انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


تعرفه ها
تعویق اجرای بخشنامه هزينه ديركرد ...
تاریخ ارسال :1397/04/11

كتابچه تعرفه خدمات بندري و درياي ...
تاریخ ارسال :1397/01/23

تعرفه های خدمات بندری و دریایی س ...
تاریخ ارسال :1396/02/16

هزینه های محلی کالای غیر کانتینری
تاریخ ارسال :1396/01/14

اصلاحیه هزینه های محلی مرتبط با ...
تاریخ ارسال :1395/12/07

کتابچه تعرفه لاتین
تاریخ ارسال :1395/04/29

کتابچه تعرفه سال 1395
تاریخ ارسال :1395/04/01

هزینه های محلی کالای غیرکانتینری ...
تاریخ ارسال :1395/02/14

هزینه های محلی مرتبط با عملیات ک ...
تاریخ ارسال :1395/01/21

شفاف سازی
تاریخ ارسال :1394/11/06

هزینه دیرکرد عودت کانتینر و دیگر ...
تاریخ ارسال :1394/09/09

هزینه های محلی کالای غیرکانتینری ...
تاریخ ارسال :1394/02/14

هزینه های محلی سال 1394
تاریخ ارسال :1393/12/25

اطلاعیه در خصوص بخشنامه هزینه دی ...
تاریخ ارسال :1393/04/15

هزینه دیرکرد عودت کانتینر
تاریخ ارسال :1393/04/10

کتابچه تعرفه لاتین سال 1393
تاریخ ارسال :1393/01/18

هزینه های محلی کالای غیر کانتینری
تاریخ ارسال :1392/12/17

هزینه های محلی سال 1393
تاریخ ارسال :1392/12/06

نحوه وصول حقوق، عوارض و هزینه ها ...
تاریخ ارسال :1392/11/20

ابلاغ مصوبه تغییر زمان اعمال تعر ...
تاریخ ارسال :1392/08/01

صورتجلسه در خصوص نحوه اعلام نرخ ...
تاریخ ارسال :1392/07/01

تعرفه THC کانتینرهای صادراتی
تاریخ ارسال :1392/06/18

کاهش در تخفیفات THC صادراتی
تاریخ ارسال :1392/05/12

نحوه پرداخت مالیات تکلیفی صورتحس ...
تاریخ ارسال :1392/04/25

جدول کرایه حمل دریائی انواع کالا ...
تاریخ ارسال :1392/04/16