1402-11-10

ناوبان

نام شرکت ناوبان نام شرکت به انگلیسی Navban ایمیل دبیرخانه شرکت info@navban-shipping.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 021-28111100 شماره تماس 2 شماره فکس نام و […]
1402-09-16

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

نام شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا(سهامی عام) نام شرکت به انگلیسی .Sina Port & Marine CO ایمیل دبیرخانه شرکت office@spmco.co وب سایت شرکت http://SPM […]
1402-09-16

هاگ بار

نام شرکت حمل ونقل بین المللی ونمایندگی کشتیرانی هاگ بار نام شرکت به انگلیسی Hag Bar international transport and shipping agency co ایمیل دبیرخانه شرکت info@hagbarco.com […]
1402-09-16

دنیا بار

نام شرکت دنیابار نام شرکت به انگلیسی Donyabar ایمیل دبیرخانه شرکت info@donyabar.com وب سایت شرکت http://donyabar.com شماره تماس 1 021-88841956 شماره تماس 2 021-88841957 شماره فکس […]
1402-08-18

آوین آریا دریا

نام شرکت آوین آریا دریا نام شرکت به انگلیسی Avin Ariya Darya Shipping Co ایمیل دبیرخانه شرکت info@avinariya.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 02188777892 شماره […]
1402-08-11

عقاب دریای بیکران

نام شرکت عقاب دریای بیکران نام شرکت به انگلیسی Eagle Of Sea ایمیل دبیرخانه شرکت info@eagleofsea.com وب سایت شرکت http://www.eagleofsea.com شماره تماس 1 021-88176002 شماره تماس […]
1402-08-11

کشتیرانی پاکار

نام شرکت کشتیرانی پاکار نام شرکت به انگلیسی Pakar Shipping ایمیل دبیرخانه شرکت PakarShipping@gmail.com وب سایت شرکت http://pakargroup.co شماره تماس 1 076-42521100 شماره تماس 2 076-42521200 […]
1402-08-11

باشه پارسه

نام شرکت باشه پارسه نام شرکت به انگلیسی Persian Hawk ایمیل دبیرخانه شرکت info@persianhawk.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 02188667582 شماره تماس 2 02188667856 شماره […]
1402-07-06

کنسرسیوم مدیریت لجستیک ایرانیان

نام شرکت کنسرسیوم مدیریت لجستیک ایرانیان نام شرکت به انگلیسی IRANIAN LOGISTICS MANAGEMENT CONSORTIUM ایمیل دبیرخانه شرکت Info@ilmc-co.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 021-66941344 شماره […]
1402-07-06

امواج دریا

نام شرکت نمایندگی کشتیرانی امواج دریا نام شرکت به انگلیسی Seawaves Shipping Agency ایمیل دبیرخانه شرکت administration@seawaves.net وب سایت شرکت http://www.seawaves.net شماره تماس 1 021-86087870 شماره […]
1402-07-06

حمل و نقل بین المللی ایران ترکمن

نام شرکت حمل و نقل بین المللی ایران ترکمن نام شرکت به انگلیسی Iran Turkeman Co ایمیل دبیرخانه شرکت info@iranturkeman.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 […]
1402-07-06

اسپاد دریا پایا

نام شرکت اسپاد دریا پایا نام شرکت به انگلیسی Espad Darya Paya ایمیل دبیرخانه شرکت info@espad-co.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 021-58163000 شماره تماس 2 […]
1402-07-06

الماس سپید دریا

نام شرکت الماس سپید دریا نام شرکت به انگلیسی Sea White Diamond ایمیل دبیرخانه شرکت info@swdiamond.org وب سایت شرکت http://www.swdiamond.org شماره تماس 1 021-88611397 شماره تماس […]
1402-07-06

آبران جنوب

نام شرکت آبران جنوب نام شرکت به انگلیسی south sailor ایمیل دبیرخانه شرکت info@abranco.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 021-88790901 شماره تماس 2 شماره فکس […]
1402-07-06

صنعت کشتیرانی اکسون

نام شرکت صنعت کشتیرانی اکسون نام شرکت به انگلیسی Exon shipping industrial company ایمیل دبیرخانه شرکت info@Exonmagro.com وب سایت شرکت http://www.Exonmarine.com شماره تماس 1 021-26654300 شماره […]
1402-07-06

آریا ترابر البرز

نام شرکت آریا ترابر البرز نام شرکت به انگلیسی Aria Tarabar Alborz ایمیل دبیرخانه شرکت secretary@ariatarabar.net وب سایت شرکت شماره تماس 1 021-22052080 شماره تماس 2 […]
1402-07-06

آریو مارین

نام شرکت آریومارین نام شرکت به انگلیسی ariomarine ایمیل دبیرخانه شرکت info@ariomarine.com وب سایت شرکت http://ariomarine.com/ شماره تماس 1 021-88720202 شماره تماس 2 021-88722850 شماره فکس […]
1402-07-06

آسمان دریا رها

نام شرکت نمایندگی کشتیرانی آسمان دریا رها نام شرکت به انگلیسی Free sea sky shipping agency co ایمیل دبیرخانه شرکت info@freesea-sky.com وب سایت شرکت شماره تماس […]
1402-07-06

آباد اختر آریامن

نام شرکت آباد اختر آریامن نام شرکت به انگلیسی Adad Akhtar Ariyaman Co ایمیل دبیرخانه شرکت office1-bnr@aaa-sea.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 076-33446363 شماره تماس […]
1402-07-06

آتشپا

نام شرکت حمل و نقل بین المللی آتشپا نام شرکت به انگلیسی ATASHPA INTERNATIONAL TRANSPORT SHIPPING ایمیل دبیرخانه شرکت INFO@ATASHPA.COM وب سایت شرکت http://WWW.ATASHPASHIPPING.COM شماره تماس […]
1402-07-06

فرمانروای دریای پارس

نام شرکت فرمانروای دریای پارس نام شرکت به انگلیسی Persian Sea Ruler Ltd ایمیل دبیرخانه شرکت info@psruler.com وب سایت شرکت http://www.psruler.com شماره تماس 1 021-88407105 شماره […]
1402-07-06

هویار ترابر

نام شرکت حمل و نقل بین المللی هویار ترابر نام شرکت به انگلیسی HUYAR TARABAR INT’L TRANSPORT CO., LTD. ایمیل دبیرخانه شرکت info@huyartarabar.com وب سایت شرکت […]
1402-07-06

سیمای دریای گناوه

نام شرکت سیمای دریای گناوه نام شرکت به انگلیسی SIMAYE DARYAE GENAVEH ایمیل دبیرخانه شرکت INFO@SDGSHIPPING.COM وب سایت شرکت http://WWW.SDGSHIPPING.COM شماره تماس 1 86043216 شماره تماس […]
1402-07-06

ترنگ دریا

نام شرکت نمایندگی کشتیرانی ترنگ دریا نام شرکت به انگلیسی Torang Darya Shipping Line ایمیل دبیرخانه شرکت office@torangdarya.com وب سایت شرکت http://www.torangdarya.com شماره تماس 1 021-88481520 […]
1402-07-06

فروهر دریای پارس

نام شرکت فروهر دریای پارس نام شرکت به انگلیسی FARAVAHAR DARYA PARS ایمیل دبیرخانه شرکت info@fdp-ag.com وب سایت شرکت http://www.fdp-ag.com شماره تماس 1 021-59136 شماره تماس […]
1402-07-06

نمایندگی کشتیرانی لین مکران

نام شرکت نمایندگی کشتیرانی لین مکران نام شرکت به انگلیسی lynn makran shipping agency company ایمیل دبیرخانه شرکت office@makranshipping.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 021-41479000 […]
1402-07-06

تیرناوساتراپ

نام شرکت تیرناوساتراپ نام شرکت به انگلیسی Tit nav Satrap ایمیل دبیرخانه شرکت info@tnstransco.com وب سایت شرکت http://www.tnstransco.com شماره تماس 1 021-87700470 شماره تماس 2 شماره […]
1402-07-03

ستاره تدارک دریا

نام شرکت ستاره تدارک دریا نام شرکت به انگلیسی Setareh Tadarok Darya ایمیل دبیرخانه شرکت enquiry@stdco.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 021-41989000 شماره تماس 2 […]
1402-05-22

نیروانا ققنوس پارس

نام شرکت نیروانا ققنوس پارس نام شرکت به انگلیسی Nirvana Phoenix Pars ایمیل دبیرخانه شرکت Info@npp-co.com وب سایت شرکت https://npp-co.com/ شماره تماس 1 021-88870326 شماره تماس […]
1402-04-20

تاو ساحل اروند

نام شرکت تاو ساحل اروند نام شرکت به انگلیسی Tav Sahel Arvand ایمیل دبیرخانه شرکت info@tavfreight.com وب سایت شرکت http://tavfreight.com شماره تماس 1 021-41989000 شماره تماس […]
1402-03-16

فانوس طلایی جزیره

نام شرکت فانوس طلایی جزیره نام شرکت به انگلیسی FANUS TALAEE JAZIRE ایمیل دبیرخانه شرکت INFO@IGLSHIP.COM وب سایت شرکت http://WWW.IGLSHIP.COM شماره تماس 1 021-91001950 شماره تماس […]
1402-03-07

بلوگا فرابر

نام شرکت بلوگا فرابر نام شرکت به انگلیسی BELUGA FARABAR ایمیل دبیرخانه شرکت n.najipour@beluga-co.com وب سایت شرکت https://beluga-co.com/ شماره تماس 1 021-88871365 شماره تماس 2 شماره […]
1402-03-07

دریای آرام طلایی

نام شرکت شرکت کشتیرانی دریای آرام طلایی نام شرکت به انگلیسی GOLDEN CALM SEA ایمیل دبیرخانه شرکت Hr@goldencalmsea.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 شماره تماس […]
1402-03-07

بارکاو لجستیک

نام شرکت بارکاولجستیک نام شرکت به انگلیسی barkavlogistic ایمیل دبیرخانه شرکت info@barkavlogistic.com وب سایت شرکت http://www.barkavlogistic.com شماره تماس 1 021-59184000 شماره تماس 2 021-59184200 شماره فکس […]
1402-02-11

ایران ترابر

نام شرکت ایران ترابر با مسئولیت محدود نام شرکت به انگلیسی .Iran Tarabar Co. Ltd ایمیل دبیرخانه شرکت info@irantarabar.com وب سایت شرکت http://www.irantarabar.com شماره تماس 1 […]
1402-01-26

هوپاد دریا

نام شرکت شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا نام شرکت به انگلیسی HOOPAD DARYA SHIPPING AGENCY CO ایمیل دبیرخانه شرکت md.office@hdsac.net وب سایت شرکت http://www.hdsac.net شماره […]
1401-12-10

سپهران ترابر

نام شرکت سپهرران ترابر نام شرکت به انگلیسی  SEPEHR RUN TARABAR ایمیل دبیرخانه شرکت Secretary@sephrun.com وب سایت شرکت http://www.sepehrun.com شماره تماس 1 021-22028781 شماره تماس 2 […]
1401-12-10

پارت نیک

نام شرکت حمل و نقل بین المللی پارت نیک نام شرکت به انگلیسی Partnik International Transport co ایمیل دبیرخانه شرکت info@partnik.com وب سایت شرکت http://www.partnik.com شماره […]
1401-12-10

فرناد دریای آیریا

نام شرکت کشتیرانی فرناد دریا آیریا نام شرکت به انگلیسی Farnad Darya Ayriya Shipping  ایمیل دبیرخانه شرکت info@fdashipping.com وب سایت شرکت http://www.fdashipping.com شماره تماس 1 021-91001940 […]
1401-12-10

خلیج آبی

نام شرکت خلیج آبی نام شرکت به انگلیسی BLUE GULF ایمیل دبیرخانه شرکت info@bluegulfshipping.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 021-88883132 شماره تماس 2 021-88882448 شماره […]
1401-12-10

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء

نام شرکت شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء نام شرکت به انگلیسی Port And Marine Services Development Company Beta ایمیل دبیرخانه شرکت info@betaco.org وب سایت […]
1401-11-12

پاشا دریای شرق

نام شرکت کشتیرانی پاشا دریای شرق نام شرکت به انگلیسی Eastern Sea Pasha Shipping ایمیل دبیرخانه شرکت info@pashamarine.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 021-88886360 شماره […]
1401-10-14

هیوا امید دریا

نام شرکت هیوا امید دریا  نام شرکت به انگلیسی Hiva omid darya ایمیل دبیرخانه شرکت info@hivaomiddarya.com وب سایت شرکت http://www.hivaomiddarya.com شماره تماس 1 09177614305 شماره تماس […]
1401-10-14

آبدیس مارین

نام شرکت کشتیرانی آبدیس مارین نام شرکت به انگلیسی Abdis marine ایمیل دبیرخانه شرکت office@abdismarine.com وب سایت شرکت http://www.abdismarine.com شماره تماس 1 021-41685000 شماره تماس 2 […]
1401-10-14

پارس ترابر

نام شرکت پارس ترابر نام شرکت به انگلیسی ParsTarabar int’shipping ایمیل دبیرخانه شرکت info@parstarabar.com وب سایت شرکت http://www.parstarabar.com شماره تماس 1 021-54513 شماره تماس 2 021-88208759 […]
1401-10-12

خدمات دریایی ستاره

نام شرکت خدمات دریایی ستاره نام شرکت به انگلیسی STAR MARINE LTD ایمیل دبیرخانه شرکت OFFICE@STARMARINE.NET وب سایت شرکت http://STARMARINE.NET شماره تماس 1 021-43979000 شماره تماس […]
1401-10-11

شاهین پارس دریا

نام شرکت شاهین پارس دریا نام شرکت به انگلیسی PARS SEA HAWK ایمیل دبیرخانه شرکت impcsu@parsseahawk.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 021-88522473 شماره تماس 2 […]
1401-10-11

میزان بار تهران

نام شرکت میزان بار تهران نام شرکت به انگلیسی MEEZAN BAR TEHRAN ایمیل دبیرخانه شرکت info@mzbir.com وب سایت شرکت شماره تماس 1 021-88753476 شماره تماس 2 […]
1401-09-14

توشه بر

نام شرکت توشه بر نام شرکت به انگلیسی tushehbar ایمیل دبیرخانه شرکت info@tushehbar.com وب سایت شرکت http://tushehbar.com شماره تماس 1 021-43602 شماره تماس 2 021-88515450 شماره […]
1401-09-14

هفت دریا

نام شرکت هفت دریا نام شرکت به انگلیسی sevenseas ایمیل دبیرخانه شرکت leila-afzali@sevenseasir.com وب سایت شرکت http://www.sevenseasir.com شماره تماس 1 021-22225303 شماره تماس 2 021-22275688 شماره […]