای دریایی ، مسئولیتهای مالکان کشتی ، آلودگی ها و مسئولیتهای مرتبط با افراد شامل خدمه و ثالت در دریا ، سایر مسئولیتهای دریایی نظیر کنوانسیون کار دریایی و …. قرار گیرد از جمله پوشش های مکمل دریایی نیز می توان به پوشش های حمایت و غرامت اشاره نمود . در این دوره تلاش می شود تا مخاطبین با کلیات مباحث مورد نیاز و نظیر پوشش ها ، استثنائات و نظایر آن آشنا شوند

1- شناخت ریسک و انواع آن

2- اصطلاحات ریسک
3- ارزیابی ریسک
4- اقدامات پس از ارزیابی ریسک
5- تکنیک های مدیریت ریسک
6- تقسیم بندی انواع بیمه
7- اصول حاکم بر قراردادهای بیمه

دلایل توقیف کشتی
آثار توقیف کشتی
رفع توقیف کشتی

مقاوله نامه بین المللی توقیف کشتی 1952-1999
حقوق ممتاز : حق گرو/حق حبس
حق گرو مالکیتی
حق گرو قراردادی
حق گرو دریایی
اقدام علیه مال Action in Rem
اقدام علیه شخص Action in Personam

تحریم های بین المللی و توقیف کشتی

1- مقدمه و معرفی دوره

2- تعاریف و اصطلاحات رایج
3- انواع تهدیدات امنیتی
4- کنوانسیون ها، قوانین و آیین نامه های امنیتی کشتی و بندر
5- تدابیر امنیتی، اقدامات پیشگیرانه
6- الزامات آیین نامه ISPS Code
7- مسئولیت ها و وظایف امنیتی
8- بازرسی امنیتی کشتی و بندر

دسته بندی کالای فله خشک
مواد معدنی
پایانه فله خشک
سنجش کارایی پایانه کالای فله خشک
اجاره کشتی و تجارت حملو نقل کالای فله خشک
شناخت اسناد حمل و نقل کالای فله خشک
آشنایی با مفاد آئین نامه های بین المللی کالای فله خشک
اثرات مخرب حمل و نقل، نگهداری و جابجایی کالای فله خشک
روشهای توزین بار در پایانه کالای فله خشک
الزامات ایمنی و امنیتی پایانه

سیستم های گاز خنثی

انواع پمپ ها
مخازن پایانه مواد نفتی و سیستم کنترل نشت گازهای خطرناک
تجهیزات انتقال مواد نفتی
عملیات تخلیه و بارگیری در پایانه و حمل و نقل جاده ای
بازرسی، اندازه گیری و نمونه برداری کالای فله مایع
الزامات زیست محیطی پایانه نفتی و اسناد و گواهینامه ها

شناخت انواع کالای فله مایع(غیر نفتی)
حمل و نقل کالای فله مایع غیر نفتی:
عملیات تخلیه و بارگیری:
نگهداری روغن های خوراکی و اسناد و گواهینامه ها
اسناد و گواهینامه ها:

1- آشنایی با حوزه ها و میادین نفتی و گازی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر
2- انواع خدمات دریایی در حوزه فراساحلی
3- انواع کشتی های فراساحلی و کاربرد آنها
4- انواع سکوهای تولید و استخراج نفتی
5- آشنایی با قراردادهای استاندارد اجاره زمانی BIMCO برای کشتی های فراساحلی

1- چرا خطوط کشتیرانی کانتینری ترجیح به ارائه سرویس منظم هفتگی کانتینری (Fixed Day Weekly) دارند؟

2- تفاوت عملیات کشتی های کانتینر بر در مقایسه با کشتی های کالای عمومی، فله بر و غیره
3- نحوه انتخاب بنادر مورد تردد (Ports of call selection)
4- نحوه تنظیم جدول برنامه سفر (Scheduling)
5- نحوه اجرای سرویس های منظم کانتینری و حفظ بلند مدت آن
6- نقش مرکز عملیات و بارچینی ( Planning Centre) در افزایش بهره وری و حفظ برنامه های منظم هفتگی
7- نقش کشتی های فیدر در اجرای سرویس منظم هفتگی
8- نقش دفاتر و شرکت های منطقه ای در اجرای بهینه سرویس منظم هفتگی کانتینری
9- نقش و وظایف شبکه نمایندگیها در اجرای سرویس منظم هفتگی کانتینری (Role of agency network in performing container services)
10- مدیریت مالی اجرای سرویسهای کانتینری