به استناد آیین نامه داوری مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در ادامه لیست افراد مایل به انتخاب به عنوان داور اختصاصی طرفین جهت اطلاع منتشر می‌گردد. حوزه‌های تخصصی داوران شامل «عملیات کانتینری»، «عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری»، «عملیات فله مایع»، «اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی»، «چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان»، «عملیات فله خشک»، «عملیات جنرال کارگو»، «عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا»، «بیمه» و «کشتیرانی» بوده که هریک از طرفین فراخور موضوع مطروحه می‌توانند از داوران تخصصی در همان حوزه بهره بجویند.

بدیهی است تشخیص انتخاب و بهره مندی از داور اختصاصی با خواهان/خوانده است. همچنین معرفی داور اختصاصی خارج از لیست حاضر نیست میسر خواهد بود. در عین حال این اطلاعیه به منزله تایید افراد مندرج در لیست و یا عدم تایید سایرین تلقی نمیگردد.

ردیفنام و نام خانوادگیتخصصایمیل
فرهاد آل معززfarhad@iglship.com
1سیامک ابوعلی
2آزاده احراری
3یوسف احمدی نسب
4غلامرضا متدین اعتمادیکانتینریk.etemadi@mail.com
5منصور اسلامیblueocean4781@gmail.com
6مجتبی اشراقی
7امیرعلی برجی
8بهمن آزادگان
9سامان برهانی
10داریوش بضاعت پور
11عبدالهادی جابری پور
12علیرضا چشم جهان
13لیدا حفاریکانتینری
14رضا خادم پور
15محمد ذکایی
16حمید رسولی
17رسول رضازاده
18سید علاء الدین سادات رسول
19بهروز سپهربند
20پوریا سعیدی
21عباس شریفی
22آذرخش شهبازیکانتینریshahbazivakil@gmail.com
23خسرو صفاری زاده
24حسن رضا صفری
25کاظم طلایی
26محمود عصفوری
27سید هاشم علویان
28فرداد فیروزپور
29ماشاالله قاسمی نژاد
30آیدین کاظم سلطانی
31علیرضا مرادی چراتی
عباس محمدیabbasmohammadi50@gmail.com
32روزبه مختاری
33حمید مختاری
34یاسر ملک عسگر
35سعیده منبری
36سهیل مهرآمیزsoheilmehramiz1978@gmail.com
37سید حسین میرمحمدعلی
38حسین ناجی پور
39محمد نوروزی
40محمد نیک پیکانتینریnikpay@saoi.ir
41کاپیتان واعظی
42مجید ورشوسازکانتینریmajid-varshowsaz@sevenseasir.com