انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


تعرفه ها
آخرين ويرايش كتابچه تعرفه هاي خد ...
تاریخ ارسال :1398/03/11

کتابچه تعرفه های خدمات دریائی و ...
تاریخ ارسال :1398/03/01

کتابچه تعرفه های خدمات دریائی و ...
تاریخ ارسال :1398/02/29

منشاء زمانی وصول هزینه های محلی
تاریخ ارسال :1398/01/20

هزینه های محلی عملیات غیر کانتین ...
تاریخ ارسال :1397/12/27

هزینه های محلی عملیات کانتینری س ...
تاریخ ارسال :1397/12/26

اجراء اصلاحيه بند ٢ مصوبه ١٦٧ شو ...
تاریخ ارسال :1397/12/07

تعویق اجرای بخشنامه هزينه ديركرد ...
تاریخ ارسال :1397/04/11

تعرفه جریمه دیرکرد عودت کانتینر ...
تاریخ ارسال :1397/03/21

كتابچه تعرفه خدمات بندري و درياي ...
تاریخ ارسال :1397/01/23

تعرفه هزینه های محلی سال 97
تاریخ ارسال :1396/12/26

تعرفه های خدمات بندری و دریایی س ...
تاریخ ارسال :1396/02/16

هزینه های محلی کالای غیر کانتینری
تاریخ ارسال :1396/01/14

اصلاحیه هزینه های محلی مرتبط با ...
تاریخ ارسال :1395/12/07

کتابچه تعرفه لاتین
تاریخ ارسال :1395/04/29

کتابچه تعرفه سال 1395
تاریخ ارسال :1395/04/01

هزینه های محلی کالای غیرکانتینری ...
تاریخ ارسال :1395/02/14

هزینه های محلی مرتبط با عملیات ک ...
تاریخ ارسال :1395/01/21

شفاف سازی
تاریخ ارسال :1394/11/06

هزینه دیرکرد عودت کانتینر و دیگر ...
تاریخ ارسال :1394/09/09

هزینه های محلی کالای غیرکانتینری ...
تاریخ ارسال :1394/02/14

هزینه های محلی سال 1394
تاریخ ارسال :1393/12/25

اطلاعیه در خصوص بخشنامه هزینه دی ...
تاریخ ارسال :1393/04/15

هزینه دیرکرد عودت کانتینر
تاریخ ارسال :1393/04/10

کتابچه تعرفه لاتین سال 1393
تاریخ ارسال :1393/01/18