0
تعداد اعضاء انجمن
0
تعداد اعضاء انجمن
R1
طرح بیمه تضمین برگشت سالم کانتینر
r2
دوره های آموزشی لجستیک بندری
R3
نشریه تخصصی دریایی و بندری بایندر
R6
آیین نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها
IMG_1671
خرید و ثبت‌نام دوره‌های آموزشی
R4
داوری و حل‌وفصل اختلافات تخصصی
R1
طرح بیمه تضمین برگشت سالم کانتینر
r2
دوره های آموزشی لجستیک بندری
11
نشریه تخصصی دریایی و بندری بایندر
R6
آیین نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها
R5
سامانه معرفی نیروی آماده به کار
R4
داوری و حل‌وفصل اختلافات تخصصی
ads-900-x-150
ads-900-x-150

راهکارهای بیمه‌ای

برای کسب‌و‌کار شما 

در تجارت و ترانزیت نیاز به یک بیمه حرفه‌ای دارید.
افزایش درآمد

 145 میلیارد

3,71%+

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران چیست؟ و چه خدماتی را ارائه می‌دهد؟

 

تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در طول 69 سال گذشته و با عضویت بیش از 370 شرکت حوزه لجستیک دریایی و بندری ایران، حضور فعال و موثری در مجامع و سازمان های داخلی و بین المللی داشته است.

برترین تشکل حوزه حمل و نقل کشور به انتخاب اتاق بازرگانی ایران با ارائه مجموعه گسترده‌‎ای از خدمات در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، حل و فصل اختلافات، خدمات مالی و بیمه‌ای و خدمات مشورتی نقش بی‌بدیلی در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین استراتژی‌های کلان و کمک به عبور از بحران‌های حوزه حمل و نقل دریایی و بندری در ایران و منطقه رقم زده است.

خدمات حقوقی و حل اختلاف

 

بیشتر بخوانید
خدمات مالی و بیمه

 

بیشتر بخوانید
خدمات آموزشی

 

بیشتر بخوانید
خدمات مشاوره و توسعه کسب‌وکار

 

بیشتر بخوانید

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران چیست؟ و چه خدماتی را ارائه می‌دهد؟

 

تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در طول 69 سال گذشته و با عضویت بیش از 370 شرکت حوزه لجستیک دریایی و بندری ایران، حضور فعال و موثری در مجامع و سازمان های داخلی و بین المللی داشته است.

برترین تشکل حوزه حمل و نقل کشور به انتخاب اتاق بازرگانی ایران با ارائه مجموعه گسترده‌‎ای از خدمات در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، حل و فصل اختلافات، خدمات مالی و بیمه‌ای و خدمات مشورتی نقش بی‌بدیلی در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین استراتژی‌های کلان و کمک به عبور از بحران‌های حوزه حمل و نقل دریایی و بندری در ایران و منطقه رقم زده است.

خدمات حقوقی و حل اختلاف

 

بیشتر بخوانید
خدمات مالی و بیمه

 

بیشتر بخوانید

فرآیند عضویت در انجمن: (یا حتی داوری)

مرحله اول ایکس 
شناخت مرحله
مرحله دوم ایکس 
شناخت مرحله
مرحله سوم ایکس 
شناخت مرحله
مرحله چهارم ایکس 
شناخت مرحله

مرکز آموزش انجمن

کارکنان هر صنعتی به شکل مداوم نیاز به یادگیری آخرین دانش‌ها و تکنولوژی‌های جدید صنعت هستند. مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به عنوان یکی شناخته‌شده‌ترین مراکز آموزشی تخصصی دریایی و بندری در ایران برگزار کننده دوره‌های این صنعت است.

مدل کسب و کار ما