مشاوره

مخاطبین محترم؛ با تکمیل فرم ذیل می‌توانید از خدمات مشاوره‌ای انجمن در حوزه‌های امور بندری و دریایی، مشاوره مالیات و تامین اجتماعی، مشاوره حقوقی و حل اختلاف و مشاوره آموزشی بهره مند شوید. 

 مشاوره

مخاطبین محترم؛ با تکمیل فرم ذیل می‌توانید از خدمات مشاوره‌ای انجمن در حوزه‌های امور بندری و دریایی، مشاوره مالیات و تامین اجتماعی، مشاوره حقوقی و حل اختلاف و مشاوره آموزشی بهره مند شوید. 
1402-07-06

کنسرسیوم مدیریت لجستیک ایرانیان

نام شرکت کنسرسیوم مدیریت لجستیک ایرانیان نام شرکت به انگلیسی IRANIAN LOGISTICS MANAGEMENT CONSORTIUM ایمیل دبیرخانه شرکت info@ilmc.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 021-66941344 شماره […]
1402-07-06

امواج دریا

نام شرکت نمایندگی کشتیرانی امواج دریا نام شرکت به انگلیسی Seawaves Shipping Agency ایمیل دبیرخانه شرکت administration@seawaves.net وب سایت شرکت http://www.seawaves.net شماره تماس 1 021-86087870 شماره […]
1402-07-06

حمل و نقل بین المللی ایران ترکمن

نام شرکت حمل و نقل بین المللی ایران ترکمن نام شرکت به انگلیسی Iran Turkeman Co ایمیل دبیرخانه شرکت info@iranturkeman.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 […]